Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

János 6:1–71

6  Jézus ezek után a Galileai-, vagyis a Tibériás-tengeren túlra indult.+  És nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett.+  Ekkor Jézus fölment egy hegyre,+ és ott leült a tanítványaival.  Közel volt pedig a pászka+, a zsidók ünnepe.  Amikor azért Jézus felemelte a szemét, és észrevette, hogy nagy sokaság jön hozzá, ezt mondta Fülöpnek: „Hol vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?”+  Ezt azonban azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő maga tudta, mit készül tenni.  Fülöp így válaszolt neki: „Kétszáz dénár értékű kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon egy keveset.”+  Az egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére ezt mondta neki:  „Van itt egy kisfiú, akinél van öt árpakenyér+ és két kis hal. De mi az ennyinek?”+ 10  Jézus így szólt: „Ültessétek le az embereket, ahogy étkezésnél.”+ Azon a helyen pedig sok fű volt. Letelepedtek azért a férfiak, szám szerint körülbelül ötezren.+ 11  Jézus tehát vette a kenyereket, és miután hálát adott, szétosztotta a letelepedett embereknek, hasonlóképpen osztott a kis halakból is, amennyit akartak.+ 12  Mikor pedig jóllaktak+, ezt mondta a tanítványainak: „Gyűjtsétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi se menjen veszendőbe.” 13  Összegyűjtötték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből való darabokkal, melyeket meghagytak azok, akik ettek.+ 14  Így hát, amikor az emberek látták a jeleket, amelyeket tett, elkezdték mondogatni: „Valóban ez az a próféta+, akinek el kellett jönnie a világba.” 15  Jézus ezért — mivel tudta, hogy oda akarnak jönni, és meg akarják őt ragadni, hogy királlyá tegyék — ismét visszavonult+ a hegyre egymagában. 16  Amikor leszállt az este, a tanítványai lementek a tengerhez,+ 17  és miután csónakba szálltak, a tengeren keresztül Kapernaumba indultak. Ekkorra már be is sötétedett, és Jézus még mindig nem ment oda hozzájuk. 18  A tenger is háborogni kezdett, mert erős szél fújt.+ 19  Ám amikor már körülbelül öt vagy hat kilométert eveztek, látták Jézust, amint a tengeren jár, és közeledik a csónakhoz; és félelem fogta el őket.+ 20  Ő azonban ezt mondta nekik: „Én vagyok az, ne féljetek!”+ 21  Fel akarták hát venni őt a csónakba, és a csónak nyomban ott volt annál a földnél, ahová igyekeztek.+ 22  Másnap a tenger túlsó partján álló sokaság látta, hogy egy kis csónakon kívül nincs ott más csónak, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival a csónakba, hanem csak a tanítványai mentek el. 23  De csónakok érkeztek Tibériásból annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. 24  A sokaság azért, amikor látta, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak kis csónakjaikba, és Kapernaumba mentek, hogy megkeressék+ Jézust. 25  Mikor aztán rátaláltak a tengeren túl, így szóltak hozzá: „Rabbi+, mikor jöttél ide?” 26  Jézus válaszolt nekik, és ezt mondta: „Bizony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből, és jóllaktatok.+ 27  Ne azért az eledelért munkálkodjatok, amely elvész,+ hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre,+ és amelyet az Emberfia ad majd nektek; őrá ugyanis az Atya, igen, az Isten tette rá helyeslésének pecsétjét.”+ 28  Ezt mondták azért neki: „Mit tegyünk, hogy az Isten cselekedeteit tegyük?” 29  Jézus ezt válaszolta nekik: „Az Isten cselekedete az, hogy hitet+ gyakoroljatok abban, akit Ő küldött el.”+ 30  Így szóltak ezért hozzá: „Mit teszel hát jelként,+ hogy lássuk, és higgyünk neked? Milyen cselekedetet viszel véghez? 31  Ősatyáink a mannát+ ették a pusztában, mint ahogy meg van írva: »Égből való kenyeret adott nekik enni.«”+ 32  Jézus ezért ezt mondta nekik: „Bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek az égből való kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi, égből való kenyeret.+ 33  Mert az az Isten kenyere, aki az égből száll alá, és életet ad a világnak.” 34  Így szóltak azért hozzá: „Uram, mindig add nekünk ezt a kenyeret.”+ 35  Jézus ezt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen nem éhezik meg, és aki hitet gyakorol bennem, soha meg nem szomjazik.+ 36  De megmondtam nektek: láttatok engem, és mégsem hisztek.+ 37  Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám fog jönni, és aki hozzám jön, azt semmiképpen nem űzöm el;+ 38  mert én nem azért szálltam alá az égből,+ hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.+ 39  Aki engem elküldött, annak az az akarata, hogy mindabból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam+ az utolsó napon. 40  Mert az az én Atyám akarata, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút, és hitet gyakorol benne, örök élete legyen,+ és én feltámasztom őt az utolsó napon.”+ 41  A zsidók azért zúgolódni kezdtek ellene, mivel azt mondta: „Én vagyok az a kenyér, mely az égből szállt alá”;+ 42  és elkezdték mondogatni: „Nem Jézus ez, József fia+, akinek ismerjük apját, anyját?+ Hogyhogy most azt mondja: »Én az égből szálltam alá.«” 43  Jézus így válaszolt nekik: „Ne zúgolódjatok tovább magatok között. 44  Senki sem jöhet hozzám, csak ha az Atya, aki küldött engem, vonzza őt;+ én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.+ 45  Meg van írva a Prófétákban: »És mindannyian Jehovától tanítottak lesznek.«+ Mindenki, aki az Atyától hallott és tanult, hozzám jön.+ 46  Nem mintha bárki is látta volna az Atyát,+ kivéve azt, aki az Istentől van; ő látta az Atyát.+ 47  Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van.+ 48  Én vagyok az élet kenyere+. 49  Ősatyáitok a mannát ették+ a pusztában, és mégis meghaltak. 50  Ez az a kenyér, mely az égből száll alá, hogy bárki ehessen belőle, és ne haljon meg. 51  Én vagyok az az élő kenyér, mely az égből szállt alá; ha valaki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog; és bizony a kenyér, melyet én adok, a testem+ a világ életéért.”+ 52  A zsidók azért perlekedni kezdtek egymással, ezt mondva: „Hogyan adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?” 53  Így aztán Jézus ezt mondta nekik: „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfiának testét,+ és nem isszátok a vérét+, nincsen életetek+ önmagatokban. 54  Aki a testemmel táplálkozik, és a véremet issza, annak örök élete van, és én feltámasztom+ őt az utolsó napon; 55  mert a testem igazi eledel, és a vérem igazi ital. 56  Aki a testemmel táplálkozik, és a véremet issza, egységben marad velem, és én egységben ővele.+ 57  Ahogy engem az élő+ Atya küldött el, és én az Atya miatt élek, úgy az is, akinek én vagyok a tápláléka, élni fog énmiattam.+ 58  Ez az a kenyér, mely az égből szállt alá. Nem úgy van, mint amikor ősatyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezzel a kenyérrel táplálkozik, örökké élni fog.”+ 59  Ezeket mondta, amikor nyilvános gyűlésen tanított Kapernaumban. 60  Ennek hallatán azért a tanítványai közül sokan ezt mondták: „Botrányos beszéd ez; kicsoda hallgathatja?”+ 61  Jézus azonban, mivel tudta magában, hogy a tanítványai zúgolódnak emiatt, ezt mondta nekik: „Titeket ez megbotránkoztat+? 62  Hát ha majd látjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol azelőtt volt?+ 63  A szellem az, ami életet ad;+ a testnek semmi haszna sincs. A beszédek, amelyeket mondtam nektek, szellem+ és élet+. 64  De vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt.+ 65  Így ezt mondta még: „Ezért mondtam nektek: senki sem jöhet hozzám, csak ha az Atya megadja neki.”+ 66  Ennek következtében a tanítványai közül sokan elmentek a hátrahagyott dolgokhoz,+ és nem jártak vele többé.+ 67  Jézus azért ezt mondta a tizenkettőnek: „Talán ti is el akartok menni?” 68  Simon Péter+ így válaszolt neki: „Uram, kihez mennénk?+ Örök élet beszédei vannak nálad;+ 69  mi pedig elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.”+ 70  Jézus így válaszolt nekik: „Nemde én választottalak ki tizenkettőtöket?+ Egy közületek mégis rágalmazó.”+ 71  Valójában Júdásról, Iskariót Simon fiáról beszélt, mert ez akarta őt elárulni,+ noha egyike volt a tizenkettőnek.

Lábjegyzetek