Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

János 18:1–40

18  Miután Jézus elmondta ezeket, kiment a tanítványaival a Kidron+ téli patakján túlra, oda, ahol volt egy kert, és ő meg a tanítványai bementek oda.+  Júdás pedig, aki elárulta őt, szintén ismerte azt a helyet, mert Jézus sokszor összejött ott a tanítványaival.+  Júdás azért maga mellé vette a katonai csapatot és a papi elöljárók meg a farizeusok hivatalszolgáit, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel.+  Jézus tehát tudva mindazt, ami reá vár,+ előlépett, és így szólt hozzájuk: „Kit kerestek?”  Azok ezt válaszolták neki: „A názáreti+ Jézust.” Ő ezt mondta nekik: „Én vagyok az.” Júdás pedig, aki elárulta őt,+ szintén ott állt velük.  Amikor azonban azt mondta nekik: „Én vagyok az”, visszahőköltek,+ és a földre estek.  Ezért ismét megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Ezt mondták: „A názáreti Jézust.”  Jézus így válaszolt: „Megmondtam nektek, hogy én vagyok az. Ha tehát engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni”;  hogy beteljesedjen a szó, melyet mondott: „Azok közül, akiket nekem adtál, egyet sem veszítettem el.”+ 10  Ekkor Simon Péter, mivel volt nála egy kard, azt kihúzta, lesújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a jobb fülét.+ A rabszolgának Málkus volt a neve. 11  Jézus azonban ezt mondta Péternek: „Tedd hüvelyébe a kardot.+ Nem kell-e mindenképpen kiinnom a poharat,+ melyet az Atya adott nekem?” 12  Akkor a katonai csapat, a parancsnok és a zsidók hivatalszolgái megfogták Jézust, és megkötözték, 13  és először Annáshoz vezették; ő ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az évben.+ 14  Mármost Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy hasznukra van, hogy e g y ember haljon meg a népért.+ 15  Simon Péter pedig, és egy másik tanítvány követte Jézust.+ Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal a főpap udvarába, 16  de Péter kinn állt az ajtónál.+ Ezért az a másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, kiment, beszélt az ajtóőrrel, és bevitte Pétert. 17  Az ajtót őrző szolgálólány ekkor így szólt Péterhez: „Nem vagy te is ennek az embernek a tanítványai közül való?” Ő ezt mondta: „Nem vagyok.”+ 18  A rabszolgák és a hivatalszolgák pedig ott álldogáltak, miután faszéntüzet+ raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt velük, és melegedett. 19  A papi elöljáró tehát a tanítványairól és a tanításáról kérdezte Jézust. 20  Jézus így válaszolt neki: „Én nyilvánosan beszéltem a világnak. Mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam,+ ahol a zsidók mindnyájan összegyűlnek, és semmit sem beszéltem titokban. 21  Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme! Ők tudják, mit mondtam.” 22  Miután ezeket mondta, az egyik hivatalszolga, aki ott állt, arcul csapta+ Jézust, és ezt mondta: „Így válaszolsz a papi elöljárónak?” 23  Jézus ezt válaszolta neki: „Ha helytelenül szóltam, tanúskodj, hogy mi volt helytelen, de ha helyesen, akkor miért ütsz engem?” 24  Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz.+ 25  Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá: „Nem vagy te is a tanítványai közül való?” Ő tagadta, és ezt mondta: „Nem vagyok.”+ 26  A főpap egyik rabszolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét,+ így szólt: „Nem láttalak én téged vele a kertben?” 27  Péter azonban ismét tagadta; és a kakas azonnal megszólalt.+ 28  Jézust ezután Kajafástól a kormányzói palotához vezették.+ Kora reggel volt pedig. Ők maguk azonban nem mentek be a kormányzói palotába, hogy ne váljanak beszennyezetté+, hanem megehessék a pászkát. 29  Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és így szólt: „Milyen vádat hoztok fel ez ellen az ember ellen?”+ 30  Válaszul ezt mondták neki: „Ha ez nem cselekedne helytelenül, nem szolgáltattuk volna ki neked.” 31  Pilátus ezért ezt mondta nekik: „Vigyétek el ti, és ítélkezzetek felette a törvényetek szerint.”+ A zsidók ezt mondták neki: „Nekünk nem szabad senkit megölnünk.”+ 32  Ez azért volt, hogy beteljesedjen Jézus szava, amelyet mondott, hogy jelezze, milyen halállal kell meghalnia.+ 33  Így hát Pilátus visszament a kormányzói palotába, hívatta Jézust, és így szólt hozzá: „Te vagy a zsidók királya?”+ 34  Jézus ezt válaszolta: „Magadtól mondod ezt, vagy mások beszéltek neked rólam?”+ 35  Pilátus így válaszolt: „Talán zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a papi elöljárók szolgáltattak ki nekem.+ Mit tettél?” 36  Jézus így válaszolt:+ „Az én királyságom nem része e világnak.+ Ha a királyságom része volna e világnak, szolgáim harcoltak volna,+ hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. Így azonban a királyságom nem innen való.” 37  Pilátus ezért ezt mondta neki: „Akkor hát király vagy?” Jézus ezt válaszolta: „Magad mondod, hogy király vagyok.+ Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúskodjak az igazság mellett.+ Mindenki, aki az igazság oldalán áll,+ figyel a hangomra.”+ 38  Pilátus így szólt hozzá: „Mi az igazság?” És miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: „Nem találok benne okot a vádra.+ 39  Ezenkívül szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak nektek a pászkán.+ Óhajtjátok-e tehát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?” 40  Erre ismét kiáltoztak, ezt mondva: „Ne ezt, hanem Barabást!” Barabás pedig rabló volt.+

Lábjegyzetek