Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

János 16:1–33

16  Azért beszéltem nektek ezekről, hogy el ne botoljatok.+  Kizárnak majd benneteket a zsinagógából.+ Igen, eljön az óra, amikor mindenki, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szent szolgálatot végzett az Istennek.+  Ezeket azonban azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem.+  De azért beszéltem nektek ezekről, hogy amikor elérkezik az órájuk, emlékezzetek rá, hogy megmondtam nektek ezeket.+ Először azonban nem mondtam el nektek ezeket, mert veletek voltam.  Most viszont elmegyek ahhoz, aki küldött engem,+ és mégsem kérdezi meg tőlem egyikőtök sem: »Hová mész?«  Hanem mivel ezekről beszéltem nektek, bánat+ töltötte el szíveteket.  De az igazságot mondom nektek: hasznotokra van, hogy elmegyek. Mert ha nem megyek el, semmiképpen nem jön el hozzátok a segítő+; ám ha elmegyek, elküldöm őt hozzátok.  És ez, amikor megérkezik, meggyőző tanúbizonysággal szolgál majd a világnak a bűn, az igazságosság és az ítélet felől:+  először is a bűn felől,+ mert nem gyakorolnak hitet bennem;+ 10  azután az igazságosság felől,+ mert az Atyához megyek, és nem láttok többé engem; 11  azután az ítélet felől,+ mert e világ uralkodója megítéltetett.+ 12  Sok mondanivalóm van még nektek, de most nem vagytok képesek elhordozni.+ 13  Amikor azonban megérkezik az, az igazság szelleme,+ bevezet titeket a teljes igazságba, mert nem önmagától indíttatva szól majd, hanem azt szólja, amit hall, és kijelenti nektek az eljövendő dolgokat.+ 14  Az majd megdicsőít engem,+ mert az enyémből fog kapni, és kijelenti azt nektek.+ 15  Mindaz, ami az Atyáé, az enyém.+ Ezért mondtam, hogy az enyémből kap, és kijelenti nektek. 16  Egy kis idő még, és nem láttok többé engem,+ és megint egy kis idő, és látni fogtok engem.” 17  A tanítványai közül azért némelyek így szóltak egymáshoz: „Mit jelent az, hogy ezeket mondja nekünk: »Egy kis idő még, és nem láttok engem, és megint egy kis idő, és látni fogtok engem«, és »mivel az Atyához megyek«?” 18  Ezt mondták tehát: „Mit jelent az, hogy azt mondja: »Egy kis idő még.« Nem tudjuk, miről beszél.” 19  Jézus tudta,+ hogy kérdezni akarják őt, ezért így szólt hozzájuk: „Arról tudakozódtok egymás között, hogy azt mondtam: egy kis idő még, és nem láttok engem, és megint egy kis idő, és látni fogtok engem? 20  Bizony, bizony mondom nektek, sírni és jajveszékelni fogtok, a világ pedig örvendezik majd; bánkódni fogtok,+ de bánatotok örömre fordul.+ 21  Az asszony, mikor szül, bánkódik, mert elérkezett az órája,+ ám amikor világra hozta a kisgyermeket, nem emlékszik többé a nyomorúságra az öröm miatt, hogy ember született a világra. 22  Ezért most ti is bánkódtok ugyan, de én ismét látni foglak benneteket, és örvendezni fog szívetek,+ és örömötöket senki el nem veszi tőletek. 23  És azon a napon+ nem kérdeztek tőlem semmit. Bizony, bizony mondom nektek, bármit kértek az Atyától,+ ő meg fogja adni nektek az én nevemben.+ 24  Mind ez ideig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.+ 25  Ezeket hasonlatokban mondtam nektek.+ Eljön az óra, amikor nem beszélek nektek többé hasonlatokban, hanem nyíltan számolok be nektek az Atyáról. 26  Azon a napon az én nevemben kértek, és én nem mondom azt nektek, hogy én kérem majd az Atyát miattatok. 27  Mert maga az Atya vonzalmat érez irántatok, mivel ti vonzalmat éreztetek irántam,+ és elhittétek, hogy az Atya képviselőjeként jöttem el.+ 28  Eljöttem az Atyától, és idejöttem a világba. Azonkívül elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához.”+ 29  A tanítványai ezt mondták: „Íme! Most nyíltan beszélsz, és nem mondasz semmi hasonlatot. 30  Most tudjuk, hogy mindent tudsz,+ és nincs szükséged arra, hogy valaki is kérdezzen téged.+ Ezért elhisszük, hogy Istentől jöttél el.”+ 31  Jézus így válaszolt nekik: „Most hisztek? 32  Íme! Eljön az óra, sőt már el is jött, amikor szétszóródtok, ki-ki a maga házához,+ és egyedül hagytok; és mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.+ 33  Ezeket azért mondtam nektek, hogy békétek legyen általam.+ A világban nyomorúságotok van, de bátorság! Én legyőztem a világot.”+

Lábjegyzetek