Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

János 1:1–51

1  Kezdetben+ volt a Szó+, és a Szó az Istennél volt,+ és a Szó isten volt.+  Ez volt kezdetben+ az Istennél.+  Minden őáltala jött létre,+ és tőle függetlenül semmi sem jött létre. Ami létrejött  általa, élet volt,+ és az élet volt az emberek világossága.+  A világosság pedig a sötétségben fénylik,+ de a sötétség nem vetette hatalma alá.  Megjelent egy ember, aki Isten képviselőjeként küldetett el:+ János volt a neve.+  Ő tanúság végett jött,+ hogy tanúskodjon a világosságról,+ hogy mindenfajta ember higgyen őáltala.+  Nem ő volt ez a világosság,+ hanem tanúskodnia+ kellett erről a világosságról.  Az igazi világosság+, amely világosságot ad+ mindenfajta embernek,+ érkezőben volt már a világba. 10  A világban volt,+ és a világ őáltala jött létre,+ de nem ismerte őt a világ. 11  Saját otthonába jött, de az övéi nem fogadták be.+ 12  Ám mindazoknak, akik befogadták,+ hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek,+ mert hitet gyakoroltak a nevében;+ 13  és ők nem vérből vagy test akaratából vagy férfi akaratából születtek, hanem Istentől.+ 14  A Szó tehát testté lett,+ és közöttünk lakozott, és mi szemléltük a dicsőségét — olyan dicsőséget, amilyen egy egyszülött fiúé+, aki az atyától jött; és telve volt ki nem érdemelt kedvességgel és igazsággal+. 15  (János tanúskodott róla — ő mondta —, sőt így kiáltott: „Aki utánam jön, megelőzött, mert már előttem létezett.”)+ 16  Mert mindnyájan az ő teljességéből+ kaptunk, igen, ki nem érdemelt kedvességet ki nem érdemelt kedvességre.+ 17  Mert a Törvény Mózes által adatott,+ a ki nem érdemelt kedvesség+ és az igazság+ pedig Jézus Krisztus által lett. 18  Istent e g y ember sem látta soha;+ az egyszülött isten+, aki az Atya keblénél+ van, az szolgált felőle magyarázattal.+ 19  És ez János tanúsága, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: „Ki vagy te?”+ 20  Ő pedig megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Én nem a Krisztus vagyok.”+ 21  És megkérdezték tőle: „Hát akkor? Illés vagy?”+ Ő ezt mondta: „Nem vagyok.” „A Próféta vagy?”+ Ezt válaszolta: „Nem!” 22  Így szóltak tehát hozzá: „Ki vagy te? Hogy válaszolhassunk azoknak, akik elküldtek bennünket. Mit mondasz magadról?”+ 23  Ezt mondta: „Annak vagyok a hangja, aki kiált a pusztában: »Tegyétek egyenessé Jehova útját!«, mint ahogy Ézsaiás próféta mondta.”+ 24  A küldöttek pedig a farizeusoktól jöttek. 25  Kérdezgették hát, és ezt mondták neki: „Akkor miért keresztelsz+, ha te nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem a Próféta?” 26  János így válaszolt nekik: „Én vízben keresztelek. Közöttetek+ áll valaki, akit ti nem ismertek,+ 27  az, aki utánam jön, de akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani.”+ 28  Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.+ 29  Másnap látta Jézust, amint jön feléje, és ezt mondta: „Íme, az Isten Báránya+, aki elveszi a világ+ bűnét!+ 30  Ez az, akiről mondtam: utánam jön egy férfi, aki megelőzött, mert már előttem létezett.+ 31  Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és kereszteltem vízben, hogy ő nyilvánvalóvá legyen Izraelnek.”+ 32  János tanúskodott is, ezt mondva: „Láttam a szellemet alászállni az égből, mint egy galambot, és rajta is maradt.+ 33  Én sem ismertem őt, de aki elküldött,+ hogy vízben kereszteljek, Az mondta nekem: »Akire látod, hogy alászáll a szellem, és rajta is marad, az az, aki szent szellemben keresztel.«+ 34  Én pedig láttam, és tanúskodtam róla, hogy ez az Isten Fia.”+ 35  Másnap ismét ott állt János, és a tanítványai közül kettő, 36  és ahogy az arra járó Jézusra nézett, ezt mondta: „Íme, az Isten Báránya+!” 37  Mikor a két tanítvány hallotta őt szólni, követték Jézust. 38  Jézus ekkor megfordult, és meglátva, hogy követik, így szólt hozzájuk: „Mit kerestek?” Azok ezt mondták neki: „Rabbi (ami lefordítva azt jelenti: ’Tanító’), hol szálltál meg?” 39  Ő így felelt nekik: „Jöjjetek, és látni fogjátok.”+ El is mentek, és látták, hol van szálláson, és aznap nála maradtak; a tizedik óra körül járt az idő. 40  András+, Simon Péter testvére volt az egyik a kettő közül, akik hallották, amit János mondott, és követték Jézust. 41  Ez először a saját testvérével, Simonnal találkozott, és ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást+” (ami lefordítva azt jelenti: ’Krisztus’).+ 42  Elvitte őt Jézushoz. Amikor Jézus ránézett,+ ezt mondta: „Te Simon+ vagy, János+ fia; Kéfásnak fognak hívni” (ami lefordítva: ’Péter’).+ 43  Másnap Jézus Galileába kívánt indulni. És találkozott Fülöppel+, és ezt mondta neki: „Légy a követőm!”+ 44  Fülöp pedig Betsaidából+, András és Péter városából való volt. 45  Fülöp találkozott Nátánaellel+, és ezt mondta neki: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes a Törvényben,+ és a Próféták+ írtak: Jézust, József+ fiát, Názáretből.” 46  Nátánael azonban így szólt hozzá: „Jöhet-e valami jó Názáretből?”+ Fülöp ezt mondta neki: „Jöjj és lásd.” 47  Jézus látta, amint Nátánael jön feléje, és ezt mondta róla: „Íme, egy igazi izraelita, akiben nincsen csalárdság.”+ 48  Nátánael így szólt hozzá: „Honnan ismersz?” Jézus ezt válaszolta neki: „Mielőtt Fülöp hívott téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.” 49  Nátánael így válaszolt neki: „Rabbi, te vagy az Isten Fia,+ te vagy Izrael Királya+.” 50  Jézus erre ezt mondta neki: „Mivel megmondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat látsz majd ezeknél.” 51  Ezt is mondta neki: „Bizony, bizony mondom nektek, hogy látni fogjátok az eget megnyílva, és az Isten angyalait+, amint fel- és leszállnak az Emberfiához.”+

Lábjegyzetek