Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Héberek 9:1–28

9  Ami tehát a korábbi szövetséget illeti, voltak szent szolgálatra vonatkozó szabályrendeletei,+ és megvolt a maga földi szent helye.+  Mert készítettek egy első sátorrészt;+ ebben volt a lámpatartó+, meg az asztal+ is, és itt rakták ki a kenyereket+; s ezt hívják „a szenthelynek”+.  A második függöny+ mögött pedig az a sátorrész volt, amelyet „a szentek szentjének”+ hívnak.  Ebben volt egy aranyfüstölő+, a szövetségláda+, köröskörül arannyal borítva,+ benne az aranykorsó a mannával+, meg Áron kihajtott vesszője+ és a szövetség táblái+;  fölötte pedig a dicsőséges kerubok+ voltak, beárnyékolva az engesztelési fedelet.+ De most nem annak van itt az ideje, hogy részletesen szóljunk ezekről.  Miután ezek így elkészültek, az első sátorrészbe+ mindenkor bejárásuk volt a papoknak, hogy elvégezzék a szent szolgálat teendőit;+  a második sátorrészbe viszont évente egyszer a főpap lép be egyedül,+ s nem úgy, hogy ne lenne nála vér,+ amelyet felajánl önmagáért+ és a nép tudatlanságból fakadó bűneiért.+  A szent szellem így világossá teszi, hogy a szent helyre vezető út+ még nem vált nyilvánvalóvá, míg állt az első sátor.+  Ugyanez a sátor szemléltetés+ a meghatározott időre, amely most itt van,+ és ennek megfelelően ajándékokat is, és áldozatokat is felajánlanak.+ Mindazonáltal ezek nem képesek tökéletessé+ tenni a szent szolgálatot végzőt a lelkiismeretére+ nézve, 10  hanem csak eledelekkel+, italokkal+ és különféle bemerítésekkel+ kapcsolatosak. Ezek törvényes követelmények voltak a testre vonatkozóan,+ és a dolgok kiigazításának meghatározott idejéig rendeltettek.+ 11  Amikor azonban Krisztus eljött mint azon jó dolgok főpapja+, amelyek most már meglettek, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel készített, azaz nem ebből a teremtésből való sátoron keresztül,+ 12  nem, nem kecskék és fiatal bikák vérével+, hanem saját vérével+ lépett be egyszer s mindenkorra a szent helyre, és örök szabadítást szerzett nekünk.+ 13  Mert ha a kecskék+ és bikák+ vére, meg az üsző hamva+ a beszennyezettekre+ hintve megszentel annyira, hogy a test tiszta legyen,+ 14  akkor a Krisztus vére+, aki örök szellem által önmagát ajánlotta fel+ szeplő nélkül az Istennek, mennyivel inkább meg fogja tisztítani+ lelkiismeretünket a holt cselekedetektől,+ hogy szent szolgálatot+ végezhessünk az élő Istennek! 15  Ezért van hát, hogy ő egy új szövetség közvetítője+, hogy az elhívottak — mivel ő meghalt, hogy váltság+ által megszabaduljanak a korábbi szövetség alatti törvényszegésektől+ — megkaphassák az örökkévaló örökség ígéretét.+ 16  Mert ahol szövetség+ van, ott be kell következnie az emberi szövetségkötő halálának. 17  Egy szövetség ugyanis halott áldozatok alapján érvényes, mivel addig soha nincs hatályban, míg él az emberi szövetségkötő. 18  Következésképpen a korábbi szövetséget+ sem avatták fel vér nélkül.+ 19  Mert amikor Mózes a Törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek,+ vette a fiatal bikák és a kecskék vérét vízzel, skarlátpiros gyapjúval és izsóppal+ együtt, és meghintette magát a könyvet és az egész népet, 20  így szólva: „Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten kötelezettségként rótt rátok.”+ 21  És a sátrat+ és a nyilvános szolgálat valamennyi edényét hasonlóképpen meghintette a vérrel.+ 22  Igen, csaknem mindent vérrel+ tisztítanak meg a Törvény szerint, és vér kiontása+ nélkül nincsen megbocsátás.+ 23  Szükséges volt tehát, hogy az egekben levő dolgok mintaképi ábrázolatait+ ezek által tisztítsák meg,+ de magukat az égi dolgokat az ilyen áldozatoknál jobbakkal. 24  Mert Krisztus nem kézzel készített szent helyre lépett be,+ amely másolata a valóságnak,+ hanem magába az égbe,+ hogy most megjelenjen az Isten személye előtt értünk.+ 25  Nem is azért van ez, hogy gyakran ajánlja fel magát, mint ahogy a főpap bizony évről évre+ belép a szent helyre+ olyan vérrel, amely nem a sajátja. 26  Különben gyakran kellett volna szenvednie a világ megalapítása+ óta. De most egyszer s mindenkorra+ nyilvánvalóvá tette magát+ a világrendszerek befejezésekor,+ hogy önmaga feláldozásával eltávolítsa a bűnt.+ 27  És ahogy az embereknek fenn van tartva,+ hogy egyszer s mindenkorra meghaljanak, azután pedig ítélet,+ 28  úgy a Krisztus is egyszer s mindenkorra+ fel lett ajánlva, hogy sokak bűnét hordozza;+ s másodszor+ a bűntől külön fog megjelenni,+ éspedig azoknak, akik várva várják őt a megmentésükre.+

Lábjegyzetek