Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Héberek 3:1–19

3  Ennélfogva, szent testvérek, az égi elhívás részesei,+ tekintsetek az apostolra+ és főpapra, akit mi megvallunk:+ Jézusra.  Ő hű+ volt Ahhoz, aki őt azzá tette, miként Mózes+ is Annak egész házában.+  Mert őt nagyobb dicsőségre+ tartják méltónak, mint Mózest, aminthogy a ház készítőjének+ nagyobb tisztessége van, mint a háznak+.  Természetesen minden háznak van készítője, de aki mindent elkészített, Isten az.+  És Mózes mint szolga+ volt hű Annak egész házában az azután elmondandó dolgok bizonyságaként,+  de Krisztus mint Fiú+ volt hű Annak háza fölött. Mi vagyunk Annak háza,+ ha beszédbeli nyíltságunkat és a reménységgel való dicsekvésünket mindvégig szilárdan megtartjuk.+  Ezért, amint a szent szellem+ mondja: „Ma, ha az ő hangjára figyeltek,+  ne keményítsétek meg szíveteket, mint a keserű harag+ előidézésekor, mint a próbára tétel+ napján a pusztában+,  ahol ősatyáitok próbára tettek engem, noha látták cselekedeteimet+ negyven éven át.+ 10  Ezért megundorodtam ettől a nemzedéktől, és ezt mondtam: »Mindig eltévelyednek szívükben,+ és nem ismerték meg ők útjaimat.«+ 11  Megesküdtem hát haragomban: »Nem fognak bemenni nyugalmamba.«”+ 12  Vigyázzatok, testvérek, nehogy bármelyikőtökben is hitetlen, gonosz szív fejlődjön ki valaha azáltal, hogy eltávolodik az élő Istentől;+ 13  hanem ezentúl is buzdítsátok+ egymást minden napon, amíg az „mának”+ nevezhető, nehogy bármelyikőtök is megkeményedjen a bűn megtévesztő+ hatalma által. 14  Mert igazából csak akkor leszünk részesei a Krisztusnak,+ ha a kezdeti bizalmunkat mindvégig szilárdan megtartjuk,+ 15  amíg mondják: „Ma, ha az ő hangjára figyeltek,+ ne keményítsétek meg szíveteket, mint a keserű harag előidézésekor.”+ 16  Mert kik voltak, akik hallottak, és mégis keserű haragot szítottak?+ Nemde mindazok, akik kivonultak Egyiptomból Mózes vezetése alatt?+ 17  Ezenfelül, kik keltettek undort Istenben negyven éven át?+ Nemde azok, akik vétkeztek, akiknek a tetemei elhullottak a pusztában?+ 18  Kiknek esküdött pedig meg,+ hogy nem mennek be az ő nyugalmába, ha nem azoknak, akik engedetlenkedtek?+ 19  Látjuk tehát, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.+

Lábjegyzetek