Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Héberek 13:1–25

13  Testvéri szeretetetek maradjon meg.+  A vendégszeretetről+ ne feledkezzetek meg, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül.+  Tartsátok elmétekben a rabbilincsekben+ levőket, mintha velük együtt meg lennétek kötözve,+ és azokat, akikkel durván bánnak,+ mivel ti magatok is testben vagytok még.  A házasság tiszteletre méltó legyen mindenkinél, és a házaságy beszennyezetlen,+ mert az Isten meg fogja ítélni a paráznákat és a házasságtörőket.+  Életmódotok mentes legyen a pénz szeretetétől,+ és elégedjetek meg azzal, amitek van.+ Mert ő megmondta: „Semmi esetre sem hagylak cserben, és el sem hagylak semmiképpen.”+  Úgyhogy igen bátrak lehetünk,+ és elmondhatjuk: „Jehova az én segítőm; nem fogok félni. Mit árthat nekem ember?”+  Emlékezzetek meg azokról, akik vállalják köztetek a vezetést,+ akik az Isten szavát szólták nektek, és miközben szemlélitek, milyennek bizonyul viselkedésük, utánozzátok+ hitüket.+  Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.+  Ne ragadjanak el benneteket különféle és idegen tanítások;+ mert jó, ha a szív ki nem érdemelt kedvesség+ által nyer szilárdságot, nem pedig ennivalók+ által, amelyek nem váltak az azokkal foglalkozók javára. 10  Olyan oltárunk van, amelyről nincs hatalmuk enni azoknak, akik a sátornál látnak el szent szolgálatot.+ 11  Mert azon állatok testét, melyeknek vérét a főpap beviszi a szent helyre a bűnért, a táboron kívül elégetik.+ 12  Ezért Jézus is, hogy megszentelje+ saját vérével+ a népet, a kapun kívül szenvedett.+ 13  Menjünk hát ki hozzá a táboron kívülre, hordozva a gyalázatot, melyet hordozott,+ 14  mert nincsen itt maradandó városunk,+ hanem komoly igyekezettel keressük az eljövendőt.+ 15  Őáltala ajánljunk fel mindenkor az Istennek dicséretáldozatot,+ vagyis az ajkak gyümölcsét,+ amelyek nyilvános kijelentést tesznek az Ő neve mellett.+ 16  Ezenfelül ne feledkezzetek meg a jónak cselekvéséről+ és a javak másokkal való megosztásáról, mert az ilyen áldozatok igen kedvére vannak az Istennek.+ 17  Engedelmeskedjetek azoknak, akik vállalják köztetek a vezetést,+ és vessétek alá magatokat nekik,+ mert ők a ti lelketek felett őrködnek, mint akik számot fognak adni;+ hogy ezt örömmel tegyék, és ne sóhajtozva, mert az károtokra lenne.+ 18  Kitartóan imádkozzatok+ értünk, mert bízunk benne, hogy tiszta lelkiismeretünk van, mivel tisztességesen akarunk viselkedni mindenben.+ 19  Különösképpen buzdítalak pedig titeket ennek megtételére, hogy így minél hamarabb visszaadassam nektek.+ 20  A béke Istene+ pedig, aki egy örök szövetség+ vérével felhozta a halottak közül+ a juhok+ nagy pásztorát+, Jézust, a mi Urunkat, 21  szereljen fel titeket minden jóval akaratának cselekvésére, véghezvivén bennünk Jézus Krisztus által azt, ami igen kedves a szemében;+ övé legyen a dicsőség örökkön-örökké!+ Ámen. 22  Buzdítalak pedig titeket, testvérek, hogy viseljétek el a bátorításnak e szavát, hisz valójában kevés szóban fogalmaztam nektek levelet.+ 23  Vegyétek figyelembe, hogy testvérünket, Timóteuszt+ szabadon bocsátották, akivel, ha elég hamar megjön, látni foglak titeket. 24  Adjátok át üdvözletemet mindazoknak, akik vállalják köztetek a vezetést,+ és az összes szentnek. Az Itáliában+ levők üdvözletüket küldik nektek. 25  A ki nem érdemelt kedvesség+ legyen mindnyájatokkal!

Lábjegyzetek