Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Héberek 11:1–40

11  A hit+ a remélt+ dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható+ valóságok nyilvánvaló bizonyítása.  Mert ezáltal nyertek tanúságot a régi idők emberei.+  Hit által fogjuk fel, hogy a világrendszerek+ Isten szavára szerveződtek rendbe,+ úgyhogy amit látunk, az azokból lett, amik nem válnak láthatóvá.+  Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot az Istennek, mint Káin,+ és e hit által tanúságot nyert arról, hogy igazságos, ugyanis az Isten tanúskodott+ az ajándékairól; és ezáltal, bár meghalt, mégis beszél.+  Hit által vitetett át Énók+, hogy ne lásson halált, és nem találták meg sehol, mivel az Isten átvitte őt;+ átvitetése előtt ugyanis megvolt a tanúsága arról, hogy kedvére van az Istennek.+  Hit nélkül+ pedig lehetetlen Isten kedvére lenni,+ mert aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van,+ és hogy megjutalmazója+ lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt.+  Hit által mutatott Noé+ istenfélelmet, és készített bárkát+ a háznépe megmentésére, miután isteni figyelmeztetést kapott a még nem látott dolgokról;+ és e hit által elítélte a világot,+ és örököse lett a hit szerinti igazságosságnak+.  Hit által engedelmeskedett Ábrahám+ az elhívásakor, amikor is kiment egy olyan helyre, amelyet örökségül kellett kapnia; s kiment, bár nem tudta, hová megy.+  Hit által lakozott jövevényként az ígéret földjén, mint valami idegen földön,+ és lakott sátrakban+ Izsákkal+ és Jákobbal+, akik vele együtt ugyanannak az ígéretnek voltak örökösei.+ 10  Mert várta a valódi alapokkal bíró várost+, amelynek építője és alkotója az Isten.+ 11  Hit által kapott maga Sára+ is erőt, hogy magot foganjon, méghozzá akkor, amikor túl volt már a koron,+ mivel hűnek tartotta azt, aki ígéretet tett.+ 12  Ezért is van, hogy egytől,+ és mondhatni egy halottól,+ gyermekek születtek, oly sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerparti homokszemek, melyek megszámlálhatatlanok.+ 13  Hitben haltak meg mindezek,+ bár nem kapták meg az ígéretek beteljesedését,+ de távolról látták+ és üdvözölték azokat, és nyilvánosan kijelentették, hogy ők idegenek és ideiglenes lakosok azon a földön.+ 14  Mert akik ilyeneket mondanak, tanúbizonyságát adják, hogy komoly igyekezettel keresnek egy olyan helyet, amely a sajátjuk.+ 15  Mindamellett, ha valóban folyton arra a helyre emlékeztek volna, ahonnan elmentek,+ lett volna alkalmuk visszatérni.+ 16  Most azonban jobb helyre törekszenek, azaz olyanra, amely az éghez tartozik.+ Ennélfogva nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenükként hívják őt segítségül,+ mert elkészített számukra egy várost.+ 17  Hit által volt, hogy Ábrahám, amikor próbára tették,+ mondhatni felajánlotta Izsákot, és az, aki örvendve fogadta az ígéreteket, megkísérelte felajánlani egyszülött fiát,+ 18  noha megmondták neki: „Amit a »magodnak« fognak hívni, az Izsák által lesz.”+ 19  De ő úgy vélekedett, hogy az Isten még a halottak közül is képes őt feltámasztani;+ és vissza is kapta onnan szemléltetésképpen.+ 20  Hit által áldotta meg Izsák is Jákobot+ és Ézsaut+ az eljövendő dolgokra nézve. 21  Hit által áldotta meg a haldokló Jákob+ József mindegyik fiát+, és mutatott be imádatot a botja végére támaszkodva.+ 22  Hit által tett említést József az Izrael fiainak kivonulásáról+, mikor élete végéhez közeledett; és parancsot adott a csontjait illetően.+ 23  Hit által rejtegették Mózest a szülei a születése után három hónapig,+ mert látták, hogy szép+ a kisgyermek, és nem féltek a király rendeletétől+. 24  Hit által utasította vissza Mózes, amikor már felnőtt volt,+ hogy a fáraó leánya fiának hívják,+ 25  inkább választva, hogy az Isten népével együtt durva bánásmódban részesüljön, semmint hogy ideig-óráig élvezze a bűnt, 26  mivel nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát+ Egyiptom kincseinél; mert a megjutalmazásra szegezte tekintetét.+ 27  Hit által hagyta el Egyiptomot,+ nem pedig a király haragjától félve,+ mert rendíthetetlen maradt, mintha látná a Láthatatlant.+ 28  Hit által ünnepelte a pászkát+ és a vérrel való meghintést,+ hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket.+ 29  Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön,+ de amikor az egyiptomiak merészkedtek oda, ők elnyelettek.+ 30  Hit által omlottak le Jerikó falai, miután hét napon át körüljárták azokat.+ 31  Hit által nem veszett el Ráháb+, a szajha, az engedetlenkedőkkel együtt, mivel békésen fogadta a kémeket.+ 32  És mit mondjak még? Hiszen kifogyok az időből, ha beszélek még Gedeonról+, Bárákról+, Sámsonról+, Jeftéről+, Dávidról+, csakúgy, mint Sámuelről+ és a többi prófétáról+, 33  akik hit által királyságokat vertek meg hadakozásban,+ igazságosságot juttattak érvényre,+ ígéreteket nyertek el,+ oroszlánok száját tömték be,+ 34  feltartóztatták a tűz erejét,+ megmenekültek a kard élétől,+ erőssé tétettek a gyengeségből,+ hősiessé váltak a háborúban,+ szétszalasztották az idegenek seregeit.+ 35  Asszonyok feltámadás útján visszakapták halottaikat;+ mások pedig megkínoztattak, mert nem fogadtak el szabadítást valamilyen váltság által, hogy jobb feltámadásban részesülhessenek. 36  Igen, másoknak a csúfolódások és a korbácsolások voltak a próbáik, sőt mi több, a bilincsek+ és a börtönök+. 37  Megkövezték+, próbára tették+, szétfűrészelték őket, kard által levágva haltak meg+, juhbőrben+, kecskebőrben jártak, nélkülözés+, nyomorúság+, durva bánásmód közepette+; 38  és a világ nem volt méltó rájuk. Pusztaságokban, hegyekben, barlangokban+ és a föld üregeiben bolyongtak. 39  És mindezek, noha hitük által tanúságot nyertek, mégsem kapták meg az ígéret beteljesedését,+ 40  mivel az Isten valami jobbról+ gondoskodott számunkra,+ hogy tőlünk függetlenül ne jussanak tökéletességre.+

Lábjegyzetek