Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Héberek 10:1–39

10  Mivel ugyanis a Törvényben az eljövendő jó dolgok árnyéka+, nem pedig maga a dolgok lényege van, az emberek soha nem tudják ugyanazokkal az évről évre folytonosan felajánlott áldozatokkal tökéletessé tenni az odajárulókat.+  Máskülönben nemde megszűnt volna az áldozatok felajánlása, minthogy a szent szolgálatot végzőknek, akiket egyszer s mindenkorra megtisztítottak, nem lenne többé bűntudatuk?+  Ellenkezőleg, ezek az áldozatok évről évre emlékeztetnek a bűnökre,+  mert nem lehetséges, hogy a bikák és kecskék vére elvegye a bűnöket.+  Ezért a világba való bejövetelekor ezt mondja: „»Áldozatot és felajánlást nem akartál,+ de testet készítettél nekem.+  Egészen elégő felajánlásokat és bűnért való felajánlást nem helyeseltél.«+  Akkor ezt mondtam: »Íme! Eljöttem (a könyvtekercsben meg van írva rólam),+ hogy cselekedjem az akaratodat, ó, Isten.«”+  Előbb így szólt: „Áldozatokat, felajánlásokat, egészen elégő felajánlásokat és bűnért való felajánlást+ — áldozatokat, melyeket a Törvény szerint ajánlanak fel+ — nem akartál, és nem is helyeseltél”,  s akkor megmondja: „Íme! Eljöttem, hogy cselekedjem az akaratodat.”+ Eltávolítja az elsőt, hogy megerősítse a másodikat.+ 10  A nevezett „akarat”+ által megszenteltek+ minket Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra+ történő felajánlása+ révén. 11  Ezenkívül minden pap naponta+ elfoglalja a helyét,+ hogy nyilvános szolgálatot végezzen, és hogy gyakran ajánlja fel ugyanazokat az áldozatokat, mivel ezek soha nem képesek teljesen elvenni a bűnöket.+ 12  Ez az ember viszont e g y áldozatot ajánlott fel a bűnökért mindenkorra,+ és leült az Isten jobbjához,+ 13  és attól fogva vár, míg oda nem helyezik ellenségeit zsámolyul a lábának.+ 14  Mert e g y áldozati felajánlás+ által tette tökéletessé+ mindenkorra azokat, akik megszenteltetnek. 15  Ezenfelül a szent szellem+ is tanúskodik nekünk, mert miután így szólt: 16  „»Ez az a szövetség, amelyet rájuk nézve kötök ama napok múltán — ezt mondja Jehova. — Törvényeimet szívükbe fogom helyezni, és elméjükbe írom be azokat«”,+ 17  azután ezt mondja: „És bűneikről és törvénytelen tetteikről semmiképpen nem emlékezem meg többé.”+ 18  Ahol pedig ezeknek megbocsátása+ van, ott nincs már felajánlás a bűnért.+ 19  Ezért, testvérek, mivel Jézus vére által bátran beléphetünk+ a szent helyre+ az úton, 20  amelyet mint új és élő utat felavatott számunkra a függönyön+, azaz a testén keresztül,+ 21  s mivel nagy papunk van az Isten háza felett,+ 22  járuljunk oda igaz szívvel, a hit teljes bizonyosságában, minthogy szívünket meghintés által megtisztították a gonosz lelkiismerettől,+ és testünket megmosták tiszta vízzel.+ 23  Ragaszkodjunk erősen, ingadozás nélkül+ reménységünk+ nyilvános kijelentéséhez, mert hű+ az, aki ígéretet tett. 24  És figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre+ való ösztönzés+ végett, 25  nem hagyva fel egybegyűlésünkkel+, mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva+ egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot.+ 26  Mert ha készakarva gyakorolunk bűnt,+ miután megkaptuk az igazság pontos ismeretét,+ akkor nincs többé áldozat a bűnökért,+ 27  hanem valami félelmetes ítéletvárás+ és tüzes féltékenység, amely meg fogja emészteni az ellenszegülőket.+ 28  Aki semmibe vette Mózes törvényét, két vagy három személy bizonyságtételére+ könyörület nélkül meghal. 29  Mit gondoltok, mennyivel szigorúbb büntetésre+ fogják méltónak tartani azt, aki lábbal tiporta+ az Isten Fiát, és aki közönséges értékűnek tartotta a szövetség vérét+, mely által megszenteltetett, és aki megvetéssel bántalmazta a ki nem érdemelt kedvesség szellemét?+ 30  Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszú; én megfizetek”;+ és ismét: „Jehova meg fogja ítélni népét.”+ 31  Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.+ 32  Mindamellett továbbra is emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben, miután megvilágosítottak+ benneteket, nagy küzdelmet tűrtetek kitartással, szenvedések közepette,+ 33  olykor úgy, hogy közben gyalázásoknak is, nyomorúságoknak is ki voltatok téve, akárcsak egy színházban,+ olykor pedig úgy, hogy közben részestársak lettetek azokkal, akik ilyesmit éltek át.+ 34  Mert a börtönben levők iránt is együttérzést fejeztetek ki, és javaitok elrablását is örömmel vettétek,+ tudva azt, hogy tinektek jobb és maradandó tulajdonotok van.+ 35  Ne dobjátok el tehát beszédbeli nyíltságotokat,+ amely nagy jutalommal+ jár. 36  Mert kitartásra+ van szükségetek, hogy miután megcselekedtétek az Isten akaratát,+ megkapjátok az ígéret beteljesedését.+ 37  Mert még „egy nagyon rövid idő”,+ és „aki jön, meg fog érkezni, és nem késik”.+ 38  „De az én igazságosom a hite miatt fog élni”,+ és „ha meghátrál, nem telik benne kedve a lelkemnek”.+ 39  Mi pedig nem olyanok vagyunk, akik meghátrálnak a pusztulásra,+ hanem olyanok, akiknek van hitük a lélek életben tartására.+

Lábjegyzetek