Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Galácia 5:1–26

5  Ilyen szabadságra tett minket szabaddá Krisztus.+ Álljatok tehát erősen,+ és ne hagyjátok magatokat ismét rabszolgaság igájába fogni.+  Íme! Én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek,+ Krisztus nektek semmit nem fog használni.  Ezenfelül ismét tanúskodom minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész Törvényt teljesíteni.+  Elszakadtatok Krisztustól, akárkik legyetek is, akik törvény által próbáltok igazságossá nyilváníttatni;+ elpártoltatok az ő ki nem érdemelt kedvességétől.+  Mi pedig szellem által várjuk sóváran a remélt igazságosságot mint a hit eredményét.+  Mert ami Krisztus Jézust illeti, sem a körülmetéltségnek nincs semmi értéke, sem a körülmetéletlenségnek,+ hanem a szeretet+ által munkálkodó hitnek+.  Jól futottatok.+ Ki akadályozott meg titeket abban, hogy továbbra is engedelmeskedjetek az igazságnak?+  Az effajta meggyőzés nem Attól van, aki elhív benneteket.+  Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti.+ 10  Bizalommal vagyok irántatok,+ akik egységben+ vagytok az Úrral, hogy nem fogtok másként gondolkodni; de aki nyugtalanságot okoz nektek,+ viselni fogja ítéletét,+ bárki legyen is. 11  Ami engem illet, testvérek, ha még mindig körülmetélkedést prédikálok, miért üldöznek még engem? Hiszen akkor a kínoszlop botlásköve+ eltöröltetett.+ 12  Bárcsak ki is heréltetnék magukat,+ akik megpróbálnak feldúlni benneteket!+ 13  Ti, természetesen, szabadságra hívattatok el,+ testvérek; csakhogy e szabadsággal ne úgy éljetek, mint ami indíttatás a testnek,+ hanem a szeretet által szolgáljatok egymásnak rabszolgaként.+ 14  Mert az egész Törvény e g y kijelentésben teljesedik be,+ mégpedig: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”+ 15  Ha azonban egyre csak marjátok és faljátok egymást,+ vigyázzatok, nehogy megsemmisítsétek egymást.+ 16  Mondom pedig: mindig szellem által járjatok,+ és egyáltalán nem fogtok testi kívánságot véghezvinni.+ 17  Mert a test a maga kívánságában ellene van a szellemnek,+ a szellem pedig ellene a testnek; ezek ugyanis szemben állnak egymással, úgyhogy amiket tenni szeretnétek, éppen azokat nem teszitek.+ 18  Továbbá, ha szellem vezet titeket,+ nem vagytok törvény alatt.+ 19  A test cselekedetei pedig nyilvánvalók,+ és ezek azok: paráznaság+, tisztátalanság, gátlástalan viselkedés+, 20  bálványimádás, spiritizmus gyakorlása+, ellenségeskedések, viszálykodás, féltékenység, haragkitörések, perlekedések, meghasonlások, szekták, 21  irigykedések, italozós+ tivornyázások, dorbézolások és effélék. Ami ezeket illeti, előre figyelmeztetlek titeket, mint ahogy figyelmeztettelek is előre, hogy akik ilyeneket gyakorolnak,+ nem öröklik Isten királyságát.+ 22  A szellem gyümölcse+ ellenben szeretet, öröm, béke, hosszútűrés, kedvesség, jóság+, hit, 23  szelídség, önuralom.+ Ezek ellen nincs törvény.+ 24  Ezenfelül, akik Krisztus Jézushoz tartoznak, azok a testet szenvedélyeivel és kívánságaival együtt oszlopra feszítették.+ 25  Ha szellem által élünk, szellem által járjunk is rendezettségben továbbra is.+ 26  Ne váljunk önhitté, vetélkedést+ szítva egymás között, irigykedve egymásra.+

Lábjegyzetek