Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Galácia 3:1–29

3  Ó, ti ostoba galáciaiak, ki az, aki titeket rossz befolyás alá vont,+ titeket, akiknek a szeme előtt nyíltan ábrázolták Jézus Krisztust mint oszlopra feszítettet?+  Csak ezt akarom megtudni tőletek: törvény szerinti cselekedetek+ folytán vagy hittel való hallás+ folytán kaptátok a szellemet?+  Ennyire ostobák vagytok? Miután szellemben kezdtétek,+ most testben+ fejezitek be?  Hiába éltetek át oly sok szenvedést?+ Ha csakugyan hiába.  Aki tehát a szellemet+ adja nektek, és hatalmas cselekedeteket+ visz véghez köztetek, az vajon törvény szerinti cselekedeteknek vagy hittel való hallásnak köszönhetően teszi ezt?  Mint ahogy Ábrahám „hitt Jehovában, és ezt igazságosságul számították be neki”.+  Bizonyosan tudjátok, hogy akik ragaszkodnak a hithez,+ azok a fiai Ábrahámnak.+  Az Írás pedig, előre látva, hogy az Isten a hit folytán igazságossá fogja nyilvánítani a nemzetekből valókat, előre hirdette Ábrahámnak a jó hírt, nevezetesen: „Általad megáldatik majd az összes nemzet.”+  Következésképpen, akik ragaszkodnak a hithez, a hű Ábrahámmal+ együtt megáldatnak.+ 10  Mert mindazok, akik törvény szerinti cselekedetekre hagyatkoznak, átok alatt vannak; mert meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik a Törvény tekercsében megírattak, hogy cselekedje azokat.”+ 11  Ezenfelül, hogy törvény által senki nem nyilváníttatik igazságossá+ az Isten előtt, az nyilvánvaló, mert „az igazságos a hite miatt fog élni”.+ 12  A Törvény pedig nem ragaszkodik a hithez, hanem „aki cselekszi azokat, élni fog általuk”.+ 13  Krisztus megvásárlás által+ megszabadított+ minket a Törvény átkától azzal, hogy átokká+ lett helyettünk, mert meg van írva: „Átkozott mindenki, aki oszlopra van akasztva.”+ 14  Az volt a cél, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztus által eljöjjön a nemzetek számára,+ hogy hitünk+ révén megkapjuk a megígért szellemet+. 15  Testvérek, emberi szemléltetéssel szólok: egy érvényesített szövetséget, még ha emberé is, senki nem helyez hatályon kívül, és kiegészítéseket sem fűz hozzá.+ 16  Az ígéreteket pedig Ábrahámnak mondták,+ és az ő magvának.+ Nem azt mondja: „és a magvaknak”, mint sok ilyen esetében, hanem mint egynek esetében:+ „és a magodnak”,+ aki Krisztus.+ 17  Továbbá ezt mondom: ami az Isten által korábban érvényesített szövetséget illeti,+ a négyszázharminc évvel később keletkezett+ Törvény nem érvényteleníti azt, hogy eltörölje az ígéretet.+ 18  Mert ha az örökség törvény folytán van, akkor már nem ígéret folytán;+ az Isten ellenben ígéret által adta azt kedvesen Ábrahámnak.+ 19  Akkor miért a Törvény? A törvényszegések nyilvánvalóvá tétele végett adták+ ráadásként, míg meg nem érkezik a mag,+ akinek az ígéretet tették; és angyalok révén közvetítették,+ közvetítő keze által.+ 20  Mármost, ahol csak e g y személy van érintve, ott nincsen közvetítő, az Isten pedig csak e g y.+ 21  A Törvény tehát az Isten ígéretei ellen van?+ Sohase legyen úgy! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni,+ akkor valójában törvény által lett volna az igazságosság.+ 22  De az Írás+ mindent együttesen a bűn őrizete alá helyezett,+ hogy a Jézus Krisztusba vetett hitből fakadó ígéret azoknak adassék, akik hitet gyakorolnak.+ 23  Mielőtt azonban a hit elérkezett,+ törvény alatt őriztettünk,+ együttesen őrizet alá helyezve, a kinyilatkoztatandó hitre tekintve.+ 24  A Törvény következésképpen Krisztushoz vezető nevelőnk lett,+ hogy hit folytán nyilváníttassunk igazságossá+. 25  Most azonban, hogy a hit elérkezett,+ nem vagyunk már nevelő alatt.+ 26  Ti valójában mindannyian Isten fiai+ vagytok a Krisztus Jézusba vetett hitetek által. 27  Mert mindnyájan, akik megkeresztelkedtetek Krisztusba,+ felöltöttétek Krisztust.+ 28  Nincsen sem zsidó, sem görög,+ nincsen sem rabszolga, sem szabad,+ nincsen sem férfi, sem nő;+ mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézussal egységben.+ 29  Ezenfelül, ha Krisztushoz tartoztok, valóban Ábrahám magva vagytok,+ örökösök egy ígéretre való tekintettel.+

Lábjegyzetek