Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ezsdrás 8:1–36

8  Ezek voltak az atyai+ háznépeik fői, és a származási+ jegyzékbe vettek, akik feljöttek velem Babilonból Artaxerxész+ király uralkodásának idején:  Fineás+ fiai közül Gersom; Itamár+ fiai közül Dániel+; Dávid+ fiai közül Hattus;  Sekánia fiai és Paros+ fiai közül Zakariás, és vele együtt százötven férfit jegyeztek be;  Pahat-Moáb+ fiai közül Eljeho-Énai, Zeráhia fia, és vele kétszáz férfi;  Zattu fiai+ közül Sekánia, Jaháziel fia, és vele háromszáz férfi;  Adin+ fiai közül Ebed, Jonatán fia, és vele ötven férfi;  Elám fiai+ közül Jesája, Atália fia, és vele hetven férfi;  Sefátia fiai+ közül Zebádia, Mikáel fia, és vele nyolcvan férfi;  Joáb fiai közül Abdiás, Jéhiel fia, és vele kétszáztizennyolc férfi; 10  Báni fiai+ közül Selomit, Jósifia fia, és vele százhatvan férfi; 11  Bebai fiai+ közül Zakariás, Bebai fia, és vele huszonnyolc férfi; 12  Azgád fiai+ közül Johanán, Hakkátán fia, és vele száztíz férfi; 13  és az Adónikám fiai+ közül valók, akik utolsókként jöttek, név szerint ezek: Elifélet, Jeiél és Semája, és velük hatvan férfi; 14  valamint Bigvai fiai+ közül Utai meg Zabbud, és velük hetven férfi. 15  Egybegyűjtöttem őket az Ahavába+ tartó folyónál+, és ott táboroztunk három napig, hogy szemügyre vegyem a népet+ és a papokat+, de Lévi fiai+ közül senkit sem találtam ott. 16  Elküldtem hát Eliézerért, Árielért, Semájáért, Elnátánért és Járibért, Elnátánért és Nátánért, Zakariásért és Mesullámért, főemberekért, meg Jojáribért és Elnátánért, a tanítókért+. 17  Majd parancsot adtam nekik Iddó felől, aki a Kaszifja nevű hely főembere, szavakat adtam szájukba,+ hogy beszéljenek Iddóval és a testvéreivel, a nétineusokkal+ a Kaszifja nevű helyen, hogy hozzanak nekünk szolgákat+ Istenünk háza számára. 18  És Istenünk rajtunk nyugvó jó keze+ szerint elhoztak nekünk egy értelmes férfit+ Mahli+ fiai közül, aki Lévinek+, Izrael fiának az unokája, név szerint Serébiát+, és az ő fiait és testvéreit, tizennyolcukat; 19  és Hasábiát, és vele Jesáját Mérári+ fiai közül, valamint testvéreit és azoknak fiait, húszukat. 20  A nétineusok közül pedig, akiket Dávid és a fejedelmek adtak a léviták szolgálatára, kétszázhúsz nétineust, akiket mind név szerint választottak ki. 21  Ekkor böjtöt hirdettem ott, az Ahava-folyónál, hogy megalázzuk+ magunkat Istenünk előtt, hogy megtudjuk tőle, melyik a jó út+ számunkra, kicsinyeink+ és minden javaink számára. 22  Mert szégyelltem volna hadsereget+ és lovasokat+ kérni a királytól, hogy azok segítsenek minket az úton az ellenséggel szemben, hisz ezt mondtuk a királynak: „A mi Istenünk keze+ mind az őt keresők felett van, hogy jót tegyen,+ de ereje és haragja+ mindazok ellen van, akik elhagyják őt.”+ 23  Ezért hát böjtöltünk+, és kérleltük+ Istenünket emiatt, ő pedig engedett a könyörgésünknek.+ 24  Én ekkor kiválasztottam a papi fejedelmek közül tizenkettőt, név szerint Serébiát+, Hasábiát+, és velük együtt tíz testvérüket. 25  És kimértem nekik az ezüstöt, az aranyat és a felszerelési tárgyakat,+ az adományt Istenünk háza számára, melyet a király+ és a tanácsadói+ meg a fejedelmei, valamint a fellelhető összes izraelita+ adományozott. 26  Tehát kimértem a kezükbe hatszázötven talentum ezüstöt+ és száz ezüst felszerelési tárgyat, amelyek értéke két talentum, valamint száz talentum aranyat, 27  meg húsz kicsi aranytálat, amelyek értéke ezer dárik, és két felszerelési tárgyat, melyek kiváló, ragyogóan vörös rézből készültek, oly tetszetősek, mint az arany. 28  Majd ezt mondtam nekik: „Szentek+ vagytok Jehovának, a felszerelési tárgyak+ is szentek, az ezüst és az arany pedig önkéntes felajánlás Jehovának, ősatyáitok Istenének. 29  Legyetek éberek, és vigyázzatok, míg ki nem méritek+ azokat a papi fejedelmek, a léviták és Izrael atyáinak fejedelmei előtt Jeruzsálemben, Jehova házának étkezőhelyiségeiben+.” 30  És a papok meg a léviták megkapták a kimért ezüstöt, aranyat és a felszerelési tárgyakat, hogy elvigyék azokat Jeruzsálembe, Istenünknek házába.+ 31  Végül elindultunk az Ahava-folyótól+ az első hónap+ tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk; Istenünk keze pedig felettünk volt, és megszabadított+ minket az ellenség markából és az út mentén lesben állóktól. 32  Így Jeruzsálembe érkeztünk,+ és három napig maradtunk ott. 33  A negyedik napon kimértük az ezüstöt, aranyat+ és a felszerelési tárgyakat+ Istenünk házában Meremót+ pap kezébe, aki Urija fia — és vele volt Eleázár, Fineás fia, és velük volt Jozabád+, Jésua fia, meg Noádia, Binnui+ fia, a léviták —, 34  szám szerint és súlyra mindent; ezután pedig mindennek a súlyát lejegyezték, még akkor. 35  És akik kijöttek a fogságból, a volt száműzöttek+, égő áldozatokat+ mutattak be Izrael Istenének: tizenkét bikát+ egész Izraelért, kilencvenhat kost+, hetvenhét kosbárányt és tizenkét kecskebakot+ bűnért való felajánlásul, mindezt égő felajánlásként Jehovának. 36  Ekkor átadtuk a király törvényeit+ a király satrapáinak+ és a Folyón+ túli kormányzóknak+, ők pedig segítették a népet+ és az igaz Isten házát.

Lábjegyzetek