Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ezsdrás 6:1–22

6  Ekkor történt, hogy Dáriusz király parancsot adott ki, és utánanéztek ennek a Babilonban elhelyezett kincsekről készült feljegyzések+ házában.  És Ekbatánában, a Média+ tartományában lévő megerősített helyen találtak egy tekercset, melyben ez az emlékeztető feljegyzés állt:  „Círusz király első évében+ Círusz király parancsot adott ki Isten háza felől, amely Jeruzsálemben van: Építsék újjá a házat olyan hellyé, ahol áldozatokat mutatnak be;+ rakják le alapjait, magassága legyen hatvan könyök, szélessége hatvan könyök,+  három sor helyére görgetett kővel+, és egy sor gerendával+; a költséget pedig a király házából állják.+  Juttassák vissza Isten házának arany- és ezüstedényeit+ is, amelyeket Nabukodonozor+ vitt el a templomból, amely Jeruzsálemben volt, és hozott Babilonba; hogy eljussanak a templomba, amely Jeruzsálemben van a maga helyén, és tegyék azokat Isten házába.+  Most azért, ti, Tattenai+, a Folyón+ túli kormányzó és Setár-Bózenai+, valamint társaik, a Folyón túli alacsonyabb rangú kormányzók+, maradjatok távol onnan.+  Ne háborgassátok az Isten házán végzett munkát!+ A zsidók kormányzója és a zsidók vénei újjáépítik Istennek a házát a maga helyén.  Én pedig parancsot+ adtam ki arról, hogy mit tegyetek a zsidóknak e véneivel, hogy újjáépüljön az Isten háza; és a Folyón túl szedett adó királyi kincstárából+ haladéktalanul fizessék ki+ a költséget ezeknek az életerős férfiaknak, megszakítás nélkül.+  És amire csak szükség van, fiatal bikákra+, kosokra+ és bárányokra+ az ég Istenének szánt égő felajánlásokhoz, búzára+, sóra+, borra+ és olajra+, amit csak a Jeruzsálemben lévő papok mondanak, adják meg azokat nekik folytonosan, napról napra, hiány nélkül; 10  hogy folyamatosan+ engesztelő felajánlásokat+ mutassanak be az egek Istenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak életéért.+ 11  Parancsot adtam ki, hogy ha valaki megszegi+ ezt a rendeletet, annak házából húzzanak ki egy gerendát+, és feszítsék meg+ azon, s házát tegyék nyilvános árnyékszékké emiatt.+ 12  És az Isten, aki lakhelyet szerzett ott a nevének,+ döntsön meg minden királyt és népet, amely kinyújtja kezét, hogy megszegje e rendeletet és elpusztítsa+ az Isten házát, amely Jeruzsálemben van. Én, Dáriusz, parancsot adok ki. Haladéktalanul hajtsák végre!” 13  Ekkor Tattenai, a Folyón+ túli kormányzó és Setár-Bózenai+, valamint társaik, azonnal úgy cselekedtek, ahogyan Dáriusz király üzente. 14  A zsidók vénei+ pedig építettek,+ és előrehaladtak Aggeus+ prófétának és Zakariásnak+, Iddó+ unokájának prófétálása folytán; megépítették és befejezték azt Izrael Istene parancsának+ köszönhetően, valamint Círusz+, Dáriusz+ és Artaxerxész+, Perzsia királya parancsának köszönhetően. 15  Adár+ holdhónap harmadik napjára, Dáriusz király uralkodásának hatodik évében elkészítették ezt a házat. 16  És Izrael fiai, a papok meg a léviták+, valamint a többi volt száműzött+ örömmel tartotta meg Isten házának felavatását+. 17  Hoztak Isten házának felavatására száz bikát, kétszáz kost és négyszáz bárányt, valamint az egész Izraelért bemutatott bűnért való felajánláshoz tizenkét kecskebakot, Izrael törzseinek száma szerint.+ 18  És kijelölték a papokat rendjük szerint és a lévitákat osztályuk szerint+ Isten szolgálatára, amely Jeruzsálemben folyik, Mózes könyvének előírásával összhangban.+ 19  És a volt száműzöttek megtartották a pászkát+ az első hónap+ tizennegyedik napján. 20  A papok és a léviták egységesen megtisztították+ magukat, mindannyian tiszták voltak, s így levágták a pászkaáldozatot+ az összes volt száműzött, testvéreik, a papok és saját maguk számára. 21  Ekkor Izrael fiai, akik visszatértek a száműzetésből, ettek,+ s mindazok is, akik csatlakozva hozzájuk elkülönítették magukat az ország népeinek tisztátalanságától+, hogy keressék Jehovát, Izrael Istenét.+ 22  És hét napon át tartották a kovásztalan kenyerek ünnepét+ örvendezéssel; mert Jehova megörvendeztette őket, és feléjük fordította+ Asszíria királyának a szívét, hogy megerősítse kezüket a munkában, amelyet az igaz Istennek, Izrael Istenének a házán végeztek.

Lábjegyzetek