Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 45:1–25

45  »És amikor felosztjátok örökségül az országot,+ ajánljatok fel adományt Jehovának,+ szent részt az országból;+ hosszúságban huszonötezer könyök hosszú legyen, szélességben pedig tízezer.+ Szent rész ez minden határában körös-körül.  Ebből a szent helyé lesz egy ötszázszor ötszáz mértéknyi terület körös-körül, négyszög alakban;+ és ötvenkönyöknyi területen legelője lesz minden oldalon.+  Az említett területből mérd le a huszonötezer mérték hosszúságot és a tízezer mérték szélességet, és azon lesz a szentély, amely szentséges.+  Ez mint szent rész az országból a papoké, a szentély szolgáié lesz,+ akik Jehova elé járulnak, hogy szolgálják őt.+ Legyen ez az ő helyük házaik számára, és szent helye a szentélynek.  Lesz egy huszonötezer mérték hosszú és tízezer mérték széles terület.+ Ez a lévitáké, a Ház szolgáié lesz. Húsz étkezőt+ kapnak tulajdonul.  A város birtokául pedig adjatok egy ötezer mérték széles és huszonötezer mérték hosszú területet, pontosan a szent adományhoz igazodva.+ Izrael egész házáé lesz az.  A fejedelem pedig a szent adománynak+ és a város birtokának egyik és másik oldalán, a szent adomány mellett és a város birtoka mellett kap részt, a nyugati oldalon nyugatra és a keleti oldalon keletre. Ennek hossza pontosan akkora lesz, mint a részek közül egyé, a nyugati határtól a keleti határig.+  Ez a föld az ő birtoka lesz Izraelben. Nem fognak többé rosszul bánni népemmel fejedelmeim,+ az országot pedig Izrael házának adják törzseik szerint.«+  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Elég már belőletek, ó, Izrael fejedelmei!«+ »Távolítsátok el az erőszakot és a rablást!+ Jogot és igazságosságot cselekedjetek!+ Hagyjatok fel azzal, hogy kisajátítjátok, ami a népemé!+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — 10  Pontos mérleg, pontos éfa és pontos bát legyen nálatok.+ 11  Az éfának és a bátnak csak e g y megszabott mértéke legyen, úgy, hogy a hómernek tizedrészét fogadja be a bát, és a hómernek tizedrésze legyen az éfa is;+ megkövetelt mértékét a hómerhez kell igazítani. 12  A sekel+ húsz gera.+ Húsz sekel, huszonöt sekel meg tizenöt sekel legyen nálatok a máné.« 13  »Ezt az adományt kell felajánlanotok: Egyhatod éfányi egy hómer búzából, és egyhatod éfányi egy hómer árpából; 14  ami pedig az olaj kirendelt részét illeti, ott van az olaj mérésére való bát. A bát a kór tizedrésze. Tíz bát egy hómer, mert tíz bát egy hómer. 15  Továbbá egy juh a nyájból, Izrael jószágai közül kétszázból,+ a gabonafelajánláshoz+, az egészen elégő felajánláshoz+ és a közösségi áldozatokhoz+, hogy engesztelést nyerjenek«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 16  »Az ország egész népe felelős lesz ezért az adományért,+ amely a fejedelmet illeti meg Izraelben.+ 17  A fejedelem+ pedig köteles gondoskodni az egészen elégő felajánlásokról+, a gabonafelajánlásról+ és az italfelajánlásról+ az ünnepek+, az újholdak+ és a sabbatok+ idején, Izrael házának minden ünnepi időszakában.+ Ő fog gondoskodni a bűnért való felajánlásról és a gabonafelajánlásról, az egészen elégő felajánlásról és a közösségi áldozatokról, hogy engesztelést nyerjen Izrael háza.« 18  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Az első hónapban, a hónap első napján fogj egy ép+, fiatal bikát, a csorda fiát, és tisztítsd meg a szentélyt a bűntől.+ 19  A pap vegyen a bűnért való felajánlás véréből, és kenje a Ház ajtófélfájára+, az oltárt körülfogó perem négy sarkára+ meg a belső udvar kapujának ajtófélfájára. 20  És így cselekedj a hónap hetedik napján a megtévedő+ ember és a tapasztalatlan miatt; és végezzetek engesztelést a Házért.+ 21  Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján tartsátok meg a pászkát.+ E hét napig tartó ünnepen kovásztalan kenyeret kell enni.+ 22  A fejedelem pedig gondoskodjon ezen a napon egy fiatal bikáról bűnért való felajánlásul, önmagáért és az ország egész népéért.+ 23  És gondoskodjon az ünnep hét napjára+ hét ép, fiatal bikáról és hét ép kosról egészen elégő felajánlásul Jehova számára, éspedig naponta a hét napon át,+ továbbá egy kecskebakról bűnért való felajánlásul, naponként.+ 24  Gabonafelajánlásul gondoskodjon egyéfányiról a fiatal bikához, és egyéfányiról a koshoz, olajból pedig egy hinről az éfához.+ 25  A hetedik hónapban, a hónap tizenötödik napján, az ünnep idején+ ugyanilyenekről gondoskodjon a hét napra,+ ugyanilyen bűnért való felajánlásról, egészen elégő felajánlásról és gabonafelajánlásról, és ugyanennyi olajról.«”

Lábjegyzetek