Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ezékiel 44:1–31

44  Aztán visszavitt engem a szentély keletre néző, külső kapujának útján;+ az pedig zárva volt.+  Jehova akkor így szólt hozzám: „Ez a kapu zárva marad. Nem nyitják ki, és ember nem fog bemenni rajta, mert Jehova, Izrael Istene+ vonult be rajta; maradjon az zárva.  De a fejedelem+ — ő mint fejedelem ott fog ülni, hogy kenyeret egyen Jehova előtt.+ A kapu előcsarnokának útján megy be, és annak útján távozik.”+  Ekkor elvitt engem az északi kapu útján a Ház elé, hogy lássak valamit, és íme, Jehova dicsősége betöltötte Jehova házát.+ Erre én arcra borultam.+  Jehova akkor így szólt hozzám: „Embernek fia! Irányítsd rá szívedet+, lásd meg szemeddel, és halld meg füleddel mindazt, amit elmondok neked Jehova házának minden rendeletéről és minden törvényéről; irányítsd a szívedet a Ház bejáratára és a szentély összes kijáratára.  Így szólj a Lázadáshoz+, Izrael házához: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Elég már belőletek minden utálatosságotok miatt, ó, Izrael háza;+  amikor behozzátok az idegenből jötteket, a körülmetéletlen szívűeket és a körülmetéletlen testűeket,+ hogy a szentélyemben legyenek, és így megszentségtelenítsék azt, igen, az én házamat; amikor bemutatjátok kenyeremet+, a kövérjét+ és a vért+, miközben folyton megszegik szövetségemet minden utálatosságotok miatt.+  Sem a szent dolgaimmal kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítettétek,+ sem másokat nem állítottatok oda, hogy teljesítsék helyettetek az irántam való kötelezettségeket szentélyemben.’«+  »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Senki idegenből való, aki körülmetéletlen szívű és körülmetéletlen testű, nem léphet be szentélyembe, tehát egyetlen idegenből való sem, aki Izrael fiai között van.’«+ 10  »Azok a léviták pedig, akik messzire eltávolodtak tőlem,+ amikor Izrael tőlem eltévelyedve mocskos bálványai után tévelygett, szintén viselni fogják a vétküket.+ 11  A Ház kapuinak felügyeletével megbízott szolgák lesznek a szentélyemben, és szolgálni fognak a Házban.+ Ők vágják le az egészen elégő felajánlást és az áldozatot a népért,+ és ők állnak majd előttük, hogy a szolgálatukra legyenek.+ 12  Mivel szolgálatukra álltak mocskos bálványaik előtt,+ és vétekbe ejtő botláskővé lettek Izrael házának,+ ezért fölemeltem ellenük kezemet+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, és viselni fogják vétküket. 13  Nem fognak elém járulni, hogy papként szolgáljanak előttem, vagy hogy odajáruljanak valamimhez, ami szent, a szentséges dolgokhoz;+ viselni fogják megaláztatásukat és elkövetett utálatosságaik következményét.+ 14  A Házzal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére rendelem őket, annak egész szolgálatára, és mindenre, amit el kell végezni benne.«+ 15  »Ami pedig azokat a lévita papokat+, Cádók+ fiait illeti, akik teljesítették kötelezettségeiket szentélyemben, amikor Izrael fiai eltévelyedtek tőlem,+ ők közel fognak jönni hozzám, hogy szolgáljanak nekem, és előttem állnak majd,+ hogy kövérjét+ és vért+ mutassanak be nekem — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — 16  Ők majd bejönnek az én szentélyembe,+ és ők közel lépnek asztalomhoz+, hogy szolgáljanak nekem, és teljesíteni fogják irántam való kötelezettségeiket.+ 17  És amikor belépnek a belső udvar kapuiba, lenvászon ruhát viseljenek, és ne legyen rajtuk gyapjú, amikor a belső udvar kapuiban és belül szolgálnak.+ 18  Lenvászon fejdísz legyen fejükön,+ és lenvászon alsó legyen csípőjükön.+ Ne övezzék fel magukat semmivel, amitől megizzadnának. 19  Amikor kimennek a külső udvarba, igen, a külső udvarba a néphez, vessék le ruhájukat, amelyben szolgáltak,+ és tegyék le azokat a szent étkezőkben+, majd öltsenek más ruhát, hogy a népet meg ne szenteljék ruhájukkal.+ 20  Fejüket ne borotválják le,+ de lengő hajjal se járjanak, hanem nyírják meg a hajukat fejükön.+ 21  Egyetlen pap se igyon bort, amikor bemegy a belső udvarba.+ 22  Özvegy vagy elvált asszonyt ne vegyenek feleségül,+ csak szüzet vehetnek el Izrael házának leszármazottai közül,+ vagy olyan özvegyet, aki papnak az özvegye.« 23  »Oktassák népemet arra, hogy mi a különbség a szent és a nem szent között, és tudassák velük a tisztátalan és a tiszta közötti különbséget.+ 24  A peres ügynél ők álljanak ott, hogy ítéljenek;+ bírói döntéseim szerint ítéljék meg azt.+ Tartsák meg törvényeimet és rendeleteimet minden ünnepi időszakomat+ illetően, és szenteljék meg sabbatjaimat.+ 25  Halott emberhez ne menjen be, nehogy tisztátalanná váljon. De apjukért vagy anyjukért, fiukért vagy leányukért, fivérükért vagy nővérükért, aki még nem volt férjnél, tisztátalanná tehetik magukat.+ 26  A megtisztulása után pedig számoljanak neki hét napot.+ 27  Amely napon bemegy a szent helyre, a belső udvarba, hogy a szent helyen szolgáljon, mutassa be bűnért való felajánlását«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 28  »És legyen nekik ez örökségül: én vagyok az örökségük.+ Ne adjatok nekik birtokot Izraelben: én vagyok a birtokuk. 29  A gabonafelajánlást, a bűnért való felajánlást és a vétkességért való felajánlást ők eszik meg.+ Övék lesz mindaz, ami oda van szentelve Izraelben.+ 30  Minden első érett termés zsengéje mindenből, és minden adomány mindabból, ami összes adományotokból való, a papoké lesz;+ durvalisztetek első őrlését a papnak adjátok,+ hogy áldás nyugodjon házadon.+ 31  A papok semmiféle tetemet és semmiféle széttépettet nem ehetnek, legyen az repdeső teremtmény vagy egyéb állat.«+

Lábjegyzetek