Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 35:1–15

35  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia! Fordítsd arcodat+ Szeir+ hegyvidéke ellen, és prófétálj ellene.+  Ezt mondd neki: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Íme, én ellened vagyok, ó, Szeir hegyvidéke,+ és kinyújtom kezemet ellened,+ és elhagyatott pusztasággá teszlek, igen, pusztasággá.+  Városaidat lerombolt hellyé teszem, te pedig csak elhagyatott pusztaság leszel;+ és megtudod, hogy én vagyok Jehova,+  mivelhogy időtlen időkig tartó ellenségeskedés volt benned,+ és Izrael fiait kiszolgáltattad a kard hatalmának+ szerencsétlenségük idején,+ végső vétkük idején.’«+  »Azért hát élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy mivel a vérre jelöltelek ki, a vér fog üldözni téged.+ Bizony a vért gyűlölted, és a vér fog üldözni téged.+  Szeir hegyvidékét elhagyatott pusztasággá teszem, igen, pusztasággá,+ és kiirtom onnan az átmenőt és a visszatérőt.+  Betöltöm hegyeit megöltjeivel; dombjaidon, völgyeidben és minden folyómedredben a kard által megöltek hullanak el.+  Időtlen időkig megmaradó elhagyatott pusztasággá teszlek, és városaid lakatlanok lesznek;+ és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova.«+ 10  Mivel azt mondtad: »Ez a két nemzet és ez a két ország az enyém lesz, és birtokba vesszük mindkettőt«,+ noha Jehova volt ott,+ 11  »azért hát élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy én is a te haragod és féltékenységed szerint cselekszem, amelyet irántuk érzett gyűlöletedből nyilvánítottál ki;+ és megismertetem magamat közöttük, amikor megítéllek téged.+ 12  Megtudod majd, hogy én, Jehova, hallottam minden tiszteletlen szavadat, amellyel Izrael hegyeiről beszéltél,+ ezt mondva: ,Pusztává tették őket. Nekünk adattak eledelül.’+ 13  Folyton fennhéjáztatok ellenem szátokkal,+ és szaporítottátok ellenem szavaitokat,+ és én meghallottam.«+ 14  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Midőn az egész föld örvendezik, én majd elhagyatott pusztasággá teszlek. 15  Ahogy te örvendeztél Izrael házának öröksége felett, mivel pusztává tették, úgy cselekszem én is veled.+ Elhagyatott pusztaság leszel, ó, Szeir hegyvidéke, igen, egész Edom, mindenestül;+ és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«”+

Lábjegyzetek