Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 33:1–33

33  És Jehova szava így szólt hozzám:  „Embernek fia! Beszélj néped fiaihoz,+ és ezt mondd nekik: »Ha egy országra kardot bocsátok,+ és az ország népe, mindenki, fog egy embert, és megteszi magának őrállóvá+,  az pedig látja a kardot, amint jön az országra, és megfújja a kürtöt, és figyelmezteti a népet,+  és a halló hallja a kürt hangját, de nem fogadja meg a figyelmeztetést,+ a kard pedig eljön, és elragadja őt, akkor a saját fején lesz a vére.+  Hallotta a kürt hangját, de nem fogadta meg a figyelmeztetést. A vére őrajta lesz. Ha megfogadta volna a figyelmeztetést, megmenekült volna a lelke.+  Ha pedig az őrálló látja a kardot jönni, de nem fújja meg a kürtöt,+ és a nép nem kap semmi figyelmeztetést, a kard pedig eljön, és lelket ragad el tőlük, annak a saját vétkéért kell elragadtatnia,+ de a vérét az őrálló kezéből kérem számon.«+  Téged pedig, ó, embernek fia, őrállóvá tettelek Izrael háza számára.+ Hallani fogod számból a szót, és tudasd velük a tőlem jövő figyelmeztetést.+  Ha azt mondom a gonosznak: »Ó, te gonosz, bizony meghalsz!«,+ de te nem szólsz, hogy figyelmeztesd a gonoszt az útja miatt,+ ő mint gonosz meghal a vétkében,+ de vérét a te kezedből kérem számon.  Ha pedig te figyelmezteted a gonoszt az útja miatt, hogy megtérjen róla, de nem tér meg útjáról, akkor ő meghal a vétkében,+ te azonban megszabadítod lelkedet.+ 10  És te, ó, embernek fia, mondd meg Izrael házának: »Ti így beszéltek: ,Lázongásaink és bűneink rajtunk vannak, és azokban rothadunk meg;+ hogyan is maradhatnánk életben?’«+ 11  Mondd meg nekik: »,Élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában.+ Inkább abban gyönyörködöm, ha a gonosz megtér+ útjáról, és életben marad.+ Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról,+ hisz miért halnátok meg, ó, Izrael háza?’«+ 12  És te, ó, embernek fia, így szólj néped fiaihoz: »Az igazságosnak igazságossága nem fogja őt megszabadítani a lázadása napján.+ A gonosznak gonoszsága pedig nem fogja őt elbuktatni azon a napon, amelyen megtér gonoszságából.+ Az igazságos ember sem maradhat életben az igazságossága révén azon a napon, amelyen vétkezik.+ 13  Ha azt mondom az igazságosnak: ,Élni fogsz’, de ő a maga igazságosságában bízik, és igazságtalanul cselekszik,+ akkor nem lesz emlékezés mindazokról a cselekedeteiről, amelyek igazságosak voltak, hanem igazságtalanságáért, amelyet cselekedett, azért fog meghalni.+ 14  És ha azt mondom a gonosznak: ,Bizony meghalsz’,+ de az megtér bűnéből,+ és jogot és igazságosságot cselekszik,+ 15  és visszaadja a gonosz a zálogot,+ megtéríti, amit elrabolt,+ és az élet rendeletei szerint jár, nem követve el igazságtalanságot,+ akkor élni fog.+ Nem hal meg. 16  Egyetlen bűne sem jut emlékezetbe ellene, amellyel vétkezett.+ Jogot és igazságosságot cselekedett. Élni fog.«+ 17  Néped fiai így beszélnek: »Jehova útja nem igazságos«,+ pedig az ő útjuk nem igazságos. 18  Ha elfordul az igazságos az ő igazságosságától, és igazságtalanságot cselekszik, akkor meghal miatta.+ 19  És ha a gonosz megtér az ő gonoszságából, és jogot és igazságosságot cselekszik, akkor élni fog ezek miatt.+ 20  Ti pedig így beszéltek: »Jehova útja nem igazságos.«+ Mindegyikőtöket az útjai szerint fogom megítélni,+ ó, Izrael háza!” 21  Végül aztán száműzetésünk tizenkettedik évében, a tizedik hónapban, a hónap ötödik napján az történt, hogy megérkezett hozzám Jeruzsálemből az, aki megmenekült,+ és így szólt: „Elesett a város!”+ 22  Jehova pedig már a megmenekült érkezése előtti estén rám tette a kezét,+ és megnyitotta számat, még mielőtt az eljött hozzám reggel, és megnyílt a szám, és nem voltam többé néma.+ 23  És Jehova szava így szólt hozzám: 24  „Embernek fia! E lerombolt helyek lakói+ azt mondják Izrael földjéről: »Ábrahám csak egymaga volt, mégis birtokba vette ezt a földet.+ Mi sokan vagyunk; nekünk adatott ez a föld birtokul.«+ 25  Azért mondd meg nekik: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Véreset esztek,+ folyton-folyvást mocskos bálványaitokra emelitek szemeiteket,+ és vért ontotok.+ Talán bizony birtokolni fogjátok ezt a földet?+ 26  Kardotokra támaszkodtok.+ Utálatosságot műveltek,+ mindegyikőtök beszennyezi a társa feleségét.+ Talán bizony birtokolni fogjátok ezt a földet?’«+ 27  Ezt mondd nekik: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Élek én, hogy bizony kard által hullanak el, akik a lerombolt helyeken vannak;+ aki a mező színén van, azt a vadállatoknak adom eledelül,+ akik pedig az erős helyeken és a barlangokban vannak,+ azok a járványos betegség miatt halnak meg. 28  Elhagyatott pusztasággá,+ igen, pusztasággá teszem az országot, vége szakad ereje büszkeségének,+ és pusztává tétetnek Izrael hegyei+ — senki sem fog ott átmenni. 29  És megtudják, hogy én vagyok Jehova, amikor elhagyatott pusztasággá teszem az országot,+ igen, pusztasággá, mindazon utálatosságaik miatt, amelyeket cselekedtek.’«+ 30  Ami pedig téged illet, ó, embernek fia, néped fiai rólad beszélgetnek egymással a falak mellett és a házak bejáratainál;+ beszélget egyik a másikkal, mindegyik a testvérével, és ezt mondják: »Gyertek csak, hallgassátok meg a beszédet, amely Jehovától származik.«+ 31  És bemennek hozzád, mint ahogy a nép szokott bemenni, és leülnek eléd népemként;+ hallani fogják szavaidat, de nem cselekszik meg azokat,+ mert buja kívánságokat szól a szájuk, és tisztességtelen nyereségük után jár a szívük.+ 32  Íme, olyan vagy te nekik, mint valami érzéki szerelemről szóló dal, mint akinek szép hangja van, és aki jól játszik a húros hangszeren.+ Hallani fogják szavaidat, de senki sem cselekszi meg azokat.+ 33  Ám amikor bekövetkezik — mert íme, bekövetkezik+ —, akkor majd megtudják, hogy próféta volt közöttük.”+

Lábjegyzetek