Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 26:1–21

26  És történt a tizenegyedik évben, a hónap első napján, hogy Jehova szava így szólt hozzám:  „Embernek fia! Mivel Tírusz+ azt mondta Jeruzsálemre:+ »Haha! Összetört+ a népek ajtaja!+ Most már felém fordulnak. Meg fogok telni — őt lerombolták«,+  ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Íme, én ellened vagyok, ó, Tírusz, és fölhozok ellened sok nemzetet,+ miként a tenger fölveti hullámait.+  Ledöntik Tírusz falait,+ és lerombolják tornyait,+ én pedig levakarom róla porát, és fénylő, kopár sziklafelületté teszem őt.  Vonóhálók szárítóhelye+ lesz a tenger közepén.«+ »Bizony én szóltam — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, és prédául lesz a nemzeteknek.  A mezőn fekvő alárendelt városai kard által pusztulnak el, és megtudják az emberek, hogy én vagyok Jehova.«+  Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Íme, én elhozom Tíruszra északról Babilon királyát,+ Nabukodonozort, a királyok királyát,+ lovakkal,+ harci szekerekkel,+ lovas katonákkal és gyülekezettel,+ igen, nagyszámú néppel.  A mezőn fekvő alárendelt városaidat karddal pusztítja el, és ostromfalat készít ellened, ostromsáncot hány fel ellened,+ és nagy pajzsot emel ellened;  hadigépének lökését falaid ellen irányítja, és ledönti tornyaidat kardjaival. 10  Lovainak hullámzó tömegétől elborít majd a por.+ A lovas katonák, a kerekek és a harci szekerek hangjától megremegnek falaid, amikor bevonul kapuidon, miként a résekkel megnyitott városba szoktak bemenni. 11  Lovainak patáival összetiporja minden utcádat.+ Embereidet karddal öli meg, és a földre dőlnek erősséged oszlopai. 12  Zsákmányul ejtik javaidat+, és elrabolják kereskedelmi áruidat+, ledöntik falaidat, és lerombolják kívánatos házaidat. Köveidet, famunkáidat és porodat a vízbe vetik.« 13  »Megszüntetem éneklésed lármáját,+ és hárfáid hangja nem hallatszik többé.+ 14  Fénylő, kopár sziklafelületté teszlek.+ Vonóhálók szárítóhelyévé leszel.+ Soha többé nem építenek újjá; mert én, Jehova szóltam« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.+ 15  Így szól a legfőbb Úr, Jehova Tíruszhoz: »Vajon bukásod hallatán nem fognak-e megremegni a szigetek, amikor nyög a halálra sebzett, amikor öldökölve pusztítanak benned?+ 16  Leszállnak majd trónjukról+ a tenger fejedelmei mindnyájan,+ és leteszik palástjukat, és levetik hímzett ruháikat. Remegésbe öltöznek. A földre ülnek,+ és minden pillanatban megremegnek,+ és ámulva merednek rád. 17  Gyászdalba kezdenek fölötted,+ és így szólnak hozzád: ,Miként vesztél el te, akit egykor a tengerek népe lakott,+ ó, dicsőített város, aki erős lett a tengerben,+ ő és lakói, akik rettegéssel töltötték el a föld minden lakóját! 18  Most megremegnek a szigetek bukásod napján, és a tengerben levő szigetek megrendülnek elmeneteled miatt.’«+ 19  Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Amikor lerombolt várossá teszlek, hasonlóvá a lakatlan városokhoz, amikor fölhozom rád a mély vizeket, és elborítanak a nagy vizek,+ 20  akkor lerántalak a verembe szállókkal együtt a hajdani néphez,+ és a legmélyebben fekvő földre telepítelek,+ mintegy a réges-rég lerombolt helyekre, a verembe szállókkal együtt,+ hogy lakatlan légy; és ékességet teszek az élők földjére.+ 21  Hirtelen rettenetté teszlek,+ és nem leszel; keresnek majd téged,+ de nem találnak meg, időtlen időkig sem«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek