Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ezékiel 23:1–49

23  És Jehova szava így szólt hozzám:+  „Embernek fia! Volt két asszony, egyazon anyának leányai.+  Szajhálkodásra adták magukat Egyiptomban.+ Fiatalkorukban szajhálkodtak.+ Ott nyomkodták a mellüket,+ és ott szorongatták szűzi keblüket.  Az idősebbik neve Oholá volt, a húgáé pedig Oholibá. Enyéim lettek,+ és szültek fiúkat is, leányokat is.+ Ami a nevüket illeti: Oholá Szamária,+ Oholibá pedig Jeruzsálem.+  És Oholá szajhálkodni kezdett,+ miközben alá volt rendelve nekem, és szenvedélyes szeretőiért gerjedezett,+ az asszírokért,+ akik közel voltak,  a kékbe öltözött kormányzókért és a helytartókért — kívánatos ifjak mindnyájan, lovon nyargaló katonák.  Szajhálkodásával elárasztotta őket, akik mindnyájan Asszíria válogatott fiai voltak; és beszennyezte magát mindazokkal, akikért gerjedezett — mocskos bálványaikkal.+  De az Egyiptomból hozott szajhálkodásával sem hagyott fel, hiszen vele háltak fiatalkorában, és ők szorongatták szűzi keblét, és ontották rá erkölcstelenkedésüket.+  Ezért odaadtam őt szenvedélyes szeretői kezébe,+ Asszíria fiainak kezébe, akikért gerjedezett.+ 10  Ők fölfedték mezítelenségét.+ Fiait és leányait elvették,+ őt magát pedig karddal ölték meg. Hírhedtté vált az asszonyok között, és ítéleteket hajtottak végre rajta. 11  Meglátva ezt a húga, Oholibá,+ nála is romlottabban elégítette ki érzéki vágyát, és túltett a szajhálkodásával nővérének paráználkodásán.+ 12  Mert Asszíria fiaiért gerjedezett,+ kormányzókért és helytartókért, akik közel voltak, a tökéletes ízléssel öltözködőkért, a lovon nyargaló katonákért — kívánatos ifjak mindnyájan.+ 13  És láttam, hogy mivel beszennyezte magát, mindkettőjüknek egy az útja.+ 14  Ő pedig csak sokasította szajhálkodását, amikor meglátta a falra vésett férfiakat,+ a káldeusok narancsvörös+, faragott képmásait+: 15  öv+ volt a csípőjükön, lelógó turbán a fejükön, mindnyájan olyanok voltak, mint a harcosok, Babilon fiaihoz hasonlítottak, szülőföldjüket tekintve káldeusok. 16  És gerjedezni kezdett értük, amint szemébe tűntek,+ aztán követeket küldött hozzájuk Káldeába.+ 17  Babilon fiai pedig odajártak hozzá, a szerelmeskedés ágyára, és beszennyezték őt erkölcstelenkedésükkel;+ folyton beszennyeződött tőlük, és a lelke kezdett undorodva elfordulni tőlük. 18  Továbbra is felfedte szajhálkodásait, és felfedte mezítelenségét,+ úgyhogy a lelkem undorral fordult el a társaságától, ahogy a nővére társaságától is undorral fordult el a lelkem.+ 19  Ő meg csak sokasította szajhálkodásait,+ odáig menve, hogy visszaemlékezett fiatalkorának napjaira,+ amikor is Egyiptom földjén szajhálkodott.+ 20  Úgy gerjedezett, ahogy az ágyasok szoktak, azokéi, akiknek olyan a testtagjuk, mint a szamárcsődöröké, és a nemi szervük, mint a lovaké.+ 21  Fiatalkori gátlástalanságodra figyeltél minduntalan, amikor is Egyiptomtól fogva+ szorongatták a kebledet fiatalságod mellei miatt.+ 22  Ezért hát, ó, Oholibá! Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Íme, fölserkentem ellened szenvedélyes szeretőidet,+ azokat, akiktől undorral fordult el a lelked, és rád hozom őket minden oldalról:+ 23  Babilon fiait,+ az összes káldeust,+ Pekódot+, Soát, Koát, és velük együtt Asszíria minden fiát, a kívánatos ifjakat, a kormányzókat és a helytartókat mind, a harcosokat és a meghívottakat, a lovon nyargalókat, mindnyájukat. 24  És rád törnek a harci szekerek és kerekek dübörgésével,+ és a népek gyülekezetével, nagy pajzzsal meg kis pajzzsal és sisakkal. Fölsorakoznak ellened mindenfelől, én pedig átadom nekik az ítélkezést, és megítélnek téged ítéleteikkel.+ 25  Kinyilvánítom ellened felindultságomat,+ és dühödten fognak tettre kelni ellened.+ Orrodat és füledet levágják, és ami megmarad belőled, az kard által hull el. Ők elveszik fiaidat és leányaidat,+ ami pedig megmarad belőled, azt a tűz emészti meg.+ 26  Bizony lehúzzák rólad ruháidat,+ és elveszik szépséges holmijaidat.+ 27  Eltüntetem belőled gátlástalanságodat,+ és Egyiptom földjéről hozott szajhálkodásodat;+ nem emeled föl rájuk szemeidet, és nem emlékezel meg többé Egyiptomról.« 28  Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Íme, kezébe adlak azoknak, akiket gyűlölsz, azok kezébe, akiktől undorral fordult el a lelked.+ 29  Tettre kelnek ellened gyűlölettel, elveszik fáradozásod minden gyümölcsét, és otthagynak mezítelenül és ruhátlanul;+ és föltárul majd paráználkodásaid mezítelensége, gátlástalan viselkedésed és a szajhálkodásaid.+ 30  Ezeket teszik veled, mert a nemzetek után mentél, mint egy szajha,+ mivel beszennyezted magadat mocskos bálványaikkal.+ 31  Nővéred útján jártál,+ én pedig az ő poharát adom kezedbe.«+ 32  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Nővéred poharát fogod kiinni, a mélyet és széleset.+ Nevetség és gúny tárgya leszel, hisz sok fér a pohárba.+ 33  Részegséggel és bánattal telsz el, a döbbenet és az elhagyatottság poharával, nővérednek, Szamáriának a poharával. 34  Ki fogod inni és fenékig üríted,+ cserepeit fogod rágni, és téped a melledet.+ ,Mert én szóltam’ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.« 35  Azért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel elfelejtettél engem,+ és hátad mögé vetettél,+ te is hordozod gátlástalanságodat és szajhálkodásodat.«” 36  Jehova még ezt is mondta nekem: „Embernek fia! Megítéled-e+ Oholát és Oholibát?+ Tudtukra adod-e utálatosságaikat?+ 37  Mert házasságtörést követtek el,+ vér tapad kezükhöz,+ és mocskos bálványaikkal követtek el házasságtörést.+ Ezenkívül fiaikat, akiket nekem szültek, tűzön vitték át azoknak eledelül.+ 38  Sőt, ezt tették velem: beszennyezték+ szentélyemet+ azon a napon, és az én sabbatjaimat megszentségtelenítették.+ 39  Miután leölték a fiaikat mocskos bálványaiknak,+ még a szentélyembe is bejöttek azon a napon, hogy megszentségtelenítsék,+ és íme, ezt tették az én házamban.+ 40  Mi több, amikor üzengetni kezdtek a messziről jövő férfiaknak — követ küldetett hozzájuk+ —, akkor íme, el is jöttek azok,+ akikért megmosdottál,+ kifestetted a szemedet,+ és ékességekkel díszítetted magadat.+ 41  Pompázatos heverőre ültél,+ terített asztal volt előtte,+ és arra tetted az én füstölőszeremet+ és olajomat.+ 42  Gondtalan sokaság hangja hallatszott őbenne,+ és az embertömegből való férfiakhoz részegeseket+ hoztak a pusztából, és karpereceket tettek az asszonyok kezére, és szépséges koronát a fejükre.+ 43  Akkor ezt mondtam a házasságtörésben+ elnyűtt asszonyról: »Most még folytatja a szajhálkodását, igen, ő!«+ 44  És bejártak hozzá, ahogy a szajha nőhöz szoktak bemenni; így mentek be Oholához és Oholibához, a gátlástalan asszonyokhoz.+ 45  De ami az igazságos+ embereket illeti, ők majd ítélkezni fognak fölötte a házasságtörő nőknek járó ítélettel,+ és a vérontó asszonyoknak járó ítélettel;+ mert házasságtörő asszonyok ők, és vér tapad a kezükhöz.+ 46  Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Gyülekezetet hoznak fel ellenük,+ borzadállyá és prédává teszik őket.+ 47  A gyülekezet köveket vet rájuk,+ és levágattatnak kardjaikkal. Fiaikat és leányaikat megölik,+ és tűzzel égetik fel házaikat.+ 48  Véget vetek a gátlástalanságnak+ az országban,+ és az asszonyok mind okulni fognak, úgyhogy nem cselekednek majd a ti gátlástalanságotok szerint.+ 49  Rátok hozzák gátlástalanságotokat,+ és hordozni fogjátok mocskos bálványaitok bűneit; és megtudjátok, hogy én vagyok a legfőbb Úr, Jehova.«”+

Lábjegyzetek