Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ezékiel 22:1–31

22  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Te pedig, ó, embernek fia, megítéled-e,+ megítéled-e a vérbűnös várost+, és tudatod-e vele minden utálatosságát?+  Így beszélj: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Ó, a város, amely vért ont+ magában, mígnem eljön az ő ideje,+ és amely mocskos bálványokat készített magában, hogy tisztátalanná váljon!+  A vértől, amelyet kiontottál, vétkes lettél,+ és a mocskos bálványoktól, amelyeket készítettél, tisztátalanná váltál.+ Közel hozod napjaidat, és eljutsz éveidhez. Ezért gyalázatul adlak a nemzeteknek, és csúfolódásul minden országnak.+  A hozzád közel eső és a tőled távol levő országok is csúfolni fognak téged, ó, te tisztátalan nevű, te zűrzavarban bővelkedő!+  Íme, ott voltak benned Izrael fejedelmei+, akik mind a saját karjukban bíztak, hogy vért ontsanak.+  Megvetéssel illettek benned apát és anyát.+ A jövevényt becsapták közepetted.+ Az apátlan fiúval és az özveggyel rosszul bántak benned.’«”+  „»Szent helyeimet megvetetted, sabbatjaimat megszentségtelenítetted.+  Megrögzött rágalmazók voltak benned, csak hogy vért ontsanak;+ és a hegyeken ettek benned.+ Gátlástalanul viselkedtek közepetted.+ 10  Az apának mezítelenségét fölfedték benned;+ a havivérzése miatt tisztátalan asszonyt megalázták benned.+ 11  Utálatosságot művelt az ember a társa feleségével,+ beszennyezte a saját menyét gátlástalanságával;+ nővérét, apjának leányát is megalázta benned.+ 12  Megvesztegetési ajándékot fogadtak el benned, hogy vért ontsanak.+ Kamatot+ és uzsorát szedtél,+ és erőszakosan nyerészkedtél+ társaidon csalással,+ engem pedig elfelejtettél«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 13  »Íme, összecsapom kezemet+ nyerészkedésed miatt,+ és vérontásaid miatt, amelyek közepetted történtek.+ 14  Vajon kitart-e majd szíved,+ vagy erőt ad-e kezed azokban a napokban, amikor tettre kelek ellened?+ Én, Jehova szóltam, és tettre is kelek.+ 15  Szétszórlak a nemzetek közé, szétszélesztelek az országokba,+ és kipusztítom belőled tisztátalanságodat.+ 16  Te magad leszel megszentségtelenítve a nemzetek szeme láttára, és megtudod, hogy én vagyok Jehova.«”+ 17  És Jehova szava így szólt még hozzám: 18  „Embernek fia! Számomra habzó salakká lettek az Izrael házából valók.+ Mindegyikük réz, ón, vas és ólom a kemencében. Sok-sok habzó salak, ezüstnek salakja lett belőlük.+ 19  Azért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel mindnyájan olyanok lettetek, mint sok-sok habzó salak,+ ezért íme, egybegyűjtelek benneteket Jeruzsálem közepébe.+ 20  Amint össze szokták gyűjteni az ezüstöt, rezet, vasat+, ólmot és ónt a kemence közepébe, hogy tüzet fújtassanak+ rá az olvasztás végett,+ úgy gyűjtöm össze őket haragomban és dühömben; odafújok és megolvasztalak benneteket. 21  Egybegyűjtelek titeket, és rátok fúvok bőszült haragom tüzével,+ és megolvadtok a város közepében.+ 22  Ahogy az ezüst szokott megolvadni a kemence közepében, úgy fogtok ti is megolvadni a város közepében, és megtudjátok, hogy én, Jehova ontottam ki rátok dühömet.«”+ 23  És Jehova szava így szólt még hozzám: 24  „Embernek fia! Mondd meg neki: »Meg nem tisztított ország vagy, amelyre nem hull eső az ítélethirdetés+ napján. 25  Prófétái összeesküvést szőnek benne;+ olyanok, mint a zsákmányát széttépő, ordító oroszlán.+ Lelket falnak fel,+ kincset és értékeket ragadnak el.+ Megsokasították benne özvegyeit.+ 26  Papjai erőszakot követnek el törvényemen,+ és megszentségtelenítik szent helyeimet.+ Nem tesznek különbséget a szent és a közönséges között,+ semmit sem ismertetnek meg abból, hogy miben különbözik a tisztátalan a tisztától,+ sabbatjaimtól elrejtik a szemüket,+ és meg vagyok szentségtelenítve közöttük.+ 27  Fejedelmei olyanok benne, mint a zsákmányukat széttépő farkasok: vért ontanak,+ lelkeket pusztítanak el, hogy nyerészkedjenek.+ 28  Prófétái mésszel vakoltak nekik,+ hiszen valótlanságot láttak látomásban,+ és hazugságot jósoltak nekik,+ ezt mondva: ,Így szól a legfőbb Úr, Jehova’, holott nem is beszélt Jehova. 29  Az ország népe is kitervelten csal,+ és rabolva fosztogat;+ az elnyomottal és a szegénnyel rosszul bánnak,+ a jövevényt becsapják, mit sem törődve a joggal.«+ 30  »Kerestem közöttük azt az embert, aki kijavítaná a kőfalat,+ és előttem állna a résben+ az országért, hogy romba ne döntsem azt,+ de egyet sem találtam. 31  Így hát rájuk zúdítom ítélethirdetésemet.+ Bősz haragom tüzével irtom ki őket.+ Saját fejükre hárítom útjukat«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek