Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ezékiel 18:1–32

18  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Mit jelent az nálatok, hogy ezt a példabeszédet mondogatjátok Izrael földjén: »Az apák eszik az éretlen szőlőt, de a fiak foga vásik el.«+  »Élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy nem fogjátok többé ezt a példabeszédet mondogatni Izraelben.  Íme, minden lélek az enyém.+ Ahogy az apa lelke+, úgy a fiú lelke is az enyém.+ Amely lélek vétkezik,+ az hal meg.+  Ha igazságos egy ember, és jogot és igazságosságot cselekedett;+  ha nem evett+ a hegyeken+, és szemeit nem emelte föl Izrael házának mocskos bálványaira,+ társának feleségét nem szennyezte be,+ és nem közelített asszonyhoz annak tisztátalansága idején;+  ha senkivel sem bánt rosszul;+ ha az adósságért vett zálogot visszaadta;+ ha semmit sem vett el rablással;+ ha saját kenyerét adta az éhezőnek,+ és ruhát terített a mezítelenre;+  ha semmit sem adott kamatra,+ és nem szedett uzsorát;+ ha az igazságtalanságtól visszavonta a kezét;+ ha valódi igazságossággal járt el ember és ember között;+  ha mindig a rendeleteim szerint járt,+ és megtartotta bírói döntéseimet, hogy igazságot cselekedjen,+ akkor ő igazságos.+ Élni fog«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 10  »Ha pedig egy férfinak olyan fia született, akiből rabló+ és vérontó+ lett, és aki valami ezekhez hasonlót cselekedett 11  (holott ő maga semmit sem tett ezek közül); ha evett a hegyeken is,+ és társának feleségét beszennyezte;+ 12  ha rosszul bánt az elnyomottal és a szegénnyel;+ ha rabolva vett el dolgokat,+ a zálogot nem adta vissza+, és szemeit fölemelte a mocskos bálványokra,+ akkor utálatosságot cselekedett.+ 13  Uzsorára adott,+ kamatot szedett;+ nem fog élni. Mindezeket az utálatosságokat cselekedte.+ Halállal fog lakolni. Az ő vére őrajta lesz.+ 14  És íme, egy férfinak olyan fia született, aki látja apja minden bűnét, amit az elkövet; látja, de ő nem tesz afféléket.+ 15  Nem evett a hegyeken, szemeit nem emelte föl Izrael házának mocskos bálványaira;+ nem szennyezte be társának feleségét;+ 16  senkivel sem bánt rosszul,+ zálogot nem vett el,+ és semmit sem vitt el rabolva;+ saját kenyerét adta az éhezőnek,+ és ruhát terített a mezítelenre;+ 17  az elnyomottól visszavonta a kezét, uzsorát+ és kamatot+ nem szedett; bírói döntéseimet végrehajtotta;+ rendeleteim szerint járt;+ az ilyen nem hal meg az apja vétke miatt.+ Élni fog.+ 18  Ami apját illeti: mivel nyilvánvaló csalást követett el,+ megrabolta testvérét,+ és azt tette népe között, ami nem jó,+ ezért íme, meg kell halnia vétke miatt.+ 19  Ti pedig így szóltok: ,Miért nem kell hordoznia a fiúnak semmit az apja vétke miatt?’+ Nos, a fiú jogot és igazságosságot cselekedett,+ megtartotta minden rendeletemet, és továbbra is cselekszi azokat.+ Élni fog.+ 20  Amely lélek vétkezik, az hal meg.+ A fiú semmit sem fog hordozni az apja vétke miatt, és az apa sem fog semmit hordozni a fiú vétke miatt.+ Az igazságosnak igazságossága önmagán lesz,+ és a gonosznak gonoszsága is önmagán lesz.+ 21  Ha pedig a gonosz megtér minden bűnéből, amit elkövetett,+ és megtartja minden rendeletemet, és jogot és igazságosságot cselekszik,+ élni fog. Nem hal meg.+ 22  Nem marad emlékezetben őellene egyetlen törvényszegése sem, amelyet elkövetett.+ Igazságosságáért, amelyet cselekedett, élni fog.«+ 23  »Hát gyönyörködöm én a gonosznak halálában?+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — Nemde inkább abban, hogy megtérjen útjairól, és éljen?«+ 24  »Ha pedig az igazságos elfordul igazságosságától, és igazságtalanságot cselekszik,+ mindazon utálatosságok szerint cselekszik és él, amelyeket a gonosz cselekedett,+ akkor egy sem marad emlékezetben minden igazságos cselekedete közül, amit cselekedett.+ A hűtlenkedéséért és a bűnéért, amellyel vétkezett, azokért hal meg.+ 25  Ti pedig azt mondjátok: ,Jehova útja nem igazságos.’+ Halld meg, kérlek, ó, Izrael háza! Vajon az én utam nem igazságos?+ Nemde inkább a ti útjaitok nem igazságosak?+ 26  Ha az igazságos elfordul igazságosságától, és igazságtalanságot cselekszik,+ és meghal miatta, az igazságtalanságáért hal meg, amelyet cselekedett.+ 27  És ha a gonosz megtér gonoszságából, amelyet elkövetett, aztán jogot és igazságosságot cselekszik,+ ő a maga lelkét életben tartja.+ 28  Ha látja,+ és megtér minden törvényszegéséből, amelyet cselekedett,+ élni fog. Nem hal meg.+ 29  Izrael háza pedig azt mondja: ,Jehova útja nem igazságos.’+ Talán bizony az én útjaim nem igazságosak, ó, Izrael háza?+ Nemde inkább a ti útjaitok nem igazságosak?«+ 30  »Ezért mindegyikőtöket a maga útjai szerint ítélem meg,+ ó, Izrael háza! — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.+ — Térjetek meg, igen, forduljatok el minden törvényszegésetektől!+ Semmi se legyen nektek vétekbe ejtő botláskővé!+ 31  Vessétek el magatoktól minden törvényszegéseteket, amellyel törvényszegést követtetek el;+ tegyetek szert új szívre+ és új szellemre+, hisz miért halnátok meg,+ ó, Izrael háza?« 32  »Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — Térjetek hát meg, és éljetek!«”+

Lábjegyzetek