Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ezékiel 14:1–23

14  Akkor férfiak jöttek hozzám Izrael vénei közül, és leültek előttem.+  Jehova szava pedig így szólt hozzám:  „Embernek fia! Ezek a férfiak szívükbe fogadták mocskos bálványaikat, és arcuk elé tették a botláskövet, amely vétekbe ejti őket.+ Engedjem-e egyáltalán, hogy megkérdezzenek?+  Beszélj azért velük, és így szólj hozzájuk: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Ha valaki Izrael házából szívébe fogadja mocskos bálványait+, és arca elé teszi vétekbe ejtő botláskövét, aztán bemegy a prófétához, az ilyennek én, Jehova fogok választ adni abban a dologban, mocskos bálványainak sokasága szerint,+  hogy szívénél+ fogjam meg Izrael házát, mert eltávoztak tőlem mocskos bálványaik által mindnyájan.’«+  Ezért mondd meg Izrael házának: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Jöjjetek vissza, és forduljatok el mocskos bálványaitoktól,+ fordítsátok el arcotokat minden utálatosságotoktól;+  mert ha valaki Izrael házából vagy az Izraelben lakó jövevények közül felhagy a követésemmel,+ és szívébe fogadja mocskos bálványait, és arca elé teszi vétekbe ejtő botláskövét, aztán bemegy a prófétához választ kérni tőlem,+ az ilyennek én, Jehova fogok választ adni, én magam.  Ellene fordítom arcomat annak az embernek,+ jellé+ és példabeszéddé+ teszem őt, és kivágom népem közül;+ és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova.’«+  »Ha pedig rászedik a prófétát, és kijelentést ad, akkor én, Jehova szedtem rá azt a prófétát;+ kinyújtom ellene a kezemet, és kiirtom őt népem, Izrael közül.+ 10  Hordozni fogják vétküket.+ A kérdezőnek vétke éppen olyan lesz, mint a próféta vétke,+ 11  hogy az Izrael házából valók ne tévelyegjenek el többé, felhagyva követésemmel,+ és ne szennyezzék be többé magukat egyetlen törvényszegésükkel sem. Népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”+ 12  És Jehova szava így szólt még hozzám: 13  „Embernek fia! Ha egy ország bűnt követ el ellenem, hűtlenül cselekedve,+ akkor én kinyújtom ellene a kezemet, és eltöröm ott a botokat, amelyekre a karika formájú kenyereket aggatják;+ éhínséget bocsátok rá,+ és kivágok belőle földi embert és háziállatot.”+ 14  „»Ha ott volna ez a három férfi: Noé+, Dániel+ és Jób+, ők a maguk lelkét megszabadítanák igazságosságukkal+« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”+ 15  „»Vagy ha veszedelmes vadállatokat szabadítanék az országra,+ és megfosztanák a gyermekektől,+ az pedig elhagyatott pusztasággá válna, ahol senki sem járna a vadállatok miatt,+ 16  és ez a három férfi ott lenne, élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy sem fiakat, sem leányokat nem szabadítanának meg; csak ők maguk szabadulnának meg, az ország pedig elhagyatott pusztasággá lenne.«”+ 17  „»Vagy ha kardot hoznék arra az országra,+ és azt mondanám: ,Kard menjen át az országon’, és kivágnék belőle földi embert és háziállatot,+ 18  még ha ott volna is ez a három férfi,+ élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy nem szabadítanának meg sem fiakat, sem leányokat, csak ők maguk szabadulnának meg.«”+ 19  „»Vagy ha járványos betegséget küldenék arra az országra,+ és kiontanám rá dühömet vérrel,+ hogy kivágjak belőle földi embert és háziállatot, 20  még ha ott volna is Noé+, Dániel+ és Jób,+ élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy sem fiat, sem leányt nem szabadítanának meg; ők a maguk lelkét szabadítanák meg igazságosságukkal.«”+ 21  „Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Ugyanígy lesz, amikor elküldöm Jeruzsálemre az én négy veszedelmes ítéletemet+ — a kardot, az éhínséget, a veszedelmes vadállatot és a járványos betegséget+ —, hogy kivágjak belőle földi embert és háziállatot.+ 22  De íme, megmarad benne egy csoport, amely megmenekül, azok, akiket kivezetnek.+ Fiak és leányok — itt vannak! Ezek eljönnek hozzátok, és látni fogjátok útjukat és tetteiket.+ És meg fogtok vigasztalódni a veszedelem miatt, amelyet elhoztam Jeruzsálemre, igen, mindazok miatt, amiket elhoztam rá.«” 23  „»Ők majd megvigasztalnak benneteket, amikor látjátok útjukat és tetteiket; és megtudjátok, hogy nem ok nélkül tettem mindazt, amit meg kell tennem ellene« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”+

Lábjegyzetek