Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ezékiel 11:1–25

11  Aztán egy szellem+ fölemelt engem,+ és elvitt Jehova házának keleti kapujához, amely keletre néz,+ és íme, a kapubejáróban huszonöt férfi volt,+ és megláttam közöttük Jaazánját, Azzur fiát, és Pelátiát, Benája fiát, a nép fejedelmeit.+  Akkor ő így szólt hozzám: „Embernek fia! Ezek azok az emberek, akik ártalmas dolgokat forralnak, és rossz tanácsot adnak e város ellen,+  akik ezt mondják: »Nemde hamarosan házak épülnek?+ A város az üst+, mi pedig a hús.«  Prófétálj azért ellenük! Prófétálj, ó, embernek fia!”+  Jehova szelleme akkor leszállt rám,+ és ő ezt mondta még nekem: „Így szólj: »Ezt mondja Jehova:+ ,Helyesen beszéltetek, ó, Izrael háza; és tudom én,+ mi ötlik fel szellemetekben.  Megsokasítottátok megöltjeiteket e városban, és megtöltöttétek utcáit a megöltekkel.’«”+  „Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Megöltjeitek, akiket a város közepére vetettetek, ők a hús+, és a város az üst+; ti pedig elvitettek belőle.«”+  „»A kardtól féltetek,+ hát kardot hozok rátok — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.+  Bizony kiviszlek titeket belőle, és idegenek kezébe adlak benneteket,+ és ítéleteket hajtok végre rajtatok.+ 10  Kard által hullotok el.+ Izrael határán+ ítéllek meg benneteket, és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova.+ 11  Nem fog üstnek+ bizonyulni számotokra a város, ti pedig nem lesztek benne hús. Izrael határán ítéllek meg benneteket, 12  és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova, mert nem követtétek rendelkezéseimet, és nem jártatok el ítéleteim szerint,+ hanem a körülöttetek levő nemzetek ítéletei szerint cselekedtetek.«”+ 13  És történt, hogy mihelyt prófétáltam, meghalt Pelátia, Benája fia.+ Akkor arcra borultam, és nagy hangon kiáltottam,+ így szólva: „Ó, jaj, legfőbb Úr, Jehova!+ Hát kiirtod Izrael maradékát?”+ 14  És Jehova szava így szólt még hozzám: 15  „Embernek fia! Ami a testvéreidet illeti,+ a testvéreid, a kiváltási jogodban érdekelt férfiak, és Izrael egész háza, ők mindazok, akiknek Jeruzsálem lakosai ezt mondták: »Távozzatok el messzire Jehovától. Miénk az; nekünk adatott az ország, hogy mi birtokoljuk«;+ 16  ezért így szólj: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Bár messzire vetettem őket a nemzetek közé, és szétszórtam őket az országokba,+ mégis egy kis ideig szentély leszek nekik azokban az országokban, ahová jutottak.’«+ 17  Mondd el tehát: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Össze foglak gyűjteni titeket a népek közül, és egybegyűjtelek az országokból, ahová szétszórattatok, és nektek adom Izrael földjét.+ 18  És bemennek majd oda, és eltávolítják belőle minden undokságát és minden utálatosságát.+ 19  E g y szívet adok nekik,+ és új szellemet adok beléjük;+ bizonnyal eltávolítom a kőszívet testükből,+ és hússzívet adok nekik,+ 20  hogy rendeleteim szerint járjanak, és megtartsák bírói döntéseimet, végre is hajtva azokat,+ és valóban népemmé váljanak,+ én pedig Istenük legyek.’«+ 21  »,De akiknek szíve az ő undokságaikat és utálatosságaikat követi,+ azoknak a fejükre hárítom útjukat’ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.«”+ 22  Akkor a kerubok+ fölemelték szárnyaikat, a kerekek pedig szorosan mellettük voltak,+ és Izrael Istenének dicsősége+ fölöttük volt, felülről.+ 23  És fölemelkedett Jehova dicsősége+ a város közepéről, majd megállt a várostól keletre+ fekvő hegy+ fölött. 24  Engem egy szellem+ fölemelt,+ és végül elvitt Káldeába, a száműzöttekhez+, az Isten szelleme általi látomásban; a látomás pedig, amelyet láttam, fölemelkedett rólam. 25  Akkor beszélni kezdtem a száműzötteknek Jehova mindazon dolgairól, amelyeket láttatott velem.+

Lábjegyzetek