Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Dániel 5:1–31

5  Belsazár+ király nagy lakomát rendezett ezer főrangú emberének, és az ezer ember előtt bort ivott.+  Belsazár a bor hatása alatt azt mondta,+ hogy hozzák elő az arany- és ezüstedényeket,+ amelyeket Nabukodonozor, az apja hozott el a jeruzsálemi templomból, hogy a király és a főrangú emberei, ágyasai és másodfeleségei azokból ihassanak.+  Ekkor elé vitték az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, Isten házából hoztak el, s a király, a főrangú emberei, ágyasai és másodfeleségei azokból ittak.  Itták a bort, és dicsőítették az arany-, ezüst-, réz-, vas-, fa- és kőisteneket.+  Abban a pillanatban emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota falának vakolatára,+ a lámpatartóval szemben; a király pedig nézte a kézfejet, amint ír.  A király arcszíne ekkor megváltozott, gondolatai megrémítették,+ csípőízületei meglazultak,+ és még a térdei is remegtek.+  A király hangosan kiáltott, hogy hozzák elé a mágusokat, káldeusokat és asztrológusokat.+ Szólt Babilon bölcseinek, és ezt mondta: „Akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és megmondja nekem a megfejtését, azt bíborba öltöztetem,+ aranyláncot teszek a nyakába, és harmadikként fog uralkodni a királyságban.”+  Ekkor bejött a király valamennyi bölcse, de nem tudták elolvasni az írást, sem a megfejtését megmondani a királynak.+  Belsazár király ezért nagyon megijedt, arcszíne megváltozott, főrangú emberei pedig összezavarodtak.+ 10  A király és a főrangú emberek szavai hallatán a királyné egyenesen a terembe ment, ahol a lakomát tartották, és így szólt: „Ó, király, élj időtlen időkig!+ Ne rémítsenek meg a gondolataid, és ne változzon meg arcszíned! 11  Él királyságodban egy derék ember, akiben a szent istenek szelleme van.+ Apád napjaiban világosságot, éleslátást és olyan bölcsességet találtak benne, mint az istenek bölcsessége. Nabukodonozor király, a te apád megtette őt a mágiát űző papok, mágusok, káldeusok és asztrológusok fejévé,+ igen, a te apád, ó, király. 12  Ugyanis Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el,+ rendkívüli szellem, tudás és éleslátás található, amivel meg tudja fejteni az álmokat,+ képes megmagyarázni a rejtélyeket, és meg tudja oldani a nehéz talányokat.+ Most hívasd hát Dánielt, hogy mondja meg az írás megfejtését!” 13  Dánielt tehát a király elé vitték. A király e szavakkal fordult Dánielhez: „Te vagy a júdabeli száműzöttek közül való Dániel,+ akit az én apám, a király Júdából hozott?+ 14  Azt hallottam rólad, hogy az istenek szelleme van benned,+ és hogy világosság, éleslátás és rendkívüli bölcsesség+ található benned. 15  Most vezették elém a bölcseket és a mágusokat, hogy olvassák el az írást, és tudassák velem a megfejtését, de nem képesek megmondani nekem e szavak megfejtését.+ 16  Azt hallottam rólad, hogy meg tudsz fejteni dolgokat,+ és meg tudod oldani a nehéz talányokat. Ha tehát el tudod olvasni az írást, és meg tudod mondani nekem a megfejtését, akkor bíborba öltöztetlek, aranyláncot teszek a nyakadba, és harmadikként fogsz uralkodni a királyságban.”+ 17  Dániel ekkor feleletként ezt mondta a királynak: „Ajándékaidat tartsd meg, adományaidat pedig add másoknak.+ De azért elolvasom a királynak az írást, és a megfejtését tudatom.+ 18  Ó, király, a legfelségesebb+ Isten adta a királyságot, nagyságot, méltóságot és fenséget a te apádnak+, Nabukodonozornak.+ 19  És nagysága miatt, melyet Isten adott neki, minden nép, nemzet és nyelvi csoport reszketett, és félt tőle.+ Akit akart, megölt, akire akart, lesújtott, akit akart, felemelt, s akit akart, megalázott.+ 20  De amikor szíve felfuvalkodott, és szelleme olyannyira megkeményedett, hogy elbizakodottan cselekedett,+ akkor levetették királyságának trónjáról, és méltóságát elvették tőle.+ 21  Kiűzték az emberek fiai közül, a szíve olyanná vált, mint a vadaké, és a vadszamarakkal lakott együtt.+ Növényeket adtak neki enni, mint a bikának, és az ég harmata öntözte a testét,+ míg fel nem ismerte, hogy a legfelségesebb Isten uralkodik az emberek királyságán, és azt állítja az élére, akit akar.+ 22  De te, a fia, Belsazár,+ nem aláztad meg a szívedet,+ pedig tudtad mindezt,+ 23  hanem felfuvalkodtál az egek Ura ellen.+ Sőt még házának az edényeit is behozták eléd,+ és te meg a főrangú embereid, ágyasaid és másodfeleségeid bort ittatok belőlük. És dicsérted az ezüst-, arany-, réz-, vas-, fa- és kőisteneket,+ amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak.+ De az Istent, akinek a kezében van a te leheleted+ és minden utad+, őt nem dicsőítetted.+ 24  Ezért küldött egy kézfejet, amely feljegyezte az írást.+ 25  Ez az írás, melyet feljegyzett: MENE, MENE, TEKEL és PARSZIN.* 26  A szavak értelme pedig a következő: MENE, vagyis Isten megszámlálta királyságod napjait, és véget vet annak.+ 27  TEKEL, vagyis megmért téged a mérlegen, és hiányosnak talált.+ 28  PERESZ, vagyis királyságodat felosztotta, s a médeknek és a perzsáknak adta.”+ 29  Belsazár ekkor parancsot adott, és bíborba öltöztették Dánielt, aranyláncot raktak a nyakába, és kihirdették, hogy ő lesz a királyságban a harmadik uralkodó.+ 30  Még aznap éjjel megölték Belsazárt, a káldeus királyt,+ 31  és a méd Dáriusz+ kapta meg a királyságot, mintegy hatvankét éves korában.

Lábjegyzetek

Egy mina, egy mina, egy sekel és fél sekelek. Arámi nyelven: Mene’ʹ Mene’ʹ Teqelʹ u·Far·színʹ. A Farszín t. sz.-a a Pereszʹ-nek, vagyis a „fél sekel”-nek.