Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Dániel 11:1–45

11  Én pedig a méd+ Dáriusz első évében mellé álltam, hogy erősítsem és erődje legyek.  Most pedig igazságot mondok neked:+ Íme: még három király támad Perzsiában,+ és a negyedik+ nagyobb gazdagságot halmoz fel, mint az összes többi.+ És amint megerősödik gazdagsága által, mindent megmozgat Görögország+ királysága ellen.  És feláll egy hatalmas király, aki nagy hatalommal uralkodik,+ és azt tesz, amit akar.+  Ám amint megjelenik+, királysága összeomlik, és elosztják az egek négy+ szele+ felé, de nem az ő utódai+ között, és nem az ő uralma szerint, amellyel uralkodott, mert királyságát gyökerestől kiszaggatják; másoké lesz, nem az övék.  A déli király pedig megerősödik, sőt amannak fejedelmei közül is az egyik, aki legyőzi őt, és nagy hatalommal fog uralkodni, nagyobb uralkodói hatalommal, mint az.  Néhány év elteltével szövetséget fognak kötni egymással, és hogy egyezségre lépjenek, a déli király lánya az északi királyhoz fog menni. De a lány nem tartja meg karja+ erejét; és az sem áll meg, sem az ő karja; és kiszolgáltatják őt, mármint a lányt, és azokat, akik elhozták, valamint azt, aki nemzette, és azt, aki annak idején erőssé tette.  És a lány gyökerének egyik hajtása+ elfoglalja annak helyét, s a haderő felé fordul, az északi király erősségei ellen megy, rájuk támad, és győzni fog.  És azok isteneivel+, öntött szobraival, kívánatos ezüst- és aranytárgyaival, valamint a foglyokkal Egyiptomba megy. Majd néhány évre távol tartja magát az északi királytól.  Az pedig bemegy a déli király királyságába, de visszatér a saját földjére. 10  Fiai felindulnak, és nagy katonai sereget gyűjtenek. És amikor eljön, akkor beözönlik, és átmegy. De visszatér, és felindultan egészen az erődjéig megy. 11  A déli király pedig keserűséggel telik el, és kimegy, megütközik vele, mármint az északi királlyal; és az nagy sokaságot állít fel, de a sokaság ennek a kezébe kerül.+ 12  A sokaságot pedig elhurcolják. Ennek a szíve felfuvalkodik,+ és több ezreket elejt; de nem fog élni erős helyzetével. 13  Az északi király pedig visszatér, és nagyobb sokaságot állít fel, mint először; és az idők végén, néhány év múlva, nagy haderővel+ és bőséges készlettel+ jön el. 14  És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen. A te népedhez tartozó útonállók fiai is arra ragadtatnak, hogy valóra váltsanak egy látomást;+ de elbuknak.+ 15  És eljön az északi király, ostromsáncot+ emel, és elfoglal egy megerősített várost. A délinek karja nem áll meg, sem válogatott embereinek a népe; nem lesz ereje az ellenállásra. 16  Aki pedig ellene jön, az azt tesz, amit akar, és senki sem áll meg az előtt. Megáll a Dicsőség+ földjén, és pusztítás lesz a kezében.+ 17  És elszántan arra fordítja arcát,+ hogy eljöjjön egész királysága erejével; egyezséget köt vele,+ és eredményesen fog cselekedni.+ Az asszonyok lányát illetően megadatik annak, hogy a lánynak a vesztét okozza. A lány pedig nem áll meg, és nem marad az övé.+ 18  Majd visszafordítja arcát a partvidékek+ felé, és sokat el is foglal. Egy parancsnoknak pedig véget kell vetnie a tőle jövő gyalázásnak, amit az neki szánt, úgyhogy a gyalázása megszűnik. Visszafordítja azt arra. 19  Az pedig visszafordítja arcát saját földjének erődjei felé, majd megbotlik, elesik, és nem lehet megtalálni.+ 20  Olyan valaki áll a helyére,+ aki behajtót+ küld, hogy járja be a dicső királyságot. Néhány napon belül megtörik, de nem haraggal, és nem is háborúban. 21  Megvetésre méltó ember áll a helyére,+ és nem adják neki a királyság méltóságát; a gondtalanság idején+ fog jönni, s hízelkedéssel+ magához ragadja a királyságot. 22  Az áradat karjai+ beözönlenek miatta, és megtöretnek+, akárcsak+ a szövetség+ Vezére+. 23  S mivel szövetkeznek vele, csalárdul cselekszik, feljön, és hatalmas lesz egy kis nemzet által.+ 24  A gondtalanság idején+ még a tartomány gazdag részébe is behatol, és olyasmit tesz, amit atyái és atyáinak atyái sem cselekedtek. Prédát, zsákmányt és javakat osztogat közöttük; és a megerősített helyek ellen is terveket sző,+ de csak egy ideig. 25  Nagy haderővel felgerjeszti erejét és szívét a déli király ellen; a déli király pedig rendkívül nagy és hatalmas haderővel háborúra készül felindultan. És ő nem áll meg, mert terveket szőnek ellene. 26  Azok okozzák összeomlását, akik a neki készített ínyencfalatokat ették. Hadereje pedig szétszéled, és sokakat levágnak. 27  Ez a két király pedig szívében gonoszt forral, és egy asztalnál+ ülve hazugságokat beszélnek.+ De nem járnak sikerrel,+ mert a vég még hátravan a meghatározott időig.+ 28  Ő azután visszatér földjére nagy vagyonnal, s a szíve a szent szövetség+ ellen lesz. Eredményesen fog cselekedni,+ és visszamegy földjére. 29  A meghatározott időben+ visszamegy, és dél ellen vonul;+ de utoljára nem lesz ugyanúgy, mint először volt. 30  Kittim+ hajói ellene jönnek, és elcsügged. Visszamegy, ítéletet hirdet+ a szent szövetség ellen,+ és eredményesen cselekszik; igen, vissza fog menni, és ügyelni fog a szent szövetséget elhagyókra. 31  Karok támadnak tőle, melyek megszentségtelenítik a szentélyt+ és az erődöt, s eltávolítják az állandó áldozatot.+ Majd felállítják a pusztító utálatosságot.+ 32  Akik gonoszul cselekszenek a szövetség+ ellen, azokat hízelgő+ szavakkal hitehagyásra+ veszi rá. Azok az emberek viszont, akik ismerik Istenüket,+ diadalmaskodnak+, és eredményesen cselekszenek. 33  A nép közül pedig az éleslátású+ személyek sokakat megértéshez segítenek.+ Ám elbuktatják őket néhány napra karddal és tűzlánggal, fogsággal és fosztogatással.+ 34  De amikor elbuktatják őket, egy kis segítséget kapnak,+ és sokan hízelgéssel csatlakoznak hozzájuk.+ 35  Az éleslátású személyek közül is elbuktatnak néhányat,+ hogy elvégezzék a finomító munkát miattuk, valamint a tisztítást és a fehérítést,+ a vég idejéig;+ mert az még a meghatározott időig hátravan.+ 36  És a király azt tesz, amit akar, s minden isten fölé magasztalja és emeli magát;+ még az istenek Istene+ ellen is rendkívüli dolgokat fog beszélni. Sikeres lesz egészen addig, míg az ítélethirdetés a végére nem ér;+ mert be kell teljesednie annak, ami elhatároztatott. 37  Atyáinak Istenét nem veszi figyelembe; az asszonyok kívánságát, sőt a többi istent sem veszi figyelembe, hanem mindenki fölé emeli magát.+ 38  Viszont rangjánál fogva dicsőséget ad az erődök istenének; olyan istennek ad dicsőséget arannyal, ezüsttel, drágakővel és kívánatos dolgokkal, akit atyái nem ismertek. 39  És eredményesen fog cselekedni egy idegen istennel a legjobban megerősített erődök ellen. Aki elismeri, azt dicsőséggel halmozza el, sokak fölé teszi meg uralkodónak; és a földet felosztja fizetség gyanánt. 40  És a vég idején a déli király+ küzdeni kezd vele, az északi király pedig forgószélként tör rá szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval; s betör az országokba, elözönli azokat, és keresztülmegy rajtuk. 41  Még a Dicsőség+ földjére is bemegy+, és sok ország elbukik+. De a következők megmenekülnek kezéből: Edom, Moáb+ és Ammon fiainak fő része. 42  És továbbra is kinyújtja kezét az országok ellen; Egyiptom+ országa pedig nem menekül meg. 43  Ura lesz Egyiptom rejtett arany- és ezüstkincseinek, és minden drágaságának. A líbiaiak és az etiópok követik a nyomdokait. 44  De hírek jönnek napkeletről+ és északról, amelyek megzavarják, és nagy haraggal előretör, hogy sokakat megsemmisítsen, és pusztulásra adjon.+ 45  Felállítja palotaszerű sátrait a nagy tenger és a Dicsőség+ szent hegye között; őt magát pedig utoléri a vég,+ és nem lesz, aki segítsen rajta.+

Lábjegyzetek