Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Dániel 1:1–21

1  Júda királya, Joákim+ uralkodásának a harmadik évében Nabukodonozor, Babilon királya feljött Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette.+  Jehova idővel a kezébe adta Joákimot, Júda királyát,+ és az igaz Isten házából származó felszerelési tárgyak+ egy részét, ő pedig azt Sineár földjére+ vitte, istenének a házába. Ezeket a felszerelési tárgyakat istenének a kincstárába vitte.+  Ekkor szólt a király Aspenáznak, az udvari tisztviselők fejének,+ hogy hozzon Izrael fiai közül, a királyi utódok és a nemesek fiai közül néhány gyermeket+  — olyanokat, akikben nincs semmiféle fogyatkozás,+ hanem jó megjelenésűek, mindenféle bölcsességben járatosak,+ tudással bírnak, tisztán látók az ismereteket illetően,+ és akik alkalmasak arra, hogy szolgálatba álljanak a király palotájában —,+ s tanítsák meg őket a káldeusok írására és nyelvére.  A király ezenkívül elrendelte, hogy adjanak nekik mindennap a királynak készített ínyencfalatokból+ és a borból, amit ő szokott inni, s neveljék őket három évig, hogy végül a király szolgálatába állhassanak.  Voltak közöttük Júda fiai közül valók is: Dániel+, Hanánia, Misáel és Azária.+  Az udvari főtisztviselő elnevezte+ őket: Dánielt Baltazárnak+, Hanániát Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriát pedig Abednegónak.+  Dániel azonban elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be+ magát a királynak készített ínyencfalatokkal és a borral, amit a király szokott inni. Kérlelte hát az udvari főtisztviselőt, hogy ne kelljen beszennyeznie magát velük.+  Az igaz Isten ezért megadta Dánielnek, hogy az udvari főtisztviselő szerető-kedvességgel és irgalommal tekintsen rá.+ 10  Mindemellett az udvari főtisztviselő ezt mondta Dánielnek: „Félek uramtól,+ a királytól, aki elrendelte, hogy mit egyetek és mit igyatok. Miért lássa az arcotokon, hogy lehangoltabbak vagytok, mint a veletek egykorú gyermekek? Miért tennétek vétkessé fejemet a király előtt?” 11  Dániel ekkor beszélt azzal a felügyelővel, akit az udvari főtisztviselő+ Dániel, Hanánia, Misáel és Azária fölé rendelt: 12  „Kérlek, tégy próbát szolgáiddal tíz napig, és adjanak nekünk zöldségféléket+, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk. 13  Azután nézd meg a mi ábrázatunkat és azoknak a gyermekeknek az ábrázatát, akik a királynak készített ínyencfalatokat eszik, s tégy szolgáiddal aszerint, amit látsz.” 14  A felügyelő végül hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbára tette őket tíz napig. 15  A tíz nap leteltével ábrázatuk szebbnek tűnt, és jobb húsban voltak, mint a többi gyermek, aki a királynak készített ínyencfalatokat ette.+ 16  A felügyelő ezért továbbra is elvette előlük az ínyencfalatokat meg a bort, és csak zöldségféléket adott nekik.+ 17  Ennek a négy gyermeknek az igaz Isten tudást és éleslátást adott minden írásban és bölcsességben.+ Dániel pedig megértett mindenféle látomást és álmot.+ 18  A napok leteltével, amikorra meghagyta a király, hogy vigyék a gyermekeket hozzá,+ az udvari főtisztviselő bevezette őket Nabukodonozor elé. 19  A király beszélgetni kezdett velük, de senki sem akadt köztük olyan, mint Dániel, Hanánia, Misáel és Azária;+ így tehát a király szolgálatában álltak.+ 20  Akármit kérdezett tőlük a király mindenféle bölcsesség és értelem dolgában,+ tízszerte jobbnak találta őket egész királyi birodalma valamennyi mágiát űző papjánál+ és mágusánál+. 21  Dániel pedig ott maradt Círusz király uralkodásának első évéig.+

Lábjegyzetek