Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Bírák 6:1–40

6  Ezután Izrael fiai azt cselekedték, ami rossz Jehova szemében,+ Jehova ezért Midián kezébe adta+ őket hét esztendőre.  És Midián keze győzedelmeskedett Izraelen.+ Midián miatt készítették maguknak Izrael fiai a földalatti raktárakat a hegyekben, valamint a barlangokat és a nehezen megközelíthető rejtekhelyeket.+  Ha Izrael vetett,+ akkor Midián, Amálek+ és kelet fiai+ feljöttek, igen, feljöttek ellenük.  Tábort vertek ellenük, és tönkretették a föld termését egészen Gázáig, és nem hagytak Izraelben sem élelmet, sem juhot, sem bikát, sem szamarat,+  ugyanis jószágaikkal és sátraikkal jöttek fel. Oly sokan jöttek, mint a sáskák,+ se maguknak, se tevéiknek nem volt se szeri, se száma;+ bejöttek az országba, hogy elpusztítsák.+  Izrael nagyon elszegényedett Midián miatt, és Izrael fiai kezdtek Jehovához kiáltani segítségért.+  És mivel Izrael fiai kezdtek Jehovához kiáltani segítségért Midián miatt,+  Jehova küldött egy férfit, egy prófétát+ Izrael fiaihoz, és ezt mondta nekik: „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Én hoztalak fel titeket Egyiptomból,+ én hoztalak ki titeket a rabszolgák házából.+  Kiszabadítottalak titeket Egyiptom kezéből, minden elnyomóitok kezéből, elűztem őket előletek, és nektek adtam földjüket.+ 10  És azt mondtam nektek: ,Én vagyok Jehova, a ti Istenetek.+ Ne féljétek az amoriták isteneit,+ akiknek a földjén laktok.’+ De ti nem hallgattatok szavamra.«”+ 11  Később eljött Jehova angyala,+ és leült a nagy fa alá Ofrában, ami az abiezrita+ Joásé volt, amikor annak fia, Gedeon+ éppen búzát csépelt a borsajtóban, hogy gyorsan elrejtse Midián szeme elől. 12  Akkor megjelent neki Jehova angyala, és így szólt hozzá: „Jehova veled van,+ te vitéz és erős férfiú.” 13  Gedeon erre ezt mondta neki: „Bocsáss meg, uram, de ha Jehova velünk van, akkor miért történik velünk mindez,+ és hol vannak mindazok a csodálatos tettei,+ amelyekről atyáink beszéltek nekünk,+ ezt mondva: »Hát nem Egyiptomból hozott ki minket Jehova?«+ Most azonban Jehova elhagyott bennünket,+ és Midián kezébe ad minket.” 14  Erre Jehova feléje fordult, és ezt mondta: „Menj ezzel az erővel, amid van,+ és ki fogod szabadítani Izraelt Midián markából.+ Hát nem én küldelek téged?!”+ 15  Ő pedig így felelt: „Bocsáss meg, Jehova. Mivel szabadítsam meg Izraelt?+ Nézd, az én ezrem a legjelentéktelenebb Manassén belül, és én a legkisebb vagyok apám házában.”+ 16  De Jehova ezt mondta neki: „Majd én veled leszek,+ és te le fogod verni Midiánt,+ mintha csak e g y ember volna.” 17  Ő pedig így szólt: „Ha már kegyet találtam szemedben,+ adj nekem jelt, hogy te beszélsz velem.+ 18  Kérlek, ne menj el innen, míg vissza nem jövök hozzád,+ ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem.”+ Ő pedig így felelt: „Én itt fogok ülni, míg vissza nem térsz.” 19  Gedeon pedig bement, és elkészített egy kecskegidát,+ és egy éfa lisztből kovásztalan kenyereket.+ A húst kosárba tette, a levest pedig a fazékba, majd kivitte neki a nagy fa alá, és felszolgálta. 20  Ekkor az igaz Isten angyala ezt mondta neki: „Fogd a húst meg a kovásztalan kenyereket, tedd arra a nagy sziklára,+ és öntsd rá a levest.” Ő így is tett. 21  Majd Jehova angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket, és tűz szállt fel a sziklából, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket.+ Jehova angyala pedig eltűnt a szeme elől. 22  Gedeon ebből felismerte, hogy Jehova angyala volt az.+ Gedeon azon nyomban így szólt: „Jaj nekem, legfőbb Úr, Jehova, hisz Jehova angyalát láttam szemtől szemben!”+ 23  Jehova azonban ezt mondta neki: „Béke neked!+ Ne félj.+ Nem halsz meg.”+ 24  Gedeon épített ott egy oltárt+ Jehovának, és azt azóta is Jehova-Salomnak hívják+ mind a mai napig. Még mindig ott van az abiezriták Ofrájában+. 25  Még aznap éjjel Jehova így szólt hozzá: „Vedd a fiatal bikát, apád bikáját, vagyis a második fiatal, hétéves bikát, rombold le Baál oltárát,+ mely apádé, és a mellette levő szent rudat is vágd ki.+ 26  Építs egy oltárt Jehovának, a te Istenednek ennek az erődnek a tetején, sorba rakott kövekből, és fogd ezt a második fiatal bikát, és áldozd fel égő felajánlásként annak a szent rúdnak a fadarabjain, melyet kivágsz.” 27  Ekkor Gedeon maga mellé vett tíz férfit a szolgái közül, és úgy cselekedett, amint Jehova mondta neki;+ de mivel túlságosan is félt apja háznépétől és a város férfiaitól ahhoz, hogy nappal vigye véghez, ezért éjjel tette meg.+ 28  Amikor a város férfiai felkeltek kora reggel, amint szoktak, lám, Baál oltárát lerombolták, és a szent rudat+, mely mellette volt, kivágták, a második fiatal bikát pedig felajánlották az ott épített oltáron. 29  Tanakodtak egymás között: „Ki tette ezt?” Kérdezősködtek, keresgéltek. Végül ezt mondták: „Gedeon, Joás fia tette ezt.” 30  A város férfiai akkor ezt mondták Joásnak: „Hozd ki a fiadat, hogy haljon meg,+ hiszen lerontotta Baál oltárát, és kivágta a szent rudat, mely amellett volt!” 31  Joás+ erre így felelt mindazoknak, akik szembeszálltak vele:+ „Perbe szálltok Baálért, hogy meglássátok, vajon megmenthetitek-e? Aki perbe száll érte, annak meg kell halnia még ezen a reggelen!+ Ha Isten ő,+ akkor szálljon csak perbe magáért,+ amiért valaki lerombolta az oltárát!” 32  Aznap elnevezte Gedeont Jerubbaálnak+, mondván: „Szálljon csak perbe magáért Baál, amiért valaki lerombolta az oltárát!”+ 33  És egész Midián+, Amálek+ és kelet fiai+ egybegyűltek,+ átkeltek a folyón, és tábort vertek Jezréel völgyében+. 34  Jehova szelleme+ pedig körülvette Gedeont, és az megfújta a kürtöt,+ és egybegyűltek mögéje az abiezriták+. 35  Követeket küldött+ egész Manasséba, és azok is egybegyűltek mögéje. Követeket küldött Áserbe, Zebulonba és Naftaliba is, és ők is feljöttek eléje. 36  Gedeon ekkor ezt mondta az igaz Istennek: „Ha általam mented meg Izraelt, ahogyan megígérted,+ 37  íme kiteszek egy fürt gyapjat a szérűre, és ha csak a gyapjúfürt lesz harmatos, de az egész föld száraz marad, akkor tudni fogom, hogy általam mented meg Izraelt, ahogy megígérted.” 38  És úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt, és kicsavarta a gyapjút, annyi harmatot csavart ki a gyapjúból, hogy egy nagy tál megtelt vízzel. 39  De Gedeon így szólt az igaz Istenhez: „Ne gerjedj haragra ellenem, hadd beszéljek még ez egyszer. Kérlek, hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúval. Kérlek, legyen száraz csak a gyapjú, de a föld legyen mindenütt harmatos.” 40  Isten pedig úgy tett azon az éjjelen; csak a gyapjú volt száraz, a földön viszont mindenütt harmat volt.

Lábjegyzetek