Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Bírák 4:1–24

4  Amikor pedig Ehud meghalt, Izrael fiai újra kezdték azt tenni, ami rossz Jehova szemében.+  Jehova ezért eladta+ őket Jábinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki Hácorban+ uralkodott. Az ő seregének a vezére Sisera+ volt, aki a nemzetek Harósetében+ lakott.  És Izrael fiai kezdtek Jehovához kiáltani,+ mert amannak kilencszáz, vaspengével ellátott harci szekere volt,+ és húsz éven át keményen sanyargatta Izrael fiait.+  Abban az időben Debóra prófétanő+, Lappidót felesége bíráskodott Izrael felett.  Ő Debóra pálmája alatt lakott Ráma+ és Bétel+ között Efraim hegyvidékén; Izrael fiai pedig felmentek hozzá ítéletért.  Debóra elküldött Bárákért+, Abinoám fiáért, elhívatta Kedes-Naftaliból+, és ezt mondta neki: „Hát nem parancsolta meg Jehova, Izrael Istene: »Menjetek, szóródjatok szét a Tábor-hegyen+, és vigyél magaddal tízezer férfit Naftali+ fiai és Zebulon+ fiai közül!  Én pedig kihozom neked+ Kison völgyéhez*+ Siserát+, Jábin+ hadseregének a vezérét, harci szekereit és seregét, és a kezedbe fogom adni őt.«”+  Erre Bárák ezt mondta neki: „Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek.”  Debóra erre így felelt: „Elmegyek veled, de akkor a dicsőség nem a tied lesz az úton, amelyen mész, mert egy nő+ kezébe adja Jehova Siserát.” Azzal Debóra fölkelt, és elment Bárákkal Kedesbe+. 10  Bárák pedig összehívta Zebulont+ és Naftalit Kedesbe, és tízezer ember ment fel, követve a lépteit.+ Debóra is fölment vele. 11  A kenita Héver+ pedig elvált a kenitáktól+, Hobábnak a fiaitól (akinek a veje volt Mózes+), és a nagy fa közelében verte fel sátrát Caánannimban, ami Kedesnél van. 12  Ekkor jelentették Siserának, hogy Bárák, Abinoám+ fia felment a Tábor-hegyre+. 13  Sisera azon nyomban összehívta egész szekérhadát — a kilencszáz, vaspengével ellátott harci szekeret+, és az egész népet, mely vele volt — a nemzetek Harósetéből a Kison völgyéhez*+. 14  Debóra ekkor ezt mondta Báráknak: „Kelj fel, mert ez az a nap, amelyen Jehova a kezedbe adja Siserát. Hát nem Jehova vonul előtted?”+ És Bárák lement a Tábor-hegyről, mögötte a tízezer emberrel. 15  Jehova pedig összezavarta+ Siserát, annak összes harci szekerét és az egész tábort kard élével Bárák előtt. Sisera végül leszállt a szekérből, és gyalog menekült. 16  Bárák egészen a nemzetek Harósetéig üldözte+ a harci szekereket+ és a tábort, és Siserának egész táborát kardélre hányták. Egy sem maradt meg közülük.+ 17  Sisera+ pedig gyalog menekült Jáhelnek+, a kenita+ Héver feleségének a sátráig, mert béke volt Jábin, Hácor királya+, és a kenita Héver háznépe között. 18  Jáhel ekkor kiment Sisera elé, és ezt mondta neki: „Térj be ide, uram, térj be hozzám. Ne félj.” És ő betért hozzá a sátorba. Az asszony később betakarta egy takaróval. 19  Majd Sisera így szólt hozzá: „Kérlek, adj egy kis vizet innom, mert szomjas vagyok.” Az kinyitott egy bőrtömlőt+, amiben tej volt, és adott neki inni,+ azután pedig betakarta. 20  Sisera ezt mondta neki: „Állj a sátor bejáratához, és ha valaki jön, és megkérdezi tőled: »Nincs itt egy férfi?«, akkor mondd azt: »Nincsen!«” 21  Jáhel, Héver felesége pedig fogott egy sátorcöveket, és kezébe vette a kalapácsot. Majd belopódzott, és miközben az a fáradtságtól mélyen aludt, ő beverte a cöveket annak halántékába,+ a földhöz szegezve őt, és az meghalt.+ 22  És íme, odaért Bárák, aki Siserát üldözte. Jáhel ekkor kiment eléje, és ezt mondta neki: „Jöjj, megmutatom neked a férfit, akit keresel.” Az pedig bement hozzá, és íme, Sisera ott feküdt holtan, a cövekkel a halántékában. 23  Így hódoltatta meg+ Isten azon a napon Jábint, Kánaán királyát Izrael fiai előtt. 24  És Izrael fiainak a keze egyre jobban ránehezedett Jábinra, Kánaán királyára,+ míg le nem vágták Jábint, Kánaán királyát.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.