Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Bírák 3:1–31

3  Ezek azok a nemzetek,+ amelyeket Jehova meghagyott, hogy próbára tegye+ általuk Izraelt, mindazokat, akik nem tapasztalták a kánaáni harcokat+  (ez csak azért volt így, hogy Izrael fiainak a nemzedékei tapasztalatra tegyenek szert, és tanítsa őket hadakozni, de csak azokat, akik még nem tapasztaltak ilyesmit):  a filiszteusok+ öt szövetséges fejedelmét+, az összes kánaánitát+, a szidóniakat+ és a Libanon-hegyen+ lakó hivvitákat+, Baál-Hermon hegyétől+ egészen Hamát széléig+.  Arra szolgáltak ők, hogy próbára tegye+ általuk Izraelt, és megtudja, engedelmeskedik-e Jehova parancsolatainak, amelyeket atyáinak parancsolt Mózes által.+  Így hát Izrael fiai a kánaániták, hettiták, amoriták, periziták, hivviták és jebusziták+ között laktak.+  És azok lányait vették el feleségül,+ a saját lányaikat pedig az ő fiaiknak adták,+ és kezdték az ő isteneiket szolgálni.+  Izrael fiai tehát azt cselekedték, ami rossz Jehova szemében, és elfeledkeztek Jehováról, az ő Istenükről,+ és a Baálokat+ meg a szent rudakat+ szolgálták.  Ekkor felgerjedt Jehova haragja Izrael ellen,+ és eladta+ őket Kusán-Risataimnak, Mezopotámia+ királyának a kezébe; Izrael fiai nyolc éven át szolgálták Kusán-Risataimot.  És Izrael fiai kezdtek Jehovához kiáltani segítségért.+ Jehova ekkor megmentőt+ támasztott Izrael fiai számára, hogy megmentse őket: Otnielt+, Kenáznak+, Káleb öccsének+ a fiát. 10  Ekkor rászállt Jehova szelleme+, és Izrael bírája lett. Amikor kiment a csatába, Jehova a kezébe adta Kusán-Risataimot, Szíria királyát, úgyhogy keze legyőzte+ Kusán-Risataimot. 11  Ezután negyven évig nyugalom volt az országban. Végül Otniel, Kenáz fia meghalt. 12  De Izrael fiai ismét azt cselekedték, ami rossz Jehova szemében.+ Jehova ekkor hagyta, hogy Eglon, Moáb királya+ megerősödjön Izraellel szemben,+ amiért azt cselekedték, ami rossz Jehova szemében.+ 13  Ráadásul Eglon összegyűjtötte ellenük Ammon+ és Amálek+ fiait is. Azok pedig elmentek, megverték Izraelt, és birtokba vették a pálmafák városát+. 14  Izrael fiai tizennyolc éven át szolgálták Eglont, Moáb királyát.+ 15  Majd Izrael fiai kezdtek Jehovához kiáltani segítségért,+ Jehova pedig megmentőt támasztott számukra, a benjáminita+ Ehudot+, Gera fiát, aki balkezes férfi volt.+ Izrael fiai idővel sarcot küldtek az ő keze által Eglonnak, Moáb királyának. 16  Ehud pedig készített magának egy kétélű kardot+, egykönyöknyi hosszút, és felkötötte azt a ruhája alá, jobb oldalra, a csípőjére.+ 17  Azután elvitte a sarcot Eglonnak, Moáb+ királyának. Eglon pedig nagyon kövér ember volt. 18  Miután odaadta a sarcot,+ azon nyomban elbocsátotta azokat az embereket, akik a sarcot vitték, 19  ő pedig visszafordult a Gilgálnál+ levő kőbányáknál, majd ezt mondta: „Titkos beszédem van veled, ó, király.” Az erre így szólt: „Hallgass!” És azzal kimentek előle mindazok, akik körülötte álltak.+ 20  Ehud pedig odament hozzá, amikor az a saját hűvös tetőszobájában ült. Ehud ezt mondta: „Isten beszédét hoztam neked.” Erre az fölkelt a trónjáról. 21  Ehud ekkor kinyújtotta bal kezét, kihúzta a kardot jobb oldalról, a csípőjéről, s beledöfte annak hasába. 22  Még a markolata is belement a penge után, úgy, hogy a háj körülfogta a pengét, ugyanis nem húzta ki a kardot a hasából, és kezdett kijönni a bélsár. 23  Azután Ehud kiment a szellőzőnyíláson. A tetőszoba ajtajait viszont behúzta maga mögött és bezárta. 24  Ő maga tehát kiment.+ Annak szolgái pedig jöttek, hogy körülnézzenek, de a tetőszoba ajtajai be voltak zárva, ezért ezt mondták: „Bizonyára szükségét végzi+ a hűvös belső szobában.” 25  És vártak, míg végül már zavarba jöttek, és lám, senki sem nyitotta ki a tetőszoba ajtajait. Ekkor fogták a kulcsot, kinyitották az ajtókat, és lám, uruk ott feküdt a földön holtan! 26  Ehud azonban elmenekült, míg késlekedtek, elment a kőbányák+ mellett, és Szeirába menekült. 27  Amikor odaért, megfújta a kürtöt+ Efraim hegyvidékén+, és Izrael fiai lementek vele a hegyvidékről, ő pedig az élükön haladt. 28  Ekkor ezt mondta nekik: „Kövessetek,+ mert Jehova a kezetekbe adta ellenségeiteket, a moábitákat!”+ Azok pedig követték őt, elfoglalták a Jordán gázlóit+ a moábitákkal szemben, és nem engedték, hogy bárki is átmenjen. 29  És akkor levágtak a moábiták közül mintegy tízezer embert,+ akik mind erős+ és vitéz férfiak voltak; egy sem menekült meg közülük.+ 30  Moáb tehát meghódolt azon a napon Izrael keze alatt, és az ország nyugalomban volt nyolcvan esztendeig.+ 31  Őutána következett Sámgár+, Anát fia, aki hatszáz filiszteus+ férfit vágott le egy ökörösztökével. Ő is megmentette Izraelt.+

Lábjegyzetek