Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Bírák 20:1–48

20  Erre Izrael fiai mind kivonultak,+ és a közösség összegyűlt egy emberként,+ Dántól+ fogva Beér-Sebáig+, Gileád+ földjével együtt Jehova elé, Micpába+.  Izrael egész népének és az összes törzsnek a főemberei elfoglalták helyüket az igaz Isten+ népének gyülekezetében, négyszázezer gyalogos, kardforgató férfi.+  És Benjámin fiai meghallották, hogy Izrael fiai felmentek Micpába.+ Ekkor Izrael fiai ezt mondták: „Beszéljetek! Hogyan történt ez a gonoszság?”+  Erre a lévita férfi+, a megölt asszonynak a férje így felelt: „A Benjáminhoz tartozó Gibeába+ érkeztem én és az ágyasom+, hogy ott töltsük az éjszakát.  Gibea földtulajdonosai pedig fölkeltek ellenem, és körülvették miattam a házat éjjel. Engem akartak megölni, de aztán az ágyasomat erőszakolták meg+ úgy, hogy az végül belehalt.+  Ezért fogtam ágyasomat, feldaraboltam, és elküldtem Izrael örökségének minden földjére,+ mert gátlástalanul viselkedtek,+ és gyalázatos ostobaságot követtek el Izraelben.+  Íme, Izrael fiai mindnyájan, szóljatok hozzá és tartsatok tanácsot+ itt.”  Erre az egész nép felkelt egy emberként,+ és ezt mondta: „Egyikünk sem fog sátrába menni, és egyikünk sem tér vissza házába!+  A következőket fogjuk tenni Gibeával: Menjünk fel ellene sorsvetés+ által. 10  Vegyünk tíz embert száz közül Izrael minden törzséből, százat ezerből, és ezret tízezerből, hogy szerezzenek ellátást a népnek, hogy az cselekedjen, és felmenjen Benjámin Gibeája ellen, mindazért a gyalázatos ostobaságért+, amit Izraelben elkövettek.” 11  Így hát összegyülekezett Izrael minden férfia a város ellen egy emberként, szövetségesekként. 12  És Izrael törzsei embereket küldtek Benjámin törzsének+ minden tagjához, ezt üzenve: „Micsoda gonoszság az, ami köztetek történt?+ 13  Most pedig adjátok ki az embereket,+ azokat a semmirekellő embereket+, akik Gibeában vannak,+ hogy megöljük őket,+ és tisztítsuk ki a gonoszságot Izraelből!”+ De Benjámin fiai nem hallgattak testvéreiknek, Izrael fiainak a szavára.+ 14  Benjámin fiai ekkor összegyűltek a városokból Gibeába, hogy csatába szálljanak Izrael fiaival. 15  Így hát Benjámin fiai közül huszonhatezer kardforgató férfit soroztak be aznap a városokból+ — Gibea lakosain kívül —, akik közül hétszáz válogatott férfit soroztak be. 16  Ebből az egész népből hétszáz válogatott férfi balkezes volt.+ Mindannyian hajszálpontosan céloztak a parittyával,+ nem hibáztak. 17  Izrael fiait is besorozták Benjáminon kívül, négyszázezer kardforgató férfit.+ Mindegyikük harcedzett férfi volt. 18  Azután felkeltek, és felmentek Bételbe, hogy megkérdezzék Istent. Izrael fiai ekkor ezt kérdezték:+ „Ki menjen fel elöl a csatában Benjámin fiai ellen?”+ Jehova erre ezt mondta: „Júda legyen elöl.”+ 19  Azután Izrael fiai fölkeltek reggel, és tábort vertek Gibea ellen. 20  Kivonultak Izrael emberei, hogy harcoljanak Benjámin ellen, és Izrael emberei csatarendbe álltak ellenük Gibeánál. 21  Benjámin fiai pedig kijöttek Gibeából+, és földre terítettek aznap huszonkétezer izraeli embert.+ 22  Ám a nép, Izrael emberei bátraknak bizonyultak, és ismét csatarendbe álltak azon a helyen, ahol az első napon felsorakoztak. 23  Akkor fölmentek Izrael fiai, és sírtak+ Jehova előtt egészen estig, és megkérdezték Jehovát: „Elmenjek megint harcolni a fivérem, Benjámin fiai ellen?”+ Jehova erre ezt mondta: „Menj fel ellene!” 24  Másnap Izrael fiai közeledtek Benjámin fiaihoz,+ 25  Benjámin pedig kijött eléjük másnap Gibeából, és földre terített még tizennyolcezer embert Izrael fiai közül,+ akik mindannyian kardforgató férfiak voltak.+ 26  Ekkor felmentek Izrael fiai mindnyájan,+ az egész nép elment Bételbe, sírtak,+ ott ültek Jehova előtt, és böjtöltek+ azon a napon egészen estig, és égő felajánlásokat+ meg közösségi felajánlásokat+ mutattak be Jehova előtt. 27  Azután Izrael fiai megkérdezték Jehovát,+ mivel ott volt az igaz Isten szövetségének ládája+ azokban a napokban. 28  Ekkor Fineás+, Eleázárnak, Áron fiának a fia, aki azokban a napokban ott állt előtte,+ megkérdezte: „Kimenjek újra harcolni a fivérem, Benjámin fiai ellen, vagy hagyjam abba?”+ Jehova erre ezt mondta: „Menj fel, mert holnap a kezedbe adom őt.”+ 29  Majd Izrael lesbe állított embereket+ Gibea ellen körös-körül. 30  Izrael fiai felmentek hát Benjámin fiai ellen a harmadik napon, és felsorakoztak Gibea ellen ugyanúgy, mint máskor.+ 31  Amikor Benjámin fiai kimentek a nép elé, az elcsalta őket a várostól.+ Ekkor, ahogy korábban is, elkezdték vágni a népet, és halálosan megsebeztek néhány embert az országutakon — amelyek egyike Bételbe+, a másik pedig Gibeába+ megy fel —, a mezőn, mintegy harminc embert Izraelből.+ 32  Benjámin fiai ezt mondták: „Vereséget szenvednek előttünk, ugyanúgy, mint először!”+ Izrael fiai pedig ezt mondták: „Meneküljünk,+ és csaljuk el őket a várostól az országutakra!” 33  És Izrael minden embere felkelt helyéről, és felsorakozott Baál-Támárnál, miközben akik lesben álltak+ Izraelből, támadást indítottak a helyükről Gibea+ közelében. 34  Így egész Izraelből tízezer válogatott férfi jött Gibea elé, és a harc heves volt. Benjámin fiai nem ismerték fel, hogy veszedelem+ fenyegeti őket. 35  Jehova tehát megverte Benjámint+ Izrael előtt, úgyhogy Izrael fiai aznap huszonötezer-egyszáz férfit pusztítottak el Benjáminból, akik mind kardforgató férfiak voltak.+ 36  Ám Benjámin fiai azt hitték, hogy Izrael férfiai vereséget szenvedtek, amikor azok teret adtak+ Benjáminnak, bízva azokban, akiket lesbe állítottak Gibea ellen. 37  A lesben állók gyorsan cselekedtek, és megtámadták Gibeát.+ Majd a lesben állók+ szétszóródtak, és kardélre hányták az egész várost.+ 38  Izrael emberei megegyeztek a lesben állókkal, hogy azok majd füstjelet bocsátanak fel a városból.+ 39  Amikor Izrael fiai megfordultak a csatában, Benjámin vágni kezdte őket, és halálosan megsebzett mintegy harminc embert Izrael emberei közül,+ mert azt mondták: „Bizony vereséget fognak szenvedni, mint az első csatában!”+ 40  És ekkor a füstjel+ kezdett felszállni a városból füstoszlopként.+ Amikor Benjámin hátratekintett, íme, az egész városból láng csapott az ég felé.+ 41  Majd Izrael emberei megfordultak,+ Benjámin emberei pedig megrettentek,+ mert már látták, hogy utolérte őket a szerencsétlenség.+ 42  Ezért a puszta irányába fordultak Izrael emberei előtt, de a harc utolérte őket, miközben a városból kijövő emberek pusztították őket maguk körül. 43  Körbevették Benjámint,+ és űzték őt, pihenést sem hagyva neki.+ Letiporták őt közvetlenül Gibea+ előtt, napkelet felé. 44  Végül elesett Benjámin közül tizennyolcezer ember; mind vitéz férfi volt.+ 45  Azok tehát megfordultak, és a pusztába menekültek, Rimmon sziklájához+. Közülük ötezer embert szedtek össze és öltek meg az országutakon,+ és egészen Gidomig követték őket szorosan a nyomukban járva, és levágtak közülük még kétezer embert. 46  Azon a napon összesen huszonötezer kardforgató férfi esett el Benjámin közül;+ mind vitéz férfi volt. 47  De hatszáz ember megfordult, és elmenekült a pusztába, Rimmon sziklájára, és négy hónapig ott maradtak Rimmon szikláján+. 48  Izrael férfiai pedig visszatértek Benjámin fiai ellen, és kardélre hányták a városban levőket, az emberektől kezdve a háziállatokig mindent, amit csak találtak.+ És az összes várost is, amit találtak, lángba borították.+

Lábjegyzetek