Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Bírák 2:1–23

2  Ekkor Jehova angyala+ felment Gilgálból+ Bókimba+, és ezt mondta: „Kihoztalak titeket Egyiptomból, és behoztalak titeket arra a földre, mely felől megesküdtem ősatyáitoknak,+ majd ezt mondtam: »Sosem szegem meg a veletek kötött szövetségemet.+  De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakóival.+ Oltáraikat romboljátok le.+« Ti azonban nem hallgattatok szavamra.+ Miért tettétek ezt?+  Ezért én ezt mondom: »Nem űzöm ki őket előletek, hanem csapdák lesznek számotokra,+ isteneik pedig kelepcéül lesznek nektek.«”+  Amikor Jehova angyala e szavakat mondta Izrael valamennyi fiának, a nép felemelte hangját, és sírni kezdett.+  Ezért elnevezték azt a helyet Bókimnak, és áldoztak ott Jehovának.  Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek, ki-ki a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék a földet.+  És a nép Jehovát szolgálta Józsué életének minden napján, és a vének minden napján, akik tovább éltek Józsué után, és látták mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket Jehova véghezvitt Izraelért.+  És meghalt Józsué, Nún fia, Jehova szolgája, száztíz éves korában.+  Eltemették az ő örökségének területén, Timnát-Hereszben+, Efraim hegyvidékén, a Gaás-hegytől északra.+ 10  Az az egész nemzedék szintén atyái mellé került,+ és egy másik nemzedék támadt, mely nem ismerte Jehovát, sem azt, hogy mit tett Izraelért.+ 11  És Izrael fiai olyasmit tettek, ami rossz Jehova szemében,+ és a Baálokat szolgálták.+ 12  Elhagyták tehát Jehovát, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéről,+ más isteneket követtek, a körülöttük levő népek istenei közül valókat,+ meghajoltak előttük, és ezzel bosszantották Jehovát.+ 13  Elhagyták hát Jehovát, és Baált meg az Astóret-képmásokat+ kezdték szolgálni. 14  Jehova ekkor haragra gerjedt Izrael ellen,+ és a fosztogatók kezébe adta őket, akik aztán kezdték fosztogatni őket.+ A körülöttük levő ellenségeik kezébe adta őket,+ és nem tudtak többé megállni ellenségeik előtt.+ 15  Amerre csak kivonultak, Jehova keze ellenük volt, veszedelmet hozva rájuk,+ amint megmondta Jehova, és amint megesküdött nekik Jehova;+ így hát nyomorúságos helyzetbe kerültek.+ 16  Jehova pedig bírákat+ támasztott, és azok kiszabadították őket fosztogatóik kezéből.+ 17  De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel+ erkölcstelenkedtek,+ és meghajoltak azok előtt. Hamar letértek arról az útról, amelyen ősatyáik jártak, akik engedelmeskedtek Jehova parancsolatainak.+ De ők nem így cselekedtek. 18  Amikor Jehova bírákat támasztott nekik+, Jehova a bíróval volt, és kimentette őket ellenségeik kezéből a bíró életének minden napján, mert Jehova megszánta+ őket, hallva az elnyomóik és a szorongatóik miatti sóhajaikat.+ 19  De amikor a bíró meghalt, eltértek, és még romlottabban cselekedtek, mint atyáik, mert más istenek után jártak, hogy azokat szolgálják, és meghajoljanak előttük.+ Nem hagytak fel szokásaikkal és makacs magatartásukkal.+ 20  Jehova végül haragra gerjedt+ Izrael ellen, és ezt mondta: „Mivel ez a nemzet áthágta szövetségemet+, melyre ősatyáikat köteleztem, és nem hallgatott a szavamra,+ 21  én sem űzök ki többé előlük egyetlen nemzetet sem, melyet hátrahagyott Józsué, amikor meghalt,+ 22  hogy próbára tegyem+ általuk Izraelt, vajon megmaradnak-e Jehova útján, azon járva, miként ősatyáik, vagy sem.” 23  Így hát Jehova meghagyta ezeket a nemzeteket, és nem űzte el őket gyorsan,+ és nem adta őket Józsué kezébe.

Lábjegyzetek