Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Bírák 19:1–30

19  Azokban a napokban nem volt király Izraelben.+ Élt akkor egy lévita, aki egy ideig Efraim hegyvidékének+ legtávolabbi részén lakott. Idővel feleségül vett egy ágyast+ a júdai Betlehemből+,  ámde ágyasa paráznaságot követett el+ vele szemben, végül pedig otthagyta őt, és elment apja házába, a júdai Betlehembe, és ott is maradt négy teljes hónapig.  Ekkor a férje felkelt, és utánament, hogy beszéljen vele vigasztalóan, és visszahozza. Vele volt szolgája,+ és egy pár szamár is. Az asszony pedig bevitte apjának a házába, és amikor a fiatalasszony apja meglátta őt, rögtön megörült, hogy találkozhat vele.  Marasztalta az apósa, a fiatalasszony apja, így hát ott maradt nála három napra; ettek, ittak, és ott maradt éjszakára.+  A negyedik napon pedig, amikor kora reggel felkeltek, ahogy szoktak, a férfi indulni készült, de a fiatalasszony apja ezt mondta vejének: „Erősítsd meg szívedet egy falat kenyérrel,+ és utána mehettek.”  Leültek hát, s mindketten együtt ettek és ittak. Azután a fiatalasszony apja ezt mondta a férfinak: „Kérlek, gyere, maradj éjszakára,+ és vidítsd fel szívedet.”+  Amikor a férfi felkelt, hogy elmenjen, apósa unszolta, úgyhogy megint ott maradt éjszakára.+  Amikor az ötödik napon felkelt kora reggel, hogy elmenjen, a fiatalasszony apja ezt mondta: „Kérlek, erősítsd meg szívedet.”+ És késlekedtek, egészen addig, míg hanyatlani nem kezdett a nap. Mindketten csak ettek.  A férfi+ ekkor felkelt, hogy elinduljon, ő, az ágyasa+ és a szolgája+, de az apósa, a fiatalasszony apja ezt mondta neki: „Nézd csak, a nap már hanyatlóban van, estefelé jár. Kérlek titeket, maradjatok éjszakára.+ Lám, a nap már nyugszik lefelé. Maradj itt éjszakára, és vidítsd fel szívedet.+ Majd holnap keljetek útra korán, és menj sátradba.” 10  Ám a férfi nem akart ott maradni éjszakára, hanem felkelt, útnak indult, és egészen Jebuszig+, azaz Jeruzsálemig+ ment. Egy pár fölnyergelt szamárcsődör volt vele, az ágyasa és a szolgája. 11  Amikor Jebusz közelében voltak, és a nap már igencsak hanyatlott,+ a szolga így szólt urához: „Jöjj, térjünk be a jebuszitáknak+ ebbe a városába, és maradjunk itt éjszakára.” 12  Ura azonban ezt mondta neki: „Ne térjünk be idegenek városába+, akik nem tartoznak Izrael fiaihoz. Folytassuk utunkat egészen Gibeáig+.” 13  Majd ezt mondta szolgájának: „Gyere, menjünk e helyek egyikére, és töltsük az éjszakát vagy Gibeában, vagy Rámában+.” 14  Így hát továbbmentek, folytatták útjukat, és a nap a Benjáminhoz tartozó Gibea mellett nyugodott le fölöttük. 15  Letértek hát ott, hogy bemenjenek és Gibeában töltsék az éjszakát. Bementek, leültek a város közterén, de senki sem fogadta be őket a házába éjszakára.+ 16  Végül íme, este+ egy öregember jött a munkából a szántóföldről. Ez az ember Efraim hegyvidékéről+ való volt, és egy ideig Gibeában lakott, de azon a helyen egyébként Benjámin leszármazottai laktak.+ 17  Amikor felemelte szemét, meglátta a férfit, az utazót, a város közterén. Az öregember megkérdezte tőle: „Hova mész, és honnan jössz?”+ 18  Mire az ezt mondta neki: „A júdai Betlehemből Efraim hegyvidékének legtávolabbi részébe megyünk.+ Onnan való vagyok, de elmentem a júdai Betlehembe.+ A saját házamba tartok, de most senki sincs, aki befogadjon a házába.+ 19  Van nálam szalma és takarmány+ is szamárcsődöreinknek, kenyerem+ meg borom is van magamnak és a te rabszolganődnek+, valamint a te szolgáddal levő szolgának+. Semminek sem vagyunk híján.” 20  Ám az öregember ezt mondta: „Béke legyen veled!+ Hagyd csak rám, ha valamiben hiányt szenvedsz.+ Csak ne töltsd az éjszakát a köztéren.” 21  Azzal bevitte őt a házába,+ és abrakot adott a szamaraknak.+ Majd megmosták lábukat,+ és ettek, ittak. 22  Mikor épp szívüket vidították,+ íme, a város férfiai, semmirekellő emberek+, körülvették a házat,+ egymást taszigálva az ajtónak, és egyre csak ezt mondták az öregembernek, a ház urának: „Hozd ki azt a férfit, aki bement a házadba, hadd háljunk vele.”+ 23  Ekkor a ház ura kiment hozzájuk, és ezt mondta nekik:+ „Ne, testvéreim,+ kérlek titeket, ne kövessetek el semmi rosszat, hisz ez az ember az én házamba jött. Ne cselekedjetek ilyen gyalázatos ostobaságot+. 24  Itt van szűz leányom, és annak a férfinak az ágyasa. Kérlek titeket, hadd hozzam ki őket nektek, erőszakoljátok meg őket,+ és tegyétek velük, ami jónak tetszik szemetekben. De ezzel a férfival ne cselekedjetek ilyen gyalázatos ostobaságot!” 25  De az emberek nem akartak hallgatni rá. Így hát a férfi fogta ágyasát+, és kivitte hozzájuk; azok pedig vele háltak,+ bántalmazták+ egész éjjel mind reggelig, majd hajnalhasadtakor elbocsátották. 26  Akkor jött meg az asszony, mikor már kezdett hajnalodni, és lerogyott az ember házának bejáratánál, ahol az ura volt,+ s ott volt virradatig. 27  Később az ura felkelt reggel, kinyitotta a ház ajtaját, kiment, hogy útra keljen, s íme, az asszony, az ágyasa+ ott hevert a ház bejáratánál, keze a küszöbön. 28  Így szólt hozzá: „Kelj fel, és menjünk.” De nem volt felelet.+ Ekkor a férfi feltette a szamárra, útra kelt, és hazament.+ 29  Majd bement a házába, vette az ölőkést, fogta az ágyasát, és szétvagdalta a csontjainál tizenkét darabra,+ és szétküldte Izrael minden területére.+ 30  Aki csak látta, ezt mondta: „Soha nem történt ilyesmi, és nem is láttunk ilyet attól a naptól fogva, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptom földjéről, mind a mai napig. Fordítsátok erre szíveteket, tanácskozzatok+, és beszéljetek erről.”

Lábjegyzetek