Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Bírák 16:1–31

16  Egyszer Sámson elment Gázába+, ott meglátott egy prostituált nőt, és bement hozzá.+  Hírül vitték ezt a gázaiaknak, így szólva: „Idejött Sámson!” Ők pedig körülvették,+ és lesben állva vártak rá egész éjjel a városkapuban.+ Egész éjjel csendben voltak, mondván: „Ahogy felvirrad a reggel, megöljük.”+  Sámson éjfélig pihent, éjfélkor viszont felkelt, megragadta a városkapu+ ajtajait és a két segédoszlopot, kiszedte azokat a retesszel együtt, a vállára vette, és felvitte+ őket a Hebronnal+ szemben fekvő hegy tetejére.  Azután történt, hogy Sórek völgyében* beleszeretett egy nőbe, akinek a neve Delila volt.+  A filiszteusok szövetséges fejedelmei+ feljöttek Delilához, és ezt mondták neki: „Szedd rá,+ és tudd meg, miben rejlik nagy ereje, hogyan győzhetjük le, kötözhetjük meg és kerekedhetünk fölébe, és mi mindannyian adunk neked ezeregyszáz ezüstöt.”+  Delila később így szólt Sámsonhoz: „Kérlek, mondd meg nekem, miben rejlik nagy erőd, mivel lehet téged megkötözni, hogy föléd kerekedjenek?”+  Sámson erre így felelt neki: „Ha hét, még nedves ínnal+ megkötöznek, amiket még nem szárítottak ki, akkor legyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember.”  A filiszteusok szövetséges fejedelmei+ pedig felhoztak neki hét, még nedves ínt, amit még nem szárítottak ki. Később megkötözte őt azokkal.  A lesben állók az asszony belső szobájában voltak,+ az pedig így szólt hozzá: „Rajtad a filiszteusok+, Sámson!” Erre ő kettészakította az inakat, mint ahogy széttépik a sodrott kócmadzagot, ha az a tűz szagát érzi.+ Így aztán nem tudódott ki, miben volt az ereje.+ 10  Delila+ később ezt mondta Sámsonnak: „Nézd, tréfát űztél belőlem, és hazudtál nekem.+ De most kérlek, mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged.” 11  Erre ő ezt mondta neki: „Ha jó szorosan megkötöznek új kötelekkel, amelyekkel még nem dolgoztak, akkor legyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember.” 12  Vett hát Delila új köteleket, megkötözte velük, és ezt mondta neki: „Rajtad a filiszteusok, Sámson!” Mindeközben a lesben állók a belső szobában voltak.+ Ekkor Sámson letépte a köteleket a karjairól, mint a fonalat.+ 13  Delila ezután ezt mondta Sámsonnak: „Eddig tréfát űztél belőlem, és hazudtál nekem.+ Mondd meg hát, mivel lehet megkötözni téged!”+ Akkor ezt mondta neki: „Ha összeszövöd fejem hét hajfonatát láncfonállal+.” 14  Az pedig szegekkel rögzítette is, majd ezt mondta neki: „Rajtad a filiszteusok, Sámson!”+ Az pedig felébredt álmából, és kihúzta a zubolyszeget és a láncfonalat. 15  Az asszony ekkor ezt mondta neki: „Hogy merészeled azt mondani: »Szeretlek«,+ amikor a szíved nincs velem? Már háromszor űztél belőlem tréfát, és nem mondtad meg, miben rejlik nagy erőd.”+ 16  És mivel minduntalan zaklatta+ szavaival, és unszolta, halálosan belefáradt a lelke.+ 17  Végül kitárta előtte egész szívét,+ így szólva: „Borotva+ sosem érte fejemet, mert Isten nazireusa vagyok anyám méhétől fogva.+ Ha megborotváltatnám, erőm is eltávozna tőlem, és akkor valóban elgyengülnék, és olyan volnék, mint bárki más.”+ 18  Amikor Delila látta, hogy az kitárta neki egész szívét, azon nyomban elküldött a filiszteusok szövetséges+ fejedelmeiért, hívatta őket, ezt üzenve: „Jöjjetek, mert most kitárta nekem egész szívét!”+ A filiszteusok szövetséges fejedelmei pedig feljöttek hozzá, hogy elhozzák kezükben a pénzt.+ 19  Elaltatta őt a térdein, majd hívott egy férfit, leborotváltatta Sámson fejének hét hajfonatát, majd kezdett fölébe kerekedni, annak ereje pedig lassan eltávozott tőle. 20  Ekkor ezt mondta: „Rajtad a filiszteusok, Sámson!” Erre ő felébredt álmából, és ezt mondta: „Kimegyek, mint máskor is,+ megrázom magam, és kiszabadulok.” Nem tudta ugyanis, hogy Jehova eltávozott tőle.+ 21  A filiszteusok pedig megragadták, kiszúrták a szemét,+ majd levitték Gázába+, két rézbilincset raktak rá,+ és a börtönben+ kellett őrölnie+. 22  Időközben a haja kezdett dúsan növekedni, miután lenyírták.+ 23  A filiszteusok szövetséges fejedelmei pedig összejöttek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Dágonnak+, az istenüknek, és örvendezzenek, s ezt mondogatták: „Kezünkbe adta istenünk Sámsont, a mi ellenségünket!”+ 24  Amikor az emberek meglátták, dicsőítették istenüket,+ „mert — ahogy mondták — kezünkbe adta istenünk az ellenségünket,+ földünk feldúlóját,+ aki sokakat levágott közülünk”.+ 25  És mivel felvidult a szívük,+ kezdték mondogatni: „Hívjátok Sámsont, hadd szórakoztasson minket!”+ Előhozták hát Sámsont a börtönből, hogy mulattassa őket,+ és az oszlopok közé állították. 26  Sámson akkor így szólt a fiúhoz, aki kézen fogva vezette: „Hadd érintsem meg az oszlopokat, amelyeken a ház szilárdan nyugszik, és hadd támaszkodjam nekik.” 27  (Ekkor a ház tele volt férfiakkal, nőkkel, és a filiszteusok szövetséges fejedelmei is mind ott voltak.+ A tetőn mintegy háromezer férfi és nő volt, akik nézték, ahogy Sámson mulattatta őket.)+ 28  Sámson+ ekkor Jehovához kiáltott,+ így szólva: „Legfőbb Úr, Jehova, kérlek, emlékezz meg rólam,+ és kérlek, erősíts meg+ még ez egyszer, ó, igaz Isten, engedd, hogy elégtétellel bosszút álljak a filiszteusokon a két szemem egyikéért!”+ 29  Ekkor Sámson nekifeszült a két középső oszlopnak, amelyeken a ház szilárdan nyugodott, és megragadta azokat, egyiket a jobb kezével, másikat pedig a bal kezével. 30  És így szólt Sámson: „Hadd haljon meg lelkem+ a filiszteusokkal együtt!” Majd nekifeszült erővel, és a ház rádőlt a szövetséges fejedelmekre, és az egész népre, mely benne volt,+ úgyhogy többet ölt meg a halálával, mint amennyit megölt életében.+ 31  Később lementek fivérei és apjának egész háznépe; felemelték, elvitték, és eltemették Córa+ és Estáol+ között, az apjának, Manoahnak+ a sírhelyébe. Húsz évig volt Izrael bírája.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.