Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Bírák 1:1–36

1  És Józsué halála+ után Izrael fiai megkérdezték+ Jehovát: „Ki menjen fel közülünk elsőként a kánaánitákhoz, hogy harcoljon ellenük?”  Jehova erre ezt mondta: „Júda menjen fel.+ Íme, a kezébe adom azt a földet.”  Júda ekkor ezt mondta testvérének, Simeonnak: „Gyere fel velem a sorsvetés által nekem jutott területre+, és harcoljunk a kánaániták ellen, és én is elmegyek veled a sorsvetés által neked jutott területre+.” Simeon pedig elment vele.+  Júda tehát felment, Jehova pedig a kezükbe adta a kánaánitákat és a perizitákat,+ így hát megverték őket Bézekben, tízezer embert.  Amikor Bézekben rátaláltak Adoni-Bézekre, harcoltak ellene, és megverték a kánaánitákat+ meg a perizitákat+.  Amikor Adoni-Bézek megfutamodott, üldözőbe vették, és miután elfogták, levágták kezeinek hüvelykujjait és a nagylábujjait.  Adoni-Bézek ekkor így szólt: „Hetven király szedegetett ételt asztalom alatt, akiknek le voltak vágva kezeik hüvelykujjai és a nagylábujjai. Ahogyan én cselekedtem, úgy fizetett meg nekem Isten.”+ Azután elvitték Jeruzsálembe+, és ott meghalt.  Azután Jeruzsálem ellen háborúztak+ Júda fiai, elfoglalták azt, lakosait kardélre hányták, és lángba borították a várost.  Azután lementek Júda fiai, hogy a hegyvidéken, a Negebben+ és a Sefélán+ lakó kánaániták ellen harcoljanak. 10  Júda tehát kivonult a kánaániták ellen, akik Hebronban+ laktak (Hebron neve azelőtt Kirját-Arba volt+), és megverték Sésait, Ahimánt és Talmait.+ 11  Majd onnan felvonultak Debir lakosai ellen.+ (Debir neve azelőtt Kirját-Széfer volt.+) 12  Káleb+ ekkor ezt mondta: „Aki csapást mér Kirját-Széferre, és elfoglalja azt, annak feleségül adom a lányomat, Akszát+.”+ 13  És Otniel+, Kenáznak+, Káleb öccsének+ a fia foglalta el azt. Káleb ezért neki adta a lányát, Akszát feleségül.+ 14  Miközben a lány hazafelé tartott, unszolta férjét, hogy kérjen az apjától földet. Aztán tapsolt, míg a szamáron ült.+ Káleb erre így szólt hozzá: „Mit szeretnél?” 15  Az pedig ezt mondta neki: „Adj nekem áldást,+ mert déli földet adtál nekem, add nekem Gullót-Maimot is.” Neki adta Káleb Felső-Gullótot+ és Alsó-Gullótot. 16  És a kenitának+ — akinek Mózes volt a veje+ — a fiai felmentek a pálmafák városából+ Júda fiaival Júda pusztájába, mely Arádtól délre fekszik.+ Elmentek tehát, és letelepedtek ott a néppel.+ 17  Júda viszont továbbvonult Simeonnal, a testvérével, megverték a kánaánitákat, akik Cefátban laktak, és pusztulásra adták azt.+ Ezért Hormának+ nevezték el azt a várost. 18  Júda ezután elfoglalta Gázát+ és annak területét, Askelont+ és annak területét, meg Ekront+ és annak területét. 19  Jehova továbbra is Júdával volt, úgyhogy az birtokba vette a hegyvidéket, de nem tudta elűzni a völgyben lakókat, mert azoknak vaspengével felszerelt+ harci szekereik+ voltak. 20  Miután odaadták Kálebnek Hebront, ahogy Mózes megígérte,+ ő kiűzte onnan Anák három fiát+. 21  Benjámin fiai nem űzték ki a Jeruzsálemben lakó jebuszitákat.+ A jebusziták mind a mai napig Benjámin fiaival laknak Jeruzsálemben.+ 22  Időközben József háza+ is felment Bétel+ ellen, és Jehova velük volt.+ 23  József háza kikémlelte+ Bételt (a város neve azelőtt Lúz+ volt), 24  és megláttak a kémek egy férfit, aki jött kifelé a városból. Ezt mondták neki: „Mutasd meg, kérünk, hogy juthatunk be a városba, mi pedig kedvesen cselekszünk majd veled.”+ 25  A férfi pedig megmutatta nekik, hogyan lehet bejutni a városba. A város lakosait kardélre hányták,+ de a férfit és az egész családját elengedték.+ 26  A férfi ezután elment a hettiták+ földjére, felépített egy várost, és Lúznak nevezte el. Ez annak a neve mind a mai napig. 27  Manassé+ nem vette birtokba Bét-Seánt+ és alárendelt városait, Taánakot+ és alárendelt városait, Dór+ lakosait és alárendelt városait, Jibleám+ lakosait és alárendelt városait, sem Megiddó+ lakosait és alárendelt városait, mert a kánaániták ragaszkodtak ahhoz, hogy ott lakjanak azon a földön.+ 28  Izrael pedig megerősödött+, és kényszermunkára fogta a kánaánitákat,+ de nem űzte el őket teljesen.+ 29  Efraim sem űzte el a Gézerben lakó kánaánitákat, hanem a kánaániták továbbra is ott laktak közöttük Gézerben+. 30  Zebulon+ sem űzte el Kitron lakosait és Nahalól+ lakosait, hanem a kánaániták továbbra is ott laktak közöttük,+ és kényszermunkások lettek.+ 31  Áser+ sem űzte el Akkó lakosait, valamint Szidónnak+, Ahlábnak, Akzibnak+, Helbának, Afiknak+ és Rehobnak+ lakosait. 32  Áser fiai ott laktak az azon a földön lakó kánaániták között, mert nem űzték el őket.+ 33  Naftali+ sem űzte el Bét-Semes lakosait és Bét-Anát+ lakosait, hanem ott lakott az azon a földön lakó kánaániták között,+ és Bét-Semes meg Bét-Anát lakosai a kényszermunkásai lettek.+ 34  Az amoriták pedig a hegyek közé kényszerítették Dán fiait+, és nem engedték, hogy lejöjjenek a völgybe.+ 35  Az amoriták tehát ragaszkodtak ahhoz, hogy ott lakjanak a Heresz-hegyen, Ajjalonban+ és Saálbimban+. Ám József házának keze olyannyira rájuk nehezedett, hogy kényszermunkára fogta őket.+ 36  Az amoriták területe az Akrabbim emelkedőjétől+, Szelától fölfelé húzódott.

Lábjegyzetek