Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

5Mózes 4:1–49

4  Most pedig, ó, Izrael, hallgasd meg a rendelkezéseket és bírói döntéseket, amelyeknek megcselekvésére tanítalak benneteket, hogy éljetek,+ és csakugyan bemenjetek és birtokba vegyétek a földet, amelyet ősatyáitok Istene, Jehova ad nektek.  Ne tegyetek hozzá e szavakhoz, melyeket parancsolok nektek, és ne is vegyetek el belőlük,+ hanem tartsátok meg Jehovának, a ti Isteneteknek a parancsolatait, melyeket parancsolok nektek.  Saját szemetekkel láttátok, mit tett Jehova a peóri Baál ügyében,+ hogy minden embert, aki a peóri Baál után járt, kiirtott Jehova, a te Istened teközüled.+  De ti, akik ragaszkodtok+ Jehovához, a ti Istenetekhez, mind éltek ma.  Íme, én rendelkezésekre+ és bírói döntésekre+ tanítottalak benneteket, ahogy Jehova, az én Istenem parancsolta nekem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre mentek, hogy birtokba vegyétek.  Tartsátok meg és cselekedjétek ezeket, mert ez a ti bölcsességetek+ és értelmetek+ a népek szeme előtt, akik hallanak majd mindezekről a rendelkezésekről, és ezt fogják mondani: »Ez a nagy nemzet bizony bölcs és értelmes nép.«+  Mert melyik nagy nemzet+ az, amelyikhez oly közel vannak istenei, mint Jehova, a mi Istenünk, valahányszor hívjuk őt?+  És melyik nagy nemzet az, amelyiknek olyan igazságos rendelkezései és bírói döntései vannak, mint ez az egész törvény, melyet ma elétek tárok?+  Csak vigyázz magadra, és jól ügyelj lelkedre,+ nehogy elfelejtsd mindazt, amit saját szemeddel láttál,+ és nehogy eltávozzanak azok szívedtől életed valamely napján is,+ hanem ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal,+ 10  azt a napot, melyen Jehova, a te Istened előtt álltál a Hórebnél+, amikor Jehova ezt mondta nekem: »Gyűjtsd egybe nekem a népet, hogy hallassam vele szavaimat,+ hogy megtanuljanak félni+ engem mindennap, míg élnek e földön, és hogy megtanítsák rá fiaikat is.«+ 11  Akkor ti odajárultatok, és megálltatok a hegy lábánál, a hegy pedig tűzben égett az ég szívéig. Sötétség volt, felhő és sűrű homály.+ 12  Jehova pedig szólt hozzátok a tűz közepéből.+ A szavak hangját hallottátok, de csak a hangot+, alakot+ azonban nem láttatok. 13  És ő kijelentette nektek szövetségét+, amely felől megparancsolta nektek, hogy tartsátok meg: a Tíz szót+. Azután felírta őket két kőtáblára.+ 14  Nekem pedig megparancsolta Jehova abban az időben, hogy rendelkezésekre és bírói döntésekre tanítsalak benneteket, hogy azok szerint cselekedjetek a földön, amelyre átmentek, hogy birtokba vegyétek.+ 15  Jól ügyeljetek lelketekre,+ mert nem láttatok semmilyen alakot sem aznap,+ amikor Jehova beszélt hozzátok a Hórebnél a tűz közepéből, 16  hogy romlottan ne cselekedjetek,+ és hogy ne készítsetek magatoknak faragott képmást, bármilyen jelkép alakját, férfi vagy nő mását,+ 17  bármely állat mását,+ mely a földön van, bármely szárnyas madár mását, mely az égen repül,+ 18  bármely földön csúszó-mászó állatnak a mását, bármely halnak+ a mását, mely a vízben van a föld alatt. 19  Nehogy felemeld szemed az égre, hogy a napot, holdat, csillagokat és az egek valamennyi seregét látva azok el ne csábítsanak téged; meg ne hajolj előttük, és ne szolgáld ezeket,+ amiket Jehova, a te Istened minden népnek adott az ég alatt.+ 20  Jehova azonban titeket fogott és hozott ki a vaskemencéből,+ Egyiptomból, hogy a népe legyetek saját tulajdonaként,+ ahogy ez a mai napon is van. 21  És Jehova megharagudott rám miattatok,+ ezért megesküdött, hogy nem kelek át a Jordánon, és nem megyek be arra a jó földre, melyet Jehova, a te Istened ad neked örökségül.+ 22  Ugyanis meghalok ezen a földön.+ Én nem kelek át a Jordánon, ti viszont átkeltek, és birtokba fogjátok venni azt a jó földet. 23  Vigyázzatok magatokra, hogy el ne feledkezzetek Jehovának, a ti Isteneteknek szövetségéről, melyet veletek kötött,+ és ne készítsetek magatoknak faragott képmást bárminek a formájára, amely felől Jehova Istened parancsot adott.+ 24  Mert Jehova, a te Istened emésztő tűz,+ olyan Isten, aki kizárólagos odaadást vár el.+ 25  Ha majd fiaid és unokáid lesznek, és már régóta azon a földön lesztek, és romlottan cselekszetek,+ faragott képmást készítetek bárminek a formájára,+ és gonoszságot követtek el Jehova, a te Istened szemében,+ megbántva őt, 26  bizonyságul hívom ma ellenetek az eget és a földet,+ hogy bizony hamar elvesztek a földről, amelyre átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem fogjátok meghosszabbítani rajta napjaitokat, mert meg fogtok semmisülni.+ 27  Jehova szétszór benneteket a népek közé,+ és ti szám szerint kevesen+ maradtok a nemzetek között, amelyek közé elűz titeket Jehova. 28  Ott olyan isteneket kell majd szolgálnotok+ — emberkéz alkotását, fát, követ+ —, melyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek, és nem is szagolnak.+ 29  De ha onnan keresed Jehovát, a te Istenedet, akkor meg is fogod őt találni,+ mert teljes szívedből és lelkedből kutatsz utána.+ 30  Amikor nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a szavak a napok végén, akkor térj meg Jehovához, a te Istenedhez,+ és hallgass szavára.+ 31  Mert Jehova, a te Istened irgalmas Isten.+ Nem hagy el, nem pusztít el, és nem is feledkezik meg az ősatyáiddal kötött szövetségről,+ melyet esküvel fogadott nekik. 32  Kérdezősködj csak a korábbi napok felől,+ melyek előtted voltak, attól a naptól fogva, hogy Isten megteremtette az embert a földön,+ és az ég egyik szélétől az ég másik széléig: Történt-e ilyen nagy dolog, vagy hallottak-e már ehhez foghatót?+ 33  Hallotta-e más nép Isten hangját, amint te hallottad a tűz közepéből beszélni, hogy életben maradt volna?+ 34  Vagy próbált-e Isten más nemzetből kihozni egy nemzetet magának próbatételekkel+, jelekkel+, csodákkal+, háborúval+, erős kézzel,+ kinyújtott karral,+ nagy félelmet keltve,+ ahogyan Jehova, a ti Istenetek tette mindezeket értetek Egyiptomban a szemetek láttára? 35  Azért láthattad mindezeket, hogy megtudd, Jehova az igaz Isten;+ rajta kívül nincs más.+ 36  Az egekből hallatta veled hangját, hogy helyreigazítson, és a földön láttatta veled nagy tüzét, és a tűzből hallottad szavait.+ 37  Te mégis élsz, mert szerette ősatyáidat, és az ő magvukat választotta őutánuk,+ s kihozott téged Egyiptomból maga előtt nagy hatalmával,+ 38  hogy kiűzzön előled nálad nagyobb és erősebb nemzeteket, és bevigyen téged, hogy neked adja földjüket örökségül, ahogy ez a mai napon is van.+ 39  Ma jól tudod, és emlékezz is rá szívedben, hogy Jehova az igaz Isten fenn az egekben és lent a földön,+ és nincs más.+ 40  Tartsd meg rendelkezéseit+ és parancsolatait, melyeket parancsolok ma neked, hogy jól menjen a te sorod+ és a fiaidé utánad, és meghosszabbítsd napjaid a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked, minden időben.”+ 41  Mózes akkor kiválasztott három várost a Jordán napkelet felé néző oldalán,+ 42  hogy oda fusson, aki embert ölt, aki nem szándékosan ölte meg felebarátját,+ és nem gyűlölte korábban;+ az fusson ezek közül az egyik városba, és életben marad:+ 43  Bécert+ a pusztában, a fennsíkon Rúben fiainak, Rámótot+ Gileádban Gád fiainak, és Golánt+ Básánban Manassé fiainak.+ 44  Ez az a törvény+, melyet Mózes Izrael fiai elé tárt. 45  Ezek azok a bizonyságok+, rendelkezések+ és bírói döntések+, melyekről Mózes beszélt Izrael fiainak — amikor kijöttek Egyiptomból — 46  a Jordán vidékén, a völgyben Bét-Peórral szemben,+ Szihonnak, az amoriták királyának a földjén, aki Hesbonban+ lakott, s akit Mózes és Izrael fiai megvertek, amikor kijöttek Egyiptomból.+ 47  Elfoglalták a földjét, és Ógnak+, Básán királyának a földjét is, az amoriták két királyáét, akik a Jordánnak a napkelet felé néző vidékén voltak, 48  Aróertől+, mely Arnon völgyének* a szélén van, a Szion-hegyig, vagyis a Hermonig+, 49  valamint az egész Arabát+ a Jordán kelet felé néző vidékén, egészen az arabai tengerig+, a Piszga+ lejtőjének a lábáig.

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.