Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

5Mózes 17:1–20

17  Ne áldozz fel Jehovának, a te Istenednek olyan bikát vagy juhot, amiben fogyatkozás, bármi hiányosság van, mert utálatos az Jehovának, a te Istenednek.+  Ha találnak közötted valamelyik városodban, melyet Jehova, a te Istened ad neked, olyan férfit vagy nőt, aki olyasmit művel, ami rossz Jehovának, a te Istenednek szemében, áthágva ezáltal a szövetségét,+  és elmegy, más isteneket imád, meghajol előttük, vagy a nap, a hold és az egek egész serege előtt,+ amit én nem parancsoltam,+  és ezt elmondják neked, te pedig meghallod, és utánajársz alaposan, s íme, ez igaznak bizonyul,+ ilyen utálatosságot tettek Izraelben,  akkor vidd ki kapuidba azt a férfit vagy nőt, aki ezt a gonoszságot tette, igen, kövezd meg azt a férfit vagy nőt. Az ilyennek meg kell halnia.+  Két tanú vagy három tanú szavára+ lakoljon halállal a halálra méltó. Egy tanú szavára nem lehet megölni.+  A tanúk emeljenek elsőnek kezet rá, hogy megöljék, utánuk pedig az egész nép.+ Gyomláld ki magad közül, ami gonosz.+  Ha számodra túl nehéz ügyben kell bírói döntést hoznod,+ amikor vért ontottak,+ jogigényt támasztottak,+ erőszakos tettet követtek el, vagy vitás kérdés+ merült fel a kapuidon belül, akkor kelj fel, és menj fel arra a helyre, melyet Jehova, a te Istened kiválaszt.+  Menj a lévita papokhoz+ és ahhoz a bíróhoz+, aki azokban a napokban ítélkezik, és tudakozódj, ők pedig tudtodra adják a bírói döntést.+ 10  Azután cselekedj összhangban a szóval, amit tudtodra adnak azon a helyen, melyet Jehova kiválaszt; és ügyelj arra, hogy be is tarts mindent, amire oktatnak. 11  Azzal a törvénnyel összhangban cselekedj, melyet megmutatnak neked, és a bírói döntéssel összhangban, melyet mondanak neked.+ Ne térj el a szótól, melyet tudtodra adnak, se jobbra, se balra.+ 12  Az olyan embernek, aki elbizakodottan viselkedik,+ és nem hallgat a papra — aki ott áll, hogy szolgálja Jehovát, a te Istenedet — vagy a bíróra, az olyan embernek meg kell halnia.+ Gyomláld ki Izraelből, ami gonosz.+ 13  Meghallja majd ezt az egész nép, és megijed,+ nem fognak többé elbizakodottan cselekedni. 14  Amikor végre bemész arra a földre, melyet Jehova, a te Istened ad neked, birtokba veszed azt, és rajta laksz,+ s azt mondod: »Királyt emelek magam fölé, mint az összes nemzet körülöttem«,+ 15  akkor azt emeld magad fölé királyul, akit Jehova, a te Istened választ.+ A testvéreid közül emelj magad fölé királyt. Nem emelhetsz magad fölé idegent, aki nem a testvéred. 16  Csak ne szerezzen magának sok lovat,+ és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lova legyen,+ mivel Jehova azt mondta nektek: »Ne menjetek vissza többé ezen az úton.« 17  Sok feleséget se vegyen magának, nehogy elforduljon a szíve,+ és ezüstjét meg aranyát se gyarapítsa túlságosan.+ 18  Amikor királyságának trónjára ül, írja le magának egy könyvbe ennek a törvénynek a másolatát abból, ami a lévita papok őrizetére van bízva.+ 19  Legyen az nála, és olvassa élete minden napján,+ hogy megtanulja félni Jehovát, az ő Istenét, és megtartsa e törvénynek minden szavát és e rendelkezéseket, megcselekedve azokat,+ 20  s nehogy felfuvalkodjon szíve testvéreivel szemben,+ és el ne térjen a parancsolattól se jobbra, se balra,+ mindezt azért, hogy megsokasítsa napjait királysága felett,+ ő és a fiai Izraelben.

Lábjegyzetek