Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

5Mózes 11:1–32

11  Szeresd hát Jehovát, a te Istenedet,+ tartsd meg iránta való kötelezettségeidet, a rendeleteit, bírói döntéseit+ és parancsolatait mindig.  Ma jól tudjátok ezt (mert nem fiaitoknak beszélek, akik nem ismerték meg és nem látták a Jehovától, a ti Istenetektől jövő fegyelmezést,+ az ő nagyságát+, erős kezét+ és kinyújtott karját+.  Sem jeleit és tetteit, melyeket Egyiptomban+ cselekedett a fáraóval, Egyiptom királyával és egész országával.  Sem azt, amit Egyiptom haderejével tett, a lovaival és harci szekereivel, melyeknek arcába zúdította a Vörös-tenger vizét, amikor üldözték őket,+ és Jehova elpusztította azokat, mindmáig.+  Sem azt, amit a pusztában tett veletek, míg el nem jutottatok erre a helyre.  Sem azt, amit Dátánnal és Abirámmal tett,+ Rúben fiának, Eliábnak a fiaival, amikor a föld megnyitotta száját, és elnyelte őket meg a háznépüket, sátraikat és minden élőlényt, mely követte őket egész Izrael közepette+);  mert saját szemetekkel láttátok mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket Jehova cselekedett.+  Tartsátok meg az egész parancsolatot,+ melyet ma parancsolok neked, hogy megerősödjetek, bemenjetek, és birtokba vegyétek a földet, amelyre átmentek, hogy birtokba vegyétek,+  hogy meghosszabbítsátok napjaitokat a földön,+ mely felől Jehova megesküdött ősatyáitoknak, hogy nekik és a magvuknak adja,+ a tejjel és mézzel folyó földet.+ 10  Mert a föld, ahova mész, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek, ahol magot vetettél, és öntöznöd kellett lábaddal, mint a veteményeskertet. 11  Hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy birtokba vegyétek, olyan föld, melyen hegyek és völgyek* vannak.+ Az egek esőjéből iszik vizet; 12  olyan föld, melyről Jehova, a te Istened gondoskodik. Jehovának, a te Istenednek a szeme+ mindig rajta van, az év kezdetétől az év végéig. 13  Ha engedelmeskedni fogtok parancsolataimnak+, amelyeket ma parancsolok nektek — hogy szeressétek Jehovát, a ti Isteneteket, és szolgáljátok őt teljes szívetekből és teljes lelketekből+ —, 14  akkor esőt fogok adni földetekre a maga idejében,+ őszi esőt és tavaszi esőt,+ te pedig betakarítod gabonádat, édes borodat és olajadat. 15  Növényzettel borítom meződet a háziállataidnak,+ te pedig eszel és jóllaksz.+ 16  Vigyázzatok magatokra, nehogy elcsábuljon szívetek,+ elforduljatok, más isteneket imádjatok, és azok előtt hajoljatok meg,+ 17  s nehogy Jehova haragra gerjedjen ellenetek, és bezárja az egeket, hogy ne legyen eső,+ a föld se adja meg termését, és elvesszetek hamar a jó földről, melyet Jehova nektek ad.+ 18  Fordítsátok szíveteket+ és lelketeket e szavaim felé, kössétek azokat jelül a kezetekre, és legyenek homlokkötőül a szemetek fölött.+ 19  Tanítsátok meg rájuk fiaitokat is, beszélj nekik róluk, amikor házadban ülsz, amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor felkelsz.+ 20  Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra,+ 21  hogy napjaitok és fiaitok napjai megsokasodjanak+ azon a földön, mely felől Jehova megesküdött ősatyáitoknak, hogy nekik adja,+ amíg az ég a föld felett van.+ 22  Mert ha gondosan megtartjátok ezt az egész parancsolatot,+ melyet parancsolok nektek, hogy tartsátok meg, ha szeretitek Jehovát, a ti Isteneteket,+ mindenben az ő útján jártok+ és ragaszkodtok hozzá,+ 23  akkor Jehova is elűzi mindezeket a nemzeteket értetek,+ és nálatok nagyobb és népesebb nemzeteket fogtok elűzni.+ 24  Minden hely, melyet talpatok érint, a tietek lesz.+ A pusztától fogva a Libanonig, a Folyótól, az Eufrátesz folyótól a nyugati tengerig terjed majd határotok.+ 25  Egyetlen ember sem áll meg veletek szemben.+ Tőletek való rettegést és félelmet bocsát Jehova, a ti Istenetek az egész föld színére,+ melyen járni fogtok, ahogy megígérte nektek. 26  Lásd, ma áldást és átkot adok elétek:+ 27  áldást, ha engedelmeskedtek Jehova, a ti Istenetek parancsolatainak,+ amelyeket ma parancsolok nektek, 28  és átkot+, ha nem engedelmeskedtek Jehova, a ti Istenetek parancsolatainak,+ letértek az útról, amely felől ma parancsot adok nektek, és más istenek után jártok, akiket nem ismertetek. 29  Ha majd bevisz téged Jehova, a te Istened arra a földre, melyre bemész, hogy birtokba vedd,+ add az áldást a Gerizim-hegyre+ és az átkot az Ebál-hegyre.+ 30  Nemde a Jordán napnyugati oldalán vannak azok, az Arabában+ lakó kánaániták földjén, Gilgállal+ szemben, Móré nagy fái+ mellett? 31  Mert átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek a földet, amelyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek, ti pedig vegyétek birtokba, és lakjatok rajta.+ 32  Vigyázzatok, hogy megtartsatok minden rendelkezést és bírói döntést,+ amit ma elétek adok.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: völgysíkok.