Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

4Mózes 5:1–31

5  És Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:  „Parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból mindenkit, aki leprás+, mindenkit, akinek folyása+ van, és mindenkit, aki elhunyt lélek miatt tisztátalan.+  Küldjétek ki azt, akár férfi, akár nő. Küldjétek ki őket a táboron kívülre,+ nehogy megfertőzzék+ azok táborát, akik között lakom.”+  És Izrael fiai így tettek: kiküldték őket a táboron kívülre. Amint Jehova mondta Mózesnek, úgy tettek Izrael fiai.  És Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:  „Beszélj Izrael fiaival: »Az a férfi vagy nő, aki bármilyen emberi bűnt cselekszik, hűtlenséget követve el Jehovával szemben, az a lélek vétkessé válik.+  Vallják meg+ bűnüket, amit elkövettek, s a férfi nyújtson teljes értékű kárpótlást a vétkességéért, és tegye még hozzá annak egyötödét is,+ és adja ezt annak, akinek kárt okozott.  De ha ez utóbbinak nincs olyan közeli rokona, akinek az megadhatná a kárpótlást a vétkességért, akkor a vétkességért nyújtott kárpótlás, melyet Jehovának térítenek vissza, legyen a papé, az engesztelési koson kívül, amellyel engesztelést fog végezni érte.+  Izrael fiainak minden szent dolgából+ minden adomány+, amelyet a papnak visznek, legyen az övé.+ 10  Mindenkinek a szent dolga maradjon az övé. Ki-ki amit a papnak ad, az az övé lesz.«” 11  Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva: 12  „Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik: »Ha egy férfinak a felesége elhajol, és hűtlenséget követ el vele szemben,+ 13  egy másik férfival hál, és annak magömlése van,+ s ez rejtve marad a férj szeme előtt,+ nem tudódik ki, pedig az asszony beszennyezte magát, de nincs tanú ellene, és nem is érték tetten, 14  a férjet azonban hatalmába ejti a féltékenység+ szelleme, és bizalmatlanná válik a felesége hűségét illetően, és az asszony valóban beszennyezte magát, vagy ha a férjet hatalmába ejti a féltékenység szelleme, és bizalmatlanná válik a felesége hűségét illetően, de az igazából nem szennyezte be magát, 15  akkor a férj vigye feleségét a paphoz,+ és vigye el vele együtt annak felajánlását is, egytized éfa árpalisztet. Ne öntsön rá olajat, és tömjént se rakjon rá,+ mert ez féltékenységért való gabonafelajánlás, emlékeztető gabonafelajánlás, mely a vétekre emlékeztet. 16  És a pap vezesse elő az asszonyt, és állítsa Jehova elé.+ 17  A pap vegyen szent vizet egy cserépedénybe, és vegyen a pap a hajlék padlóján lévő porból, és tegye a vízbe. 18  Majd a pap állítsa az asszonyt Jehova elé, bontsa ki az asszony haját, és tegye tenyerébe az emlékeztető gabonafelajánlást, vagyis a féltékenységért való gabonafelajánlást,+ és a pap kezében legyen az átokhozó keserűvíz.+ 19  Azután a pap eskesse meg őt, és mondja az asszonynak: ,Ha nem hált veled egyetlen férfi sem, és nem hajoltál semmilyen tisztátalanságra sem a férjed mellett,+ akkor légy mentes az átokhozó keserűvíz hatásától. 20  De ha elhajoltál férjed mellett,+ és beszennyezted magad, és egy férfi beléd eresztette magömlését,+ a férjeden kívül . . .’ 21  A pap ekkor eskesse meg az asszonyt átok esküjével,+ és a pap mondja ezt az asszonynak: ,Tegyen Jehova átok és eskü tárgyává a néped között, és engedje Jehova elsorvadni csípődet+ és megdagadni méhedet. 22  És ez az átokhozó víz menjen a beleidbe, hogy megdagassza méhedet, és elsorvassza csípődet.’ Az asszony pedig mondja rá: ,Ámen! Ámen!’ 23  És a pap írja be ezeket az átkokat a könyvbe,+ majd törölje+ bele azokat a keserűvízbe. 24  Itassa meg az asszonnyal az átokhozó keserűvizet,+ és az átokhozó víz menjen belé keserűségként. 25  A pap vegye el az asszony kezéből a féltékenységért való gabonafelajánlást,+ és lengesse meg a gabonafelajánlást Jehova előtt, és vigye azt az oltárhoz. 26  A pap vegyen egy marékkal a gabonafelajánlásból emlékeztetőül,+ és füstölögtesse el az oltáron, utána pedig itassa meg az asszonnyal a vizet. 27  Miután megitatta vele a vizet, akkor az fog történni, hogy ha az asszony beszennyezte magát, hűtlenséget követve el férjével szemben,+ akkor az átokhozó víz keserűségként megy bele, és méhe megdagad, csípője pedig elsorvad, és az asszony átokká lesz a népe között.+ 28  De ha az asszony nem szennyezte be magát, hanem tiszta, akkor mentes legyen az ilyen büntetéstől,+ és teherbe kell őt ejteni maggal. 29  Ez a féltékenység+ törvénye, ha egy asszony elhajol+ a férje mellett,+ és beszennyezi magát, 30  vagy ha egy férfit hatalmába ejt a féltékenység szelleme, és azt gyanítja, hogy felesége hűtlen; a férfi állítsa feleségét Jehova elé, és a pap mindent e törvény szerint hajtson végre rajta. 31  A férfi legyen ártatlan a vétekben, a feleségnek azonban felelnie kell vétkéért.«”

Lábjegyzetek