Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

4Mózes 4:1–49

4  Jehova ekkor beszélt Mózessel és Áronnal, és ezt mondta nekik:  „Számláltassanak meg Lévi fiai közül Kehát fiai+, a családjaik szerint, atyjuk háznépén belül,  harmincévestől+ ötvenévesig+ mindaz, aki a szolgálatot végzők közé megy,+ hogy a találkozás sátrában munkát végezzen.  Ez Kehát fiainak a szolgálata a találkozás sátrában.+ Szentséges ez:  Amikor a tábor útnak indul, Áron és fiai menjenek be és vegyék le a takarófüggönyt+, és takarják be vele a bizonyság ládáját+.  Majd tegyenek rá fókabőr+ takarót, és terítsenek a tetejére egy kékszínű, egy darabból álló ruhát, és dugják bele a rúdjait+.  Majd terítsenek egy kék ruhát a jelenlét kenyerének asztalára+, és tegyék rá a tálakat+, poharakat, csészéket+ és az italfelajánlás kancsóit, és az állandó kenyér+ is legyen rajta.  Azután terítsék le ezeket egy karmazsinvörös+ ruhával, s fedjék be fókabőr+ takaróval, és dugják bele a rúdjait+.  Vegyenek azután egy kék ruhát, és fedjék be a világításra való lámpatartót+ és lámpáit+, lámpabélcsipeszeit+, tűztartóit+ és minden hozzá tartozó olajosedényt,+ amellyel körülötte szoktak szolgálni. 10  Majd tegyék minden eszközével együtt egy fókabőr takaróba+, és tegyék hordozórúdra. 11  Az aranyoltárt+ is terítsék le kék ruhával, majd fedjék be fókabőr+ takaróval, és dugják bele a rúdjait+. 12  Vegyék az összes szolgálatban használatos eszközt,+ amellyel szolgálni szoktak a szent helyen, és tegyék bele őket egy kék ruhába, fedjék be fókabőr+ takaróval, és tegyék őket hordozórúdra. 13  Azután takarítsák el a zsíros hamut az oltárról,+ és takarják azt be bíborpirosra festett gyapjúruhával. 14  Tegyék rá az összes felszerelési tárgyat, amellyel szolgálni szoktak körülötte, a tűztartókat, villákat, lapátokat és a tálakat, az oltár összes felszerelési tárgyát;+ majd borítsanak rá fókabőr takarót, és dugják bele a rúdjait+. 15  Áron és a fiai végezzék el a szent helynek és a szent hely összes felszerelési tárgyának+ a betakarását+, amikor a tábor útnak indul; majd jöjjenek Kehát fiai, és vigyék azokat,+ de ne érintsék+ a szent helyet, mert akkor meg kell halniuk. Ezek Kehát fiainak a terhei a találkozás sátrában.+ 16  Eleázár, Áron papnak a fia pedig ügyeljen+ a világítás olajára+, az illatos füstölőszerre+, az állandó gabonafelajánlásra+ és a felkenetési olajra+, ügyeljen az egész hajlékra, s mindenre, ami benne van, vagyis a szent helyre és annak felszerelési tárgyaira.” 17  És Jehova tovább beszélt Mózeshez és Áronhoz, ezt mondva: 18  „Ne engedd, hogy a kehátiták+ családjainak törzsét kiirtsák a léviták közül. 19  Hanem tedd ezt velük, hogy életben maradjanak, és ne haljanak meg, amikor a szentséges dolgokhoz közelítenek:+ Áron és a fiai jöjjenek be, és ők nevezzék ki azokat, mindegyiket a maga szolgálatára, és terhének hordozására. 20  Egy pillanatra se jöjjenek be, hogy meglássák a szent dolgokat, mert akkor meg kell halniuk.”+ 21  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: 22  „Megszámláltatnak Gerson+ fiai, igen, atyáik háznépe szerint, a családjaik szerint. 23  Harmincévestől ötvenéves korig vedd őket számba,+ mindazokat, akik a szolgálatot végzők közé jönnek, hogy a találkozás sátrában szolgáljanak. 24  Ez a gersoniták családjainak szolgálata, a szolgálatuk, és amit visznek:+ 25  Ők vigyék a hajlék sátorlapjait+ és a találkozás sátrát,+ annak takaróját+ és a tetejére való fókabőr takarót,+ valamint a találkozás sátrának a bejárati leplét,+ 26  az udvar kárpitjait+ és a hajlék meg az oltár körül levő udvar kapujának bejárati leplét,+ azok sátorköteleit, és minden hozzájuk tartozó, szolgálatban használatos felszerelési tárgyat, s mindazt, amivel a munkát végezni szokták. Ez legyen az ő szolgálatuk. 27  Áronnak és fiainak+ az utasítására végezzenek a gersoniták+ fiai minden szolgálatot, ez minden terhükre és minden szolgálatukra vonatkozik, és minden terhüket kötelezettségként adjátok ki. 28  Ez a gersoniták+ fiaihoz tartozó családok szolgálata a találkozás sátrában, és kötelező szolgálatuk Itamárnak+, Áron pap fiának a keze alatt. 29  Mérári fiait+ is vedd számba családjaik szerint atyáik háznépén belül. 30  Harmincévestől ötvenéves korig vedd őket számba, mindazokat, akik a szolgálatot végzők közé jönnek, hogy a találkozás sátrában szolgáljanak.+ 31  Az az ő kötelezettségük, terhük,+ minden szolgálatuk szerint a találkozás sátrában, hogy ügyeljenek a hajlék deszkakereteire+, rúdjaira+, oszlopaira+ és csaplyukas talpaira+, 32  az udvar oszlopaira+ körös-körül, és azok csaplyukas talpaira+, sátorcövekeire+, sátorköteleire, minden ezekhez tartozó felszereléssel és minden ezekkel kapcsolatos szolgálattal együtt. Név szerint jelöljétek ki, melyik felszerelési tárgy hordozása lesz a kötelezettségük, mint ami az ő terhük.+ 33  Ez a Mérári+ fiaihoz tartozó családok szolgálata a találkozás sátrában végzett minden szolgálatuk szerint Itamárnak, Áron pap fiának a keze alatt.”+ 34  Mózes, Áron és a közösség fejedelmei+ pedig számba vették a kehátiták+ fiait a családjaik szerint, atyáik háznépe szerint, 35  harmincévestől+ ötvenéves+ korig, mindazt, aki a szolgálatot végzők közé jött, hogy a találkozás sátrában szolgáljon.+ 36  A családjaik szerint számbavettek kétezer-hétszázötvenen voltak.+ 37  Ők azok, akiket számba vettek+ a kehátiták családjai közül, mindazok, akik a találkozás sátrában szolgálnak, akiket Mózes és Áron számba vett Jehovának a Mózes által adott utasítására. 38  Akiket Gerson+ fiai közül számba vettek a családjaik szerint, atyáik háznépe szerint, 39  harmincévestől ötvenéves korig, mindazok, akik a szolgálatot végzők közé jöttek, hogy a találkozás sátrában szolgáljanak,+ 40  akiket számba vettek a családjaik szerint, atyáik háznépe szerint, kétezer-hatszázharmincan voltak.+ 41  Ők voltak, akiket számba vettek Gerson fiainak családjai közül, mindazok, akik a találkozás sátrában szolgálnak, akiket Mózes és Áron számba vett Jehova utasítására.+ 42  Akiket Mérári fiainak a családjai közül számba vettek a családjaik szerint, atyáik háznépe szerint, 43  harmincévestől ötvenéves korig, mindazok, akik a szolgálatot végzők közé jöttek, hogy a találkozás sátrában szolgáljanak,+ 44  akiket számba vettek a családjaik szerint, háromezer-kétszázan voltak.+ 45  Ők voltak, akiket számba vettek Mérári fiainak a családjai közül, akiket Mózes és Áron számba vett Jehovának a Mózes által adott utasítására.+ 46  Mindazok, akiket Mózes, Áron és Izrael fejedelmei számba vettek mint lévitákat a családjaik szerint, és atyáik háznépe szerint, 47  harmincévestől ötvenéves korig,+ mindazok, akik azért jöttek, hogy elvégezzék a fáradságos munkát és a terhek hordozásának a szolgálatát a találkozás sátrában,+ 48  akiket számba vettek, nyolcezer-ötszáznyolcvanan voltak.+ 49  Jehova utasítására számba vette őket Mózes, mindenkit a szolgálata és terhe szerint; és számba vették őket, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.+

Lábjegyzetek