Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

4Mózes 3:1–51

3  Ezek voltak Áronnak és Mózesnek a nemzetségei azon a napon, amelyen Jehova Mózessel beszélt a Sínai-hegyen+.  Ezek voltak Áron fiainak a nevei: az elsőszülött Nádáb, azután Abihu,+ Eleázár+ és Itamár+.  Ezek voltak Áron fiainak a nevei; ők voltak a felkent papok, akiknek a kezébe hatalom töltetett,* hogy papokként szolgáljanak.+  Nádáb és Abihu azonban meghaltak Jehova előtt, amikor törvénytelen tüzet ajánlottak fel Jehova előtt a Sínai-pusztában;+ nekik nem volt egy fiuk sem. Eleázár+ és Itamár+ viszont tovább szolgáltak papokként Áronnal, az apjukkal.  És Jehova szólt Mózesnek, ezt mondva:  „Vezesd elő Lévi+ törzsét, és állítsd őket Áron pap elé, és szolgáljanak+ neki.  Tegyenek eleget az iránta való kötelezettségeiknek és az egész közösség iránt való kötelezettségeiknek a találkozás sátra előtt, teljesítve a hajlék körüli szolgálatot.  Ügyeljenek a találkozás sátrához tartozó valamennyi felszerelési tárgyra,+ és az Izrael fiai iránt való kötelezettségeikre is, elvégezve a hajlék körüli szolgálatot.+  Add a lévitákat Áronnak és a fiainak. Ők az odaadottak, akik neki adattak Izrael fiai közül.+ 10  És jelöld ki Áront meg a fiait, és ők töltsék be papi tisztségüket;+ ha idegen járul oda, annak meg kell halnia.”+ 11  Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva: 12  „Íme, én kiválasztom a lévitákat Izrael fiai közül minden elsőszülött helyett,+ amely megnyitja anyja méhét Izrael fiai között; a léviták legyenek az enyémek. 13  Ugyanis minden elsőszülött az enyém.+ Aznap, mikor lesújtottam minden elsőszülöttre Egyiptom földjén,+ magamnak szenteltem Izrael minden elsőszülöttjét embertől állatig egyaránt.+ Az enyémek legyenek. Én vagyok Jehova.” 14  És Jehova még tovább beszélt Mózessel a Sínai-pusztában+, ezt mondva: 15  „Vedd számba Lévi fiait atyáik háznépe szerint családonként. Minden egy hónaposnál idősebb férfinemhez tartozót vegyél számba.”+ 16  Mózes pedig kezdte számba venni őket Jehova utasítására, ahogyan ő parancsolta. 17  Név szerint ezek voltak Lévi fiai:+ Gerson, Kehát és Mérári.+ 18  Ezek Gerson fiainak a nevei a családjaik szerint: Libni és Simei.+ 19  Kehát fiai+ a családjaik szerint ezek voltak: Amrám, Jichár+, Hebron és Uzziel. 20  Mérári fiai+ a családjaik szerint ezek voltak: Mahli+ és Músi+. Ezek voltak a léviták családjai atyáik háznépe szerint. 21  Gersontól származott a libniták+ családja és a simeiták+ családja. Ezek voltak a gersoniták családjai. 22  Szám szerint minden egy hónaposnál idősebb férfinemhez tartozót vettek számba közülük.+ A számbavettek hétezer-ötszázan voltak.+ 23  A gersoniták családjai a hajlék mögött,+ nyugatra táboroztak. 24  A gersoniták atyai háznépének a fejedelme Eliasáf volt, Láel fia. 25  Gerson fiainak+ a kötelezettsége volt, hogy ügyeljenek a találkozás sátrában a hajlékra és a sátorra,+ annak takarójára+, a találkozás sátrának bejáratán a lepelre+, 26  az udvar kárpitjaira+, valamint a hajlék és az oltár körül levő udvar bejáratának a leplére+, sátorköteleire+, és minden azzal kapcsolatos szolgálatra. 27  Keháttól származott az amramiták családja, a jichariták családja, a hebroniták családja és az uzzieliták családja. Ezek voltak a kehátiták családjai.+ 28  Az egy hónaposnál idősebb férfinemhez tartozók szám szerint nyolcezer-hatszázan voltak; ők tettek eleget a szent hellyel kapcsolatos kötelezettségeknek.+ 29  Kehát fiainak a családjai a hajlék déli oldalánál táboroztak.+ 30  A kehátiták családjaiban az atyai háznép fejedelme Elicáfán volt, Uzziel fia.+ 31  Az ő kötelezettségük+ volt, hogy ügyeljenek a ládára+, az asztalra+, a lámpatartóra+, az oltárokra+ és a szent hely felszerelési tárgyaira,+ amelyekkel szolgálatot végeznek, valamint a lepelre+, és minden azzal kapcsolatos szolgálatra. 32  A léviták fejedelmeinek a fejedelme Eleázár+ volt, Áron papnak a fia; ő felügyelt mindazokra, akik a szent hellyel kapcsolatos kötelezettségeknek tettek eleget. 33  Méráritól származott a mahliták+ családja és a musiták+ családja. Ezek voltak Mérári+ családjai. 34  Akiket számba vettek közülük, szám szerint minden egy hónaposnál idősebb férfinemhez tartozót, hatezer-kétszázan voltak.+ 35  Mérári családjaiban az atyai háznép fejedelme Curiel volt, Abihail fia. Ők a hajlék északi oldalánál táboroztak.+ 36  Kötelezettségük szerint Mérári fiainak a hajlék deszkakereteire+, rúdjaira+, oszlopaira+, csaplyukas talpaira és minden hozzávaló felszerelési tárgyra+ kellett ügyelniük, és minden azzal kapcsolatos szolgálatra,+ 37  valamint körös-körül az udvar oszlopaira+ és azok csaplyukas talpaira+, sátorcövekeire és sátorköteleire. 38  A hajlék előtt keletre, a találkozás sátra előtt napkelet felé pedig Mózes és Áron meg a fiai táboroztak, akik a szentéllyel kapcsolatos kötelezettségeknek tettek eleget+ Izrael fiai iránt való kötelezettségként. Ha idegen megy közel ahhoz, meg kell halnia.+ 39  A léviták közül a számbavettek — akiket Mózes és Áron megszámolt Jehova utasítására a családjaik szerint, minden egy hónaposnál idősebb férfinemhez tartozót — összesen huszonkétezren voltak. 40  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Vedd számba Izrael fiai közül az összes férfinemhez tartozó elsőszülöttet, az egy hónaposnál idősebbeket,+ és számold meg őket név szerint. 41  És válaszd ki nekem a lévitákat — én vagyok Jehova — Izrael fiai közül minden elsőszülött helyébe,+ és a léviták háziállatait Izrael fiainak háziállatai közül minden elsőszülött helyébe.”+ 42  És Mózes úgy is tett, ahogy Jehova parancsolta neki: számba vette Izrael fiainak minden elsőszülöttjét. 43  A férfinemhez tartozó elsőszülöttek, számba véve őket a nevük alapján, közülük az egy hónaposnál idősebb számbavettek összesen huszonkétezer-kétszázhetvenhárman voltak. 44  Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva: 45  „Válaszd ki a lévitákat Izrael fiainak minden elsőszülöttje helyett, és a léviták háziállatait az ő háziállataik helyett; és a léviták legyenek az enyémek.+ Én vagyok Jehova. 46  És Izrael fiai közül annak a kétszázhetvenhárom elsőszülöttnek a váltságdíjaként+, akik számban a lévitákon felül vannak,+ 47  vegyél öt sekelt fejenként.+ A szent hely sekele szerint vedd azt. Húsz gera egy sekel.+ 48  Majd add a pénzt Áronnak és a fiainak, az ő számukat meghaladók váltságdíjaként.” 49  Mózes tehát beszedte a megváltási árként adott pénzt azoktól, akik számban a léviták által megváltottakon fölül voltak. 50  Izrael fiainak elsőszülöttjeitől szedte be a pénzt, ezerháromszázhatvanöt sekelt, a szent hely sekele szerint. 51  Mózes azután odaadta a váltságdíjként adott pénzt Áronnak és a fiainak, Jehova utasításának megfelelően, pontosan úgy, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.

Lábjegyzetek

Lásd: 2Mó 28:41 lábj.