Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

4Mózes 23:1–30

23  Bálám azután ezt mondta Báláknak: „Építs nekem ezen a helyen hét oltárt,+ és készíts elő nekem ezen a helyen hét bikát és hét kost.”  Bálák rögtön úgy is tett, amint Bálám mondta. Azután Bálák és Bálám felajánlott egy-egy bikát és kost mindegyik oltáron.+  Bálám így szólt Bálákhoz: „Állj az égő felajánlásod mellé,+ én pedig hadd menjek el. Talán kapcsolatba lép velem Jehova, és találkozik velem.+ Amit mutat majd nekem, azt fogom elmondani neked.” El is ment egy kopár dombra.  Amikor Isten kapcsolatba lépett Bálámmal,+ az ezt mondta Neki: „Sorba állítottam a hét oltárt, és mindegyik oltáron felajánlottam egy-egy bikát és kost.”+  Jehova pedig szót adott Bálám szájába,+ és ezt mondta: „Térj vissza Bálákhoz, és így szólj.”+  Vissza is tért hozzá, és íme, ő és Moáb minden fejedelme az égő felajánlása mellett állt.  Majd Bálám elkezdte példabeszédét, ezt mondva:+ „Bálák, Moáb királya Arámból+ próbált kivezetni engem,Kelet hegyvidékéről:»Gyere, átkozd meg Jákobot értem.Igen, gyere el, és hirdess ítéletet Izrael felett!«+   Hogy átkozhatnám meg azokat, akiket Isten nem átkoz meg?+És hogy szórhatnék átkot azokra, akikre nem szór Jehova átkot?+   Hisz a sziklák tetejéről nézem őket,És a dombokról látom őket.Ott táboroznak elkülönülve mint nép,+S nem számítják magukat a nemzetek közé.+ 10  Ki számolta meg Jákob porszemeit,+S ki számolta meg Izrael negyedrészét?Hadd haljon lelkem a becsületesek halálával,+Úgy végezzem én is, mint ők!”+ 11  Bálák erre ezt mondta Bálámnak: „Mit tettél velem? Azért hoztalak ide, hogy átkozd meg ellenségeimet, te pedig megáldottad őket felettébb!”+ 12  Ő pedig feleletként ezt mondta: „Vajon nem arra kell ügyelnem, hogy azt mondjam, amit Jehova a számba ad?”+ 13  Bálák ekkor ezt mondta neki: „Gyere velem, kérlek, egy másik helyre, ahonnan láthatod őket. A népnek csak a szélét fogod látni,+ nem látod őket mind. Átkozd meg tehát őket értem onnan.”+ 14  Így hát elvitte őt Cófim mezejére, a Piszga tetejére+, épített ott hét oltárt, és felajánlott egy-egy bikát és kost mindegyik oltáron.+ 15  Azután Bálám ezt mondta Báláknak: „Állj ide égő felajánlásod mellé, hadd lépjek kapcsolatba vele amott.” 16  Jehova pedig kapcsolatba lépett Bálámmal, és szót adott a szájába, ezt mondva:+ „Térj vissza Bálákhoz+, és így szólj.” 17  Oda is ment hozzá, és íme, az ott állt az égő felajánlása mellett, és Moáb fejedelmei is ővele. Bálák ekkor megkérdezte tőle: „Mit mondott Jehova?” 18  Ekkor elkezdte példabeszédét, ezt mondva:+ „Kelj fel, Bálák, és figyelj!Fordítsd felém füledet, Cippórnak fia+. 19  Isten nem ember, hogy hazudjék,+Nem is embernek fia, hogy sajnálkozzék.+Vajon mond olyasmit, amit meg nem tesz,És beszél olyasmiről, amit nem visz véghez?+ 20  Íme, az adatott nekem, hogy áldjak;És Ő áldást mondott,+ én pedig meg nem másíthatom.+ 21  Nem tekintett semmilyen rejtelmes erőre+, mely Jákob ellen volt,És semmiféle bajt nem látott, ami Izrael ellen volt.Jehova, az ő Istene van vele+Királynak szóló üdvrivalgás közepette. 22  Isten hozta ki őket Egyiptomból.+Gyorsasága mint a vadbivalyé.+ 23  Mert nincs vészes igézet Jákob ellen,+Sem jóslat Izrael ellen.+Most már elmondható Jákobról és Izraelről:»Mit vitt véghez Isten!«+ 24  Lám, egy nép, mely mint oroszlán kél fel,Oroszlán módjára emelkedik fel.+Le nem fekszik, míg prédát nem eszik,És míg az elejtettek vérét nem issza.”+ 25  Bálák erre ezt mondta Bálámnak: „Ha már nem tudod megátkozni, akkor legalább ne áldd őt!” 26  Bálám feleletként ezt mondta Báláknak: „Hát nem megmondtam neked: »Azt teszem mindenben, amit Jehova mond.«”+ 27  Bálák erre ezt mondta Bálámnak: „Jöjj, kérlek. Hadd vigyelek megint egy másik helyre. Talán jónak tűnik majd az igaz Isten szemében, hogy onnan átkozd meg azt értem.”+ 28  Azzal Bálák elvitte Bálámot a Peór tetejére, amely a Jesimon+ felé néz. 29  Bálám+ ekkor ezt mondta Báláknak: „Építs nekem ezen a helyen hét oltárt, és készíts elő nekem ezen a helyen hét bikát és hét kost.”+ 30  Bálák pedig úgy tett, amint Bálám mondta, és felajánlott egy-egy bikát és kost mindegyik oltáron.+

Lábjegyzetek