Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

4Mózes 22:1–41

22  Izrael fiai azután útnak indultak, és letáboroztak Moáb kietlen síkságán,+ Jerikóból nézve a Jordán túloldalán.  Bálák+, Cippór fia látta mindazt, amit Izrael az amoritákkal tett.  Moáb nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és beteges rettegés fogta el Moábot Izrael fiai miatt.+  Moáb ezt mondta Midián+ véneinek: „Ez a gyülekezet most felnyalja az egész környékünket, ahogyan a bika felnyalja a mezőnek zöldjét.” Abban az időben Bálák+, Cippór fia volt Moáb királya.  Követeket küldött ekkor Bálámhoz+, Beór fiához Petorba+, amely népe fiai földjének a Folyója+ mentén van, hogy elhívja, ezt mondva: „Íme, egy nép jött ki Egyiptomból. Íme, ellepték a földet, ameddig a szem ellát,+ és most itt telepedtek le előttem.  Most azért, kérlek, jöjj el! Átkozd meg+ ezt a népet értem, mert erősebb nálam. Talán meg tudom verni, és kiűzhetem erről a földről, mert jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott az, és akit te megátkozol, átkozott az.”+  Elutaztak hát Moáb vénei és Midián vénei kezükben a fizetséggel a jóslásért,+ és elmentek Bálámhoz+, és elmondták neki Bálák szavait.  Erre ő ezt mondta nekik: „Töltsétek itt az éjszakát, és én olyan szavakkal felelek nektek, amiket Jehova mond nekem.”+ Moáb fejedelmei pedig ott maradtak Bálámnál.  Isten ekkor eljött Bálámhoz, és ezt mondta:+ „Kik ezek a férfiak nálad?” 10  Bálám erre ezt mondta az igaz Istennek: „Bálák+, Cippórnak a fia, Moáb királya küldte őket hozzám, ezt mondva: 11  »Íme, a nép, mely kijött Egyiptomból, ellepte a földet, ameddig a szem ellát.+ Most azért jöjj el, és átkozd meg őket értem!+ Talán fel tudom venni a harcot velük szemben, és kiűzöm őket.«” 12  De Isten ezt mondta Bálámnak: „Ne menj el velük! Ne átkozd meg a népet,+ mert áldott az.”+ 13  Felkelt azután Bálám reggel, és ezt mondta Bálák fejedelmeinek: „Menjetek el az országotokba, mert Jehova nem engedi, hogy veletek menjek.” 14  Moáb fejedelmei pedig fölkeltek, elmentek Bálákhoz, és ezt mondták neki: „Bálám nem volt hajlandó velünk jönni.”+ 15  Bálák azonban újra elküldött más fejedelmeket, a korábbiaknál többet és tiszteletre méltóbbakat. 16  Elmentek hát Bálámhoz, és ezt mondták neki: „Ezt mondja Bálák, Cippór fia: »Kérlek, ne vonakodj eljönni hozzám! 17  Mert nagy tiszteletben foglak részesíteni,+ és megteszek mindent, amit mondasz nekem.+ Csak gyere el, kérlek! Átkozd meg ezt a népet értem.«” 18  Bálám azonban feleletül ezt mondta Bálák szolgáinak: „Ha Bálák ezüsttel és arannyal tele adná is nekem a házát, akkor sem tudnám áthágni Jehovának, az én Istenemnek utasítását, hogy tegyek meg valamit, akár kicsit, akár nagyot.+ 19  És most, kérlek titeket, maradjatok itt ti is éjjelre, hogy megtudjam, mit mond még nekem Jehova.”+ 20  Isten ekkor eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki: „Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak, akkor kelj fel, és menj el velük. De csak olyan szót mondjál, amit mondok neked.”+ 21  Bálám azután felkelt reggel, felnyergelte szamárkancáját, és elment Moáb fejedelmeivel.+ 22  Isten azonban haragra gerjedt, amiért elment; és Jehova angyala megállt az úton, hogy szembeszálljon vele.+ Ő pedig ügetett a szamárkancáján, és két szolgája is vele volt. 23  A szamár pedig meglátta Jehova angyalát, amint az úton áll kivont karddal a kezében,+ és a szamár megpróbált letérni az útról, hogy a mezőre menjen, de Bálám elkezdte ütlegelni a szamarat, hogy visszatérítse az útra. 24  Jehova angyala pedig ott állt a keskeny úton a szőlőskertek között; az egyik oldalon is kőfal volt, és a másik oldalon is kőfal volt. 25  A szamárkanca még mindig látta Jehova angyalát, odalapult a falhoz, és Bálám lábát is odaszorította a falhoz, az pedig megint megverte. 26  Jehova angyala ekkor elment újra, és megállt egy keskeny helyen, ahol nem lehetett letérni se jobbra, se balra. 27  Amikor a szamár meglátta Jehova angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Bálám pedig haragra gerjedt,+ és verte a szamarat a botjával. 28  Jehova végül megnyitotta a szamár száját,+ az pedig ezt mondta Bálámnak: „Mit tettem veled, hogy immár háromszor is megvertél?”+ 29  Bálám erre ezt mondta a szamárnak: „Ez azért van, mert könyörtelenül bántál velem. Ha kard lenne a kezemben, mostanra már megöltelek volna!”+ 30  A szamárkanca ekkor ezt mondta Bálámnak: „Vajon nem a te szamárkancád vagyok, amelyen egész életedben jártál mind a mai napig? Szoktam én ilyet tenni veled?”+ Mire ő így felelt: „Nem!” 31  Jehova ekkor megnyitotta Bálám szemét,+ és az meglátta, amint Jehova angyala ott áll az úton kivont karddal a kezében. Azon nyomban meghajolt és arcra borult. 32  Jehova angyala azután ezt mondta neki: „Miért verted meg szamárkancádat immár háromszor? Lásd, én azért jöttem ki, hogy szembeszálljak veled, mert utad meggondolatlan, akaratom ellenére van.+ 33  A szamárkanca pedig meglátott engem, és próbált kitérni előlem háromszor is.+ Mi történt volna, ha nem tér ki előlem?! Mostanra téged már megöltelek volna,+ őt azonban életben hagytam volna.” 34  Bálám ekkor ezt mondta Jehova angyalának: „Vétkeztem,+ mert nem tudtam, hogy te állsz ott az úton, hogy találkozz velem. Most pedig ha ez rossz a te szemedben, hadd térjek vissza.” 35  Jehova angyala azonban ezt mondta Bálámnak: „Menj el a férfiakkal;+ de semmi mást ne mondjál, csak azokat a szavakat, amelyeket én mondok neked.”+ Bálám pedig folytatta útját Bálák fejedelmeivel. 36  Amikor Bálák meghallotta, hogy megérkezett Bálám, azon nyomban kiment elébe Moáb városához, amely az Arnon partján van, a terület szélén.+ 37  Bálák ekkor ezt mondta Bálámnak: „Hát nem küldettem hozzád, hogy hívassalak? Miért nem jöttél el hozzám? Vajon nem tudlak téged igazán megtisztelni?”+ 38  Bálám erre így felelt Báláknak: „Íme, most már eljöttem hozzád. Szólhatok-e egyáltalán valamit?+ Azokat a szavakat fogom mondani, amelyeket Isten a számba ad.”+ 39  Bálám tehát elment Bálákkal, és megérkeztek Kirját-Hucótba. 40  Bálák marhát és juhot áldozott,+ és küldött belőlük Bálámnak és a vele levő fejedelmeknek. 41  És történt reggel, hogy Bálák maga mellé vette Bálámot, és felvitte Bámót-Baálra+, hogy lássa onnan az egész népet.+

Lábjegyzetek