Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

4Mózes 20:1–29

20  Majd Izrael fiai, az egész közösség megérkezett Cin pusztájába+ az első hónapban, és a nép letelepedett Kádesben+. Ott halt meg Mirjam+, és ott temették el.  Ekkor nem volt vize a közösségnek,+ és kezdtek összegyűlni Mózes és Áron ellen.+  És a nép veszekedett+ Mózessel, ezt mondva: „Bárcsak mi is kileheltük volna utolsó leheletünket, mikor testvéreink kilehelték Jehova előtt!+  Miért hoztátok Jehova gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt haljunk meg mi is, és málhás állataink is?+  Minek vezettetek ki minket Egyiptomból? Azért, hogy erre a rossz helyre hozzatok minket?+ Nincs itt mag, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma,+ de még ivóvíz sincs!”  Mózes és Áron ekkor elmentek a gyülekezet elől a találkozás sátrának bejáratához, arcra borultak+, és Jehova dicsősége megjelent nekik.+  Jehova pedig szólt Mózeshez, ezt mondva:  „Fogd a botodat+, és hívd össze a közösséget, te és a testvéred, Áron, és a szemük előtt mondjátok a sziklaszirtnek, hogy adjon vizet; és fakassz nekik vizet a sziklaszirtből, és adj inni a közösségnek és málhás állataiknak.”+  Mózes pedig elvette a botját Jehova elől,+ ahogy parancsolta neki. 10  Azután Mózes és Áron összehívta a gyülekezetet a sziklaszirt elé, és ezt mondta nekik: „Halljátok meg, ti lázadók!+ Ebből a sziklaszirtből fakasszunk-e nektek vizet?”+ 11  Azzal Mózes fölemelte kezét, és ráütött botjával kétszer a sziklaszirtre. Sok víz fakadt, és a közösség meg a málhás állatok inni kezdtek.+ 12  Jehova később ezt mondta Mózesnek és Áronnak: „Mivel nem mutattátok ki, hogy hisztek bennem, és nem szenteltetek meg+ engem Izrael fiainak a szeme előtt, ezért nem viszitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik fogok adni.”+ 13  Ezek Meriba vizei+, mert Izrael fiai veszekedtek Jehovával, és ő megszenteltetett közöttük. 14  Mózes ezután követeket küldött Kádesből Edom királyához:+ „Ezt mondja testvéred, Izrael:+ »Jól tudod, milyen viszontagságok értek bennünket.+ 15  Atyáink lementek Egyiptomba,+ és mi sok napon át Egyiptomban laktunk;+ az egyiptomiak pedig bántani kezdtek minket és atyáinkat.+ 16  Végül Jehovához kiáltottunk,+ és ő meghallotta hangunkat, majd angyalt küldött,+ és kihozott minket Egyiptomból. Most pedig itt vagyunk Kádesben, a területed szélén fekvő városban. 17  Kérünk, hadd menjünk keresztül a földeden. Nem megyünk keresztül szántóföldön vagy szőlősön, és kútvizet sem iszunk. A király útján vonulunk át.+ Nem térünk le se jobbra, se balra,+ míg át nem jutunk a területeden.«” 18  Edom azonban ezt mondta neki: „Nem mehetsz át a területemen, mert még karddal megyek eléd!” 19  Izrael fiai erre így feleltek neki: „Az országúton megyünk fel; s ha én és a jószágom a te vizedet isszuk, megadom az árát.+ Semmi mást nem szeretnék, csak hogy átmehessek gyalog.”+ 20  Az továbbra is ezt mondta: „Nem vonulhatsz át.”+ Azzal Edom+ kiment eléje nagy néppel és erős kézzel. 21  Edom tehát nem volt hajlandó megengedni Izraelnek, hogy átvonuljon a területén.+ Izrael ezért kikerülte.+ 22  Izrael fiai, az egész közösség útnak indult Kádesből+, és eljutottak a Hór hegyéhez+. 23  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek és Áronnak a Hór hegyénél, Edom földjének a határán: 24  „Áron a népe mellé fog kerülni,+ mert nem megy be arra a földre, melyet Izrael fiainak fogok adni, mivel fellázadtatok a Meriba vizeivel kapcsolatos utasításom ellen.+ 25  Vedd Áront és Eleázárt, a fiát, és vidd fel őket a Hór hegyére. 26  Vedd le Áronról a ruháit,+ és öltöztesd fel azokba Eleázárt+, a fiát; Áron pedig ott a népe mellé kerül, meghal.”+ 27  Mózes pedig úgy tett, amint Jehova parancsolta. Az egész közösség szeme láttára felmentek a Hór hegyére. 28  Mózes akkor levette Áronról a ruháit, és felöltöztette azokba Eleázárt, az ő fiát. Áron azután meghalt ott, a hegy tetején.+ Mózes és Eleázár pedig lejött a hegyről. 29  Az egész közösség látta, hogy Áron kilehelte utolsó leheletét, és Izrael egész háza harminc napon át+ siratta Áront.

Lábjegyzetek