Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

4Mózes 2:1–34

2  Jehova ekkor beszélt Mózessel és Áronnal, és ezt mondta:  „Izrael fiai közül minden ember a háromtörzsenkénti beosztása szerint táborozzon,+ atyái háznépének a jelei alatt. A találkozás sátra előtt táborozzanak, körös-körül.  Keletre, napkeletre táborozzon Júda háromtörzsenkénti beosztású tábora a seregeivel; Júda fiainak a fejedelme Nahson+, Amminádáb fia.  Serege és közülük a számbavettek hetvennégyezer-hatszázan vannak.+  Mellette táborozzon Issakár+ törzse; Issakár fiainak a fejedelme Netánel+, Cuár fia.  Serege és közülük a számbavettek ötvennégyezer-négyszázan vannak.+  Valamint Zebulon törzse; Zebulon fiainak a fejedelme Eliáb+, Hélon fia.  Serege és közülük a számbavettek ötvenhétezer-négyszázan vannak.+  Akiket Júda táborából számba vettek, összesen száznyolcvanhatezer-négyszázan vannak a seregeikben. Ők induljanak elsőként.+ 10  Rúben+ háromtörzsenkénti beosztású tábora délre legyen a seregeivel; Rúben fiainak a fejedelme Elicúr+, Sedeur fia. 11  Serege és közülük a számbavettek negyvenhatezer-ötszázan vannak.+ 12  Mellette táborozzon Simeon törzse; Simeon fiainak a fejedelme Selumiel+, Curisaddai fia. 13  Serege és közülük a számbavettek ötvenkilencezer-háromszázan vannak.+ 14  Valamint Gád törzse; Gád fiainak a fejedelme Eliasáf+, Réuel fia. 15  Serege és közülük a számbavettek negyvenötezer-hatszázötvenen vannak.+ 16  Akiket Rúben táborából számba vettek, összesen százötvenegyezer-négyszázötvenen vannak a seregeikben. Ők induljanak másodikként.+ 17  Azután induljon útnak a találkozás sátra+; a léviták+ tábora legyen a táborok között, középen. Ahogy táboroznak, úgy induljanak útnak,+ mindegyik a maga helyén, a háromtörzsenkénti beosztása szerint. 18  Efraim+ háromtörzsenkénti beosztású tábora nyugatra legyen a seregeivel; Efraim fiainak a fejedelme Elisáma+, Ammihud fia. 19  Serege és közülük a számbavettek negyvenezer-ötszázan vannak.+ 20  Mellette lesz Manassé törzse;+ Manassé fiainak a fejedelme Gamáliel+, Pédacur fia. 21  Serege és közülük a számbavettek harminckétezer-kétszázan vannak.+ 22  Valamint Benjámin+ törzse; Benjámin fiainak a fejedelme Abidán+, Gideóni fia. 23  Serege és közülük a számbavettek harmincötezer-négyszázan vannak.+ 24  Akiket Efraim táborából számba vettek, összesen száznyolcezer-egyszázan vannak a seregeikben. Ők induljanak harmadikként.+ 25  Dán háromtörzsenkénti beosztású tábora északra legyen a seregeivel; Dán fiainak a fejedelme Ahiézer+, Ammisaddai fia. 26  Serege és közülük a számbavettek hatvankétezer-hétszázan vannak.+ 27  Mellette táborozzon Áser törzse; Áser fiainak a fejedelme Págiel+, Okrán fia. 28  Serege és közülük a számbavettek negyvenegyezer-ötszázan vannak.+ 29  Valamint Naftali+ törzse; Naftali fiainak a fejedelme Ahira+, Énán fia. 30  Serege és közülük a számbavettek ötvenháromezer-négyszázan vannak.+ 31  Akiket Dán táborából számba vettek, összesen százötvenhétezer-hatszázan vannak. Ők induljanak utoljára,+ háromtörzsenkénti beosztásuk szerint.” 32  Ezek voltak a számbavettek Izrael fiai közül az atyáik háznépe szerint; a seregeikben táboronként számbavettek összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.+ 33  De a lévitákat nem számolták Izrael fiai közé,+ ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. 34  És Izrael fiai mindent úgy tettek, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.+ Így táboroztak a háromtörzsenkénti beosztásuk szerint,+ és így is indultak el,+ mindegyik a maga családjával, atyáik háznépe szerint.

Lábjegyzetek