Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

4Mózes 15:1–41

15  Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:  „Beszélj Izrael fiaival, és mondd meg nekik: »Amikor majd bementek lakóhelyetek földjére, amelyet nektek adok,+  és tűzfelajánlást+ mutattok be Jehovának, égő felajánlást+ vagy áldozatot különleges fogadalomként, önként+ vagy évszakokhoz kapcsolódó ünnepeitek alatt,+ hogy megnyugtató illatot+ készítsetek Jehovának a nyájból vagy a csordából,  akkor aki bemutatja felajánlását, mutasson be Jehovának gabonafelajánlást is egytized éfa finomlisztből,+ egynegyed hin olajjal elegyítve.  És ajánlj fel bort italfelajánlásként+, egynegyed hint, az égő felajánlással vagy az áldozattal együtt, minden egyes hím bárány mellé.  A kos mellé pedig ajánlj fel kéttized rész finomlisztből való gabonafelajánlást, egyharmad hin olajjal elegyítve.  És mutass be egyharmad hin bort italfelajánlásnak, megnyugtató illatul Jehovának.  De ha a csordából ajánlasz fel egy hímet égő felajánlásul+ vagy áldozatul különleges fogadalomként+ vagy közösségi áldozatok+ bemutatásakor Jehovának,  akkor a csordából való hímmel együtt gabonafelajánlást+ is be kell mutatni fél hin olajjal elegyített, háromtized rész finomlisztből. 10  És mutass be bort italfelajánlásként+, félhinnyit; megnyugtató illatú tűzfelajánlás ez Jehovának. 11  Így tegyetek minden bikánál, minden kosnál vagy minden egyes hím báránynál vagy kecskénél. 12  Bármennyi legyen is azok száma, amiket bemutattok, így tegyetek mindegyikkel, a számuknak megfelelően. 13  Minden bennszülött így mutassa be ezeket, amikor megnyugtató illatú tűzfelajánlást mutat be Jehovának.+ 14  Ha jövevény lakik köztetek jövevényként, vagy valaki nemzedékeiteken át köztetek van, és megnyugtató illatú tűzfelajánlást mutat be Jehovának, akkor úgy tegye ő is, ahogy nektek kell tennetek.+ 15  Egy rendelet lesz számotokra, akik a gyülekezetből vagytok, és a jövevény számára, aki jövevényként lakik köztetek.+ Időtlen időkre szóló rendelet lesz ez nemzedékeiteknek. A jövevény ugyanolyan legyen Jehova előtt, mint ti.+ 16  Egy törvény és egy bírói döntés legyen számotokra és a jövevények számára, akik jövevényként laknak veletek.«”+ 17  És Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva: 18  „Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik: »Amikor bementek arra a földre, amelyre beviszlek titeket,+ 19  és esztek annak a földnek a kenyeréből,+ akkor adjatok adományt Jehovának. 20  Adjatok adományt durvalisztetek első őrléséből+ karika formájú kenyérként. Mint a szérű adományát, úgy adjátok azt. 21  Durvalisztetek első őrléséből adjatok adományt Jehovának nemzedékeiteken át. 22  Ha tévedésből nem tesztek eleget mindezeknek a parancsolatoknak,+ melyeket Jehova mondott Mózesnek, 23  mindazoknak, amiket Jehova parancsolt nektek Mózes által attól a naptól fogva, hogy Jehova megparancsolta, és azután is a ti nemzedékeiteknek, 24  akkor ha ez tévedésből történt, távol a közösség szemeitől, akkor az egész közösség mutasson be egy fiatal bikát égő felajánlásként megnyugtató illatul Jehovának, és az ahhoz való gabonafelajánlást és italfelajánlást, a szokásos eljárás szerint,+ valamint egy kecskegidát bűnért való felajánlásul.+ 25  Végezzen a pap engesztelést+ Izrael fiainak egész közösségéért, és akkor bocsánatot fognak nyerni; mert tévedésből történt,+ ők pedig elhozták felajánlásukat tűzfelajánlásul Jehovának és bűnért való felajánlásukat Jehova elé a tévedésükért. 26  És bocsánatot nyer+ Izrael fiainak egész közössége, és a jövevények, akik köztük laknak jövevényként, mert tévedésből tette ezt az egész nép. 27  Ha bármely lélek tévedésből vétkezik,+ mutasson be egy első életévében levő nőstény kecskét bűnért való felajánlásul.+ 28  És a pap végezzen engesztelést azért a lélekért, aki tévedésből, nem szándékosan vétkezett Jehova előtt, és ha engesztelést végez érte, bocsánatot fog nyerni.+ 29  A bennszülöttnek Izrael fiai között és a jövevénynek, aki jövevényként lakik köztük, egy törvénye legyen nálatok arra vonatkozóan, ha valaki nem szándékosan tesz valamit.+ 30  De az a lélek, amelyik szándékosan+ tesz valamit — akár bennszülött, akár jövevény —, becsmérlően beszélve Jehováról,+ azt a lelket ki kell irtani a népe közül.+ 31  Mivel Jehova szavát vetette meg,+ és az ő parancsolatát szegte meg,+ azt a lelket mindenképpen ki kell irtani.+ Vétke rajta.«”+ 32  Izrael fiai még a pusztai tartózkodásuk idején egyszer találtak egy embert, aki épp fát szedegetett sabbatnapon+. 33  Akik rátaláltak, amint a fát szedegette, felvitték Mózes, Áron és az egész közösség elé. 34  Őrizetbe vették,+ mert nem volt pontos kijelentés arról, hogy mit kell vele tenni. 35  Jehova idővel ezt mondta Mózesnek: „A férfinak halállal kell lakolnia;+ kövezze őt meg az egész közösség a táboron kívül.”+ 36  Kivitte hát az egész közösség a táboron kívülre, és megkövezték, úgyhogy meghalt, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. 37  Jehova még ezt mondta Mózesnek: 38  „Beszélj Izrael fiaival, és mondd meg nekik, hogy készítsenek ruháik szárnyára rojtozott szegélyt nemzedékeiken át, és a ruhaszárny rojtozott szegélye fölé tegyenek kék zsinórt.+ 39  »Legyen nektek ilyen rojtozott szegélyetek, lássátok azt, és emlékezzetek meg Jehova minden parancsolatáról,+ és cselekedjétek azokat, ne kövessétek szíveteket és szemeteket,+ amelyeket követve erkölcstelenkedtek+. 40  A célja az, hogy megemlékezzetek minden parancsolatomról, és teljesítsétek azokat, és szentek legyetek a ti Isteneteknek.+ 41  Én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy Istenetek legyek.+ Én vagyok Jehova, a ti Istenetek.«”+

Lábjegyzetek