Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Sámuel 7:1–29

7  Történt pedig, hogy amikor a király a maga házában lakott,+ és Jehova mindenfelől nyugalmat adott neki az összes ellenségétől,+  akkor a király így szólt Nátán+ prófétához: „Nézd csak, én cédrusból+ készült házban lakom, míg az igaz Isten ládája a sátorlapok között lakik.”+  Nátán erre ezt mondta a királynak: „Menj csak, tedd meg mindazt, ami a szívedben van,+ mert Jehova veled van.”  Azon az éjszakán pedig Jehova szava+ így szólt Nátánhoz:  „Menj, és mondd meg a szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja Jehova: ,Te építenél nekem házat, hogy ott lakjam?+  Hiszen nem laktam én házban attól a naptól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait Egyiptomból, mind a mai napig,+ hanem sátorban+ és hajlékban+ jártam+.  Mindazon idő alatt, amikor ott jártam Izrael minden fia között,+ vajon mondtam-e egy szóval is Izrael törzsei valamelyikének,+ amelyeknek parancsot adtam népem, Izrael terelgetésére: „Miért nem építettetek nekem házat cédrusból?”’«  Most tehát így szólj az én szolgámhoz, Dávidhoz: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ,Én hoztalak el a legelőről, a nyáj mögül,+ hogy vezetője+ légy népemnek, Izraelnek.  Veled leszek, bármerre mész is,+ és kiirtom előled összes ellenségedet;+ nagy nevet szerzek neked,+ amilyen a nagyok neve a földön. 10  Helyet jelölök ki népemnek,+ Izraelnek. Elültetem+ őket, és a maguk helyén fognak lakni, és nem háborgatják őket többé. Nem fogják megint nyomorgatni őket az igazságtalanság fiai, mint kezdetben,+ 11  attól a naptól fogva, hogy bírákat+ rendeltem népem, Izrael fölé. És nyugalmat adok neked minden ellenségedtől.+ Jehova megmondta neked, hogy házat+ készít számodra Jehova. 12  Amikor betelnek napjaid,+ és nyugodni térsz ősatyáidhoz,+ akkor fölemelem magodat teutánad, aki belőled fog származni, és megszilárdítom királyságát.+ 13  Ő fog a nevemnek házat építeni,+ én pedig megszilárdítom királysága trónját időtlen időkre.+ 14  Én atyjává leszek,+ ő pedig fiammá lesz.+ Ha valami helytelenséget követ el, megfeddem őt az emberek vesszejével+ és Ádám fiainak csapásaival. 15  Szerető-kedvességem nem fog eltávozni tőle, mint ahogy megvontam azt Saultól,+ akit eltávolítottam előled. 16  A te házad és a te királyságod időtlen időkig rendíthetetlen marad előtted. A trónod időtlen időkig szilárd lesz.’«”+ 17  Nátán pedig pontosan e szavak és e látomás szerint beszélt Dáviddal.+ 18  Dávid király akkor bement, leült Jehova előtt, és így szólt: „Ki vagyok én,+ ó, legfőbb Úr, Jehova? És mi az én házam, hogy eljuttattál idáig? 19  Sőt, mintha csak csekélység volna ez szemedben, ó, legfőbb Úr, Jehova, még a távoli jövőre nézve is szólsz a te szolgád házáról; és ez az embereknek adott törvény,+ ó, legfőbb Úr, Jehova!+ 20  Mit is tudna még mondani és szólni hozzád Dávid, amikor te jól ismered+ szolgádat, ó, legfőbb Úr, Jehova! 21  Szavadért+ és szíved szerint+ tetted mindezeket a nagy dolgokat, hogy tudasd őket szolgáddal.+ 22  Ezért vagy te oly nagy,+ ó, legfőbb Úr, Jehova! Bizony nincs hozzád hasonló,+ és nincs Isten rajtad kívül+ mindazok között, akikről füleinkkel hallottunk. 23  Melyik az a nemzet a földön, amelyik olyan volna, mint a te néped, Izrael,+ amelyért elment az Isten, hogy megváltsa magának mint népet,+ és nevet szerezzen magának,+ és nagy és félelmetes dolgokat tegyen értük+ — hogy elűzze a nemzeteket és isteneiket a te néped elől, amelyet megváltottál+ magadnak Egyiptomból? 24  Aztán megszilárdítottad magadnak népedet, Izraelt,+ hogy időtlen időkig a néped legyen. És te, ó, Jehova, te lettél Istenük!+ 25  Most pedig, Jehova Isten, a szót, amelyet szolgádról és a házáról szóltál, teljesítsd be időtlen időkre, és cselekedj úgy, ahogy beszéltél.+ 26  Nagy legyen a te neved időtlen időkig,+ és így beszéljenek: »A seregek Jehovája Isten Izrael fölött«,+ és szilárduljon meg előtted szolgádnak, Dávidnak a háza.+ 27  Mert te, a seregek Jehovája, Izrael Istene, kinyilatkoztattad szolgád fülébe: »Házat építek neked.«+ Ezért merte rábírni a szívét a te szolgád, hogy ilyen imával imádkozzon hozzád.+ 28  Most azért, ó, legfőbb Úr, Jehova, te vagy az igaz Isten, és bizonyuljanak igazságnak a szavaid,+ hiszen te ígéred ezt a jót szolgádnak.+ 29  Határozd most el, és áldd meg+ a te szolgád házát, hogy fennmaradjon előtted időtlen időkig;+ hiszen te, ó, legfőbb Úr, Jehova, megígérted ezt, és áldásod nyomán áldott legyen a te szolgád háza időtlen időkig!”+

Lábjegyzetek