Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Sámuel 4:1–12

4  Amikor Saul fia+ meghallotta, hogy Ábner meghalt Hebronban,+ elernyedtek a kezei,+ és az izraeliták is mind megrémültek.  Mármost volt Saul fiának két embere, akik rablócsapatok+ vezérei voltak. Az egyiket Baánahnak, a másikat Rékábnak hívták. A Benjámin fiai közül való beéróti Rimmon fiai voltak; Beérót+ ugyanis szintén Benjámin részének számított.  És a beérótiak elfutottak Gittaimba+, és ott maradtak mint jövevények mind a mai napig.  Jonatánnak+, Saul fiának pedig volt egy sánta fia.+ Ez ötéves volt akkor, amikor Jezréelből+ megjött a hír Saulról és Jonatánról. A dajkája fölvette őt, és menekült, de amikor hanyatt-homlok futott, hogy megmeneküljön, a kisfiú leesett, és megsántult. Mefibóset+ volt a neve.  A beéróti Rimmon fiai, Rékáb és Baánah pedig elindultak, és elmentek Is-Bóset+ házához a nap forró szakában, amikor déli pihenőjét tartotta.  És íme, bementek a ház belsejébe, mintha búzáért mennének, aztán hasba ütötték őt.+ Senki nem vette észre Rékábot és a fivérét, Baánahot+.  Amikor bementek a házba, ő épp az ágyán feküdt a belső hálószobájában. Ekkor lesújtottak rá úgy, hogy megölték,+ majd levágták a fejét,+ elvitték, és egész éjszaka meneteltek az Arabához vezető úton.  Is-Bóset+ fejét végül elvitték Dávidhoz Hebronba, és így szóltak a királyhoz: „Íme, Is-Bósetnek, Saul fiának, ellenségednek+ a feje, aki lelkedre vadászott.+ De Jehova e mai napon bosszút áll+ Saulon és leszármazottain uramért, a királyért.”  Dávid azonban így válaszolt Rékábnak és fivérének, Baánahnak, a beéróti Rimmon fiainak: „Él Jehova,+ aki megváltotta+ lelkemet+ minden nyomorúságból,+ 10  hogy amikor hírt hozott nekem valaki,+ ezt mondva: »Íme, Saul halott«, és a maga szemében olyanná lett, mint aki jó hírt hoz, én megragadtam és megöltem+ őt Ciklágban, amikor követnek kijáró jutalmat kellett volna adnom neki. 11  Mennyivel inkább így van ez, amikor gonosz emberek+ egy igazságos embert a saját házában, a fekvőhelyén ölnek meg! Most tehát ne kérjem számon a vérét a kezetekből,+ és ne irtsalak ki titeket a földről?”+ 12  Azzal Dávid parancsot adott a legényeknek, és azok megölték őket,+ levágták kezüket, lábukat, és felakasztották+ őket a hebroni tónál. Is-Bóset fejét pedig fogták, és eltemették Hebronban, Ábner sírhelyére.+

Lábjegyzetek