Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Sámuel 22:1–51

22  Dávid pedig a következő ének+ szavait mondta el Jehovának azon a napon, amikor Jehova megszabadította őt minden ellensége kezéből+ és Saul kezéből;+  ezt mondta: „Jehova az én kőszirtem+ és erődöm+, ő segít megmenekülnöm.+   Istenem az én kősziklám+. Nála keresek menedéket, Pajzsom+ és megmentő szarvam+, fellegváram+ ő, Menedékhelyem+ és Megmentőm+; megmentesz az erőszaktól.+   A Dicsérendőt+, Jehovát szólítom én, És megmenekülök ellenségeimtől.+   Mert halálos hullámverés vett körül;+ A semmirekellők hirtelen áradata tartott rettegésben.+   A seol kötelei tekeredtek rám;+ A halál csapdáival találtam magam szemben.+   Nyomorúságomban Jehovát hívtam,+ Istenemhez kiáltottam szüntelen.+ Akkor meghallotta hangomat templomából,+ Eljutott fülébe segélykiáltásom.+   Erősen rengett és rázkódott a föld,+ Az egek alapjai megrendültek,+ Erősen rázkódtak, mert haragra gyúlt.+   Füst szállt fel orrába, és emésztő tűz jött szájából;+ A szén is felizzott őtőle.+ 10  Aztán lehajtotta az egeket, és alászállt;+ Sűrű homály volt lába alatt.+ 11  Kerubon+ ülve jött, szállva érkezett; Látni lehetett egy szellem+ szárnyain. 12  Akkor sötétséget vont maga köré sátor+ gyanánt, Sötét vizeket, sűrű fellegeket.+ 13  Az előtte levő fényességből tűzparazsak gerjedtek.+ 14  Az égből dörgött Jehova,+ És hallatta hangját a Legfelségesebb.+ 15  Nyilakat küldött ki, hogy szétszórja őket,+ Villámlást, hogy zavart keltsen közöttük.+ 16  Láthatóvá váltak a tenger folyamágyai,+ Feltárultak a termékeny föld+ alapjai Jehova dorgálásától, orra leheletének fúvásától.+ 17  Lenyúlt a magasságból, megfogott,+ Kihúzott a nagy vizekből.+ 18  Megszabadított erős ellenségemtől,+ Gyűlölőimtől, mert erősebbek voltak nálam.+ 19  Rám törtek szerencsétlenségem napján,+ De Jehova támogatott.+ 20  Tágas helyre vitt ki engem;+ Megszabadított, mert gyönyörködött bennem.+ 21  Jehova igazságosságom szerint jutalmaz engem,+ Kezem tisztasága szerint fizet meg nekem.+ 22  Mert megtartottam Jehova útjait,+ És nem távoztam el gonoszul Istenemtől.+ 23  Mert előttem van minden bírói döntése+, És rendeleteitől nem fordulok el.+ 24  Feddhetetlen+ leszek előtte, És őrizkedni fogok a vétektől.+ 25  Fizessen meg nekem Jehova igazságosságom szerint,+ Szeme előtt való tisztaságom szerint.+ 26  A lojálishoz lojális vagy,+ A feddhetetlen, erős emberrel feddhetetlenül bánsz;+ 27  Aki tiszta marad, ahhoz tiszta vagy,+ Az álnokkal kiszámíthatatlanul bánsz.+ 28  Az alázatos népet megmented,+ De szemed a gőgösek ellen van, hogy megalázd őket.+ 29  Bizony te vagy az én lámpásom, ó, Jehova,+ És Jehova teszi világossá sötétségemet.+ 30  Mert veled a rablók csapatának is nekironthatok,+ Istenemmel a falat is megmászhatom.+ 31  Az igaz Isten útja tökéletes,+ Jehova beszéde színtiszta.+ Pajzs ő mindazoknak, akik nála keresnek menedéket.+ 32  Mert kicsoda Isten Jehován kívül?+ Kicsoda kőszikla Istenünkön kívül?+ 33  Az igaz Isten az én szilárd erődöm,+ Ő tökéletessé teszi utamat,+ 34  Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasünőké;+ Segít, hogy magas helyeken álljak.+ 35  Kezemet harcra tanítja;+ Rézíjat hajlítanak karjaim.+ 36  Megmentő pajzsodat adod nekem,+ És alázatosságod tesz naggyá engem.+ 37  Tágas tért adsz lépteimnek alattam,+ Nem inognak meg bokáim.+ 38  Üldözni fogom ellenségeimet, hogy kiirtsam őket, Nem térek vissza addig, míg meg nem semmisülnek.+ 39  Kiirtom, darabokra zúzom őket,+ hogy ne kelhessenek fel;+ Lábam alatt esnek el.+ 40  Életerővel övezel fel a csatára,+ Elbuktatod alattam a rám támadókat.+ 41  Ellenségeim nyakszirtjét adod nekem,+ Ádáz gyűlölőimet is elhallgattatom.+ 42  Segítségért kiáltanak, de nincs megmentő,+ Jehovához, de ő nem felel nekik.+ 43  Porrá töröm őket, mint amilyen a föld pora; Összetiprom őket, mint az utcák sarát;+ Szétlapítom őket. 44  Segítesz megmenekülnöm népem gáncsoskodásától.+ Megőrzöl, hogy a nemzetek fejévé legyek;+ Olyan nép szolgál nekem, amelyet nem ismertem.+ 45  Idegen ország fiai jönnek hozzám hajlongva,+ Engedelmesen hallgatnak engem a fülek.+ 46  Ellankadnak az idegenből valók, Reszketve jönnek elő bástyáikból.+ 47  Jehova él!+ Áldott legyen Kősziklám+! Magasztaltassék megmentésem kősziklájának Istene!+ 48  Az igaz Isten bosszút áll értem,+ Ő veti alá nekem a népeket,+ 49  Ő hoz ki ellenségeim közül.+ Fölébe emelsz azoknak, akik ellenem támadnak,+ Megszabadítasz az erőszak emberétől.+ 50  Ezért adok hálát neked, ó, Jehova, a nemzetek között,+ És nevednek zengek éneket:+ 51  Annak, aki hatalmas megmentő tetteket visz véghez királyáért,+ És szerető-kedvességet cselekszik felkentjével,+ Dáviddal és magvával időtlen időkig!”+

Lábjegyzetek