Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Sámuel 20:1–26

20  Mármost éppen ott volt egy semmirekellő ember,+ név szerint Seba+, a benjáminita Bikri fia. Ez megfújta a kürtöt,+ és ezt mondta: „Nincs részünk Dávidban, és nincs örökségünk Isai fiában.+ Ki-ki az isteneihez,+ ó, Izrael!”  Erre Izrael emberei mind elmentek, felhagytak Dávid követésével, hogy Bikri fiát, Sebát kövessék.+ Júda emberei azonban ragaszkodtak királyukhoz a Jordántól fogva Jeruzsálemig.+  Dávid végül megérkezett jeruzsálemi házába.+ A király ekkor fogta azt a tíz asszonyt,+ az ágyasokat, akiket korábban hátrahagyott, hogy gondot viseljenek a házra. Ezeket most egy őrzött házban helyezte el, de gondoskodott számukra élelemről. Nem hált velük,+ és haláluk napjáig szigorú elzártságban éltek özvegyekként egy élő férj mellett.  A király akkor így szólt Amasához+: „Hívd egybe hozzám Júda embereit három napon belül, és te is állj itt.”  Amasa tehát egybehívta Júda embereit, de később érkezett a meghatározott időnél, amelyet a király megszabott neki.  Dávid akkor így szólt Abisaihoz+: „Most majd Seba+, Bikri fia gonoszabb lesz hozzánk, mint Absolon.+ Te vedd csak magad mellé urad szolgáit,+ és vedd űzőbe őt, nehogy megerősített városokat találjon magának, és elmeneküljön a szemünk elől.”  Kivonultak hát Joáb+ emberei meg a kereteusok+, a peleteusok+ és a vitézek is mind őutána. Kivonultak Jeruzsálemből, hogy űzőbe vegyék Sebát, Bikri fiát.  Közel jártak a nagy kőhöz, amely Gibeonban+ van, és maga Amasa+ jött eléjük. Joáb pedig fel volt övezve, ruhájába öltözve. Hüvelyestül felövezett kardot viselt a csípőjéhez erősítve. Amikor előrelépett, kiesett a kardja.  Így szólt Joáb Amasához: „Jól vagy, testvérem?”+ Joáb ekkor megfogta jobb kezével Amasa szakállát, hogy megcsókolja őt.+ 10  Amasa azonban nem ügyelt a kardra, amely Joáb kezében volt, úgyhogy az hasba szúrta vele,+ és kifordultak a belső részei a földre. Nem kellett ezt még egyszer megtennie vele, mert meghalt. Joáb és a testvére, Abisai ezután űzőbe vették Sebát, Bikri fiát. 11  Akkor Joáb egyik legénye megállt fölötte, és így beszélt: „Akinek kedves Joáb, és aki Dávidhoz tartozik,+ kövesse Joábot!” 12  Amasa eközben vérében+ fetrengett az országút közepén. Amikor a férfi látta, hogy az egész nép megáll, odébb vitte Amasát az országútról a mezőre. Végül rádobott egy ruhát, mivel látta, hogy aki csak odaér hozzá, megáll.+ 13  Amint odébb vitte az országútról, mindenki továbbhaladt Joábot követve, hogy üldözze Sebát+, Bikri fiát. 14  Seba pedig keresztülvonult Izrael valamennyi törzsén Ábel-Bét-Maákáig+. Bikri leszármazottai ekkor mindnyájan egybegyűltek, és ők is utánamentek. 15  Amazok megérkeztek, és ostrom alá vették őt Ábel-Bét-Maákában. Ostromsáncot emeltek a város ellen,+ mert az egy sáncon belül feküdt. És a Joábbal levő egész nép a fal aláásásával foglalatoskodott, hogy ledöntse azt. 16  Ekkor kikiáltott egy bölcs asszony+ a városból: „Figyeljetek, figyeljetek! Mondjátok csak meg Joábnak: »Jöjj ide közelebb, hadd beszéljek veled!«” 17  Erre odament hozzá, és az asszony megkérdezte: „Te vagy Joáb?”, mire ő így felelt: „Én.” Az asszony akkor így szólt hozzá: „Hallgasd meg rabszolgaleányod szavait.”+ Erre ezt mondta: „Hallgatlak.” 18  Az így folytatta: „Régen mindig így beszéltek: »Tudakozódjanak csak Ábelben, és célt érnek.« 19  Én Izrael békeszeretőit+ és hűségeseit+ képviselem. Te el akarsz pusztítani egy várost+ és egy anyát Izraelben. Miért nyelnéd el+ Jehova örökségét+?” 20  Joáb erre így válaszolt: „Távol legyen tőlem, hogy elnyeljem és romba döntsem. 21  Nem úgy áll a dolog, hanem egy Efraim hegyvidékéről+ való ember, név szerint Seba+, Bikri fia fölemelte a kezét Dávid király ellen.+ Csak őt adjátok ki,+ és elvonulok a város alól.”+ Az asszony ezt mondta Joábnak: „Íme, kihajítjuk neked a fejét+ a falon át!” 22  Rögtön el is ment az asszony az ő bölcsességében+ az egész néphez. Azok aztán levágták Bikri fiának, Sebának a fejét, és kihajították Joábnak. Ő erre megfújta a kürtöt,+ és elszéledtek a város alól, mindenki az otthonába. Maga Joáb visszatért Jeruzsálembe a királyhoz. 23  Joáb volt Izrael egész seregének+ vezére. Benája+, Jójada+ fia a kereteusok+ és a peleteusok+ élén állt. 24  Adórám+ a kényszermunkára kötelezettek felvigyázója volt, és Josafát+, Ahilud fia volt az emlékíró. 25  Seva+ titkár+ volt, Cádók+ és Abjátár+ pedig papok voltak. 26  A jairita Ira is Dávid egyik papja+ lett.

Lábjegyzetek