Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Péter 2:1–22

2  Mindazonáltal hamis próféták is támadtak a nép között, miként közöttetek is lesznek hamis tanítók.+ Ugyanezek romboló szektákat fognak bevezetni csendesen, és megtagadják még a tulajdonosukat is, aki megvette őket,+ gyors pusztulást hozva magukra.  Mi több, sokan fogják követni+ gátlástalan viselkedésük cselekedeteit,+ és ezek miatt becsmérlően beszélnek majd az igazság útjáról.+  Mohóságból ki is fognak zsákmányolni benneteket elferdített szavakkal.+ De ami őket illeti, a régtől fogva+ meglevő ítélet nem halad lassan, és pusztulásuk nem szunnyad.+  Bizonyos, hogy ha az Isten nem habozott megbüntetni az angyalokat,+ akik vétkeztek, hanem a tartaroszba vetve+ sűrű sötétség vermeinek adta át őket, hogy ítéletre tartassanak fenn;+  és nem habozott megbüntetni egy hajdani világot,+ de Noét, az igazságosság prédikálóját+ nyolcadmagával+ megtartotta biztonságban, amikor vízözönt+ hozott az istentelen emberek világára;  és elhamvasztva Szodoma és Gomorra városát elítélte azokat,+ példát állítva az istenteleneknek az eljövendő dolgokra nézve;+  és megszabadította az igazságos Lótot,+ akit nagyon gyötört, hogy a törvénnyel dacolók átengedik magukat a gátlástalan viselkedésnek+  — mert amit ez az igazságos ember nap mint nap közöttük lakva látott és hallott, kínozta igazságos lelkét a törvénytelen tetteik miatt —,  akkor Jehova tudja, mi a módja annak, hogy az Isten iránti odaadásban élő embereket megszabadítsa a próbából,+ az igazságtalanokat ellenben fenntartsa az ítélet napjára, levágatásra,+ 10  de kiváltképp azokat, akik a test után járnak azzal a kívánsággal, hogy beszennyezzék azt,+ és akik lenézik a felsőbbséget.+ Ezek vakmerők, önfejűek, nem remegnek a dicsőségesek előtt, hanem becsmérlően beszélnek,+ 11  míg ellenben az angyalok, bár erőben és hatalomban nagyobbak, nem emelnek ellenük vádat becsmérlő kifejezésekkel,+ mégpedig Jehova iránti megbecsülésből.+ 12  De ezek az emberek olyanok, mint a természettől fogva megfogásra és elpusztításra született oktalan állatok. Becsmérlően beszélnek olyasmikről,+ amik felől tudatlanságban vannak, és ezért pusztulást is fognak szenvedni a maguk pusztulásba vivő útján, 13  rosszat téve önmaguknak+ a helytelenség cselekvésének jutalmául.+ Gyönyörnek tartják a nappali fényűző életet.+ Szennyfoltok és szeplők ők, akik határtalan gyönyörűséggel engedik át magukat megtévesztő tanításaiknak, miközben együtt vendégeskednek veletek.+ 14  Szemük telve házasságtöréssel+ és képtelen felhagyni a bűnnel,+ s állhatatlan lelkeket csábítanak el. Szívük edzett a mohóságban.+ Átkozott gyermekek ők.+ 15  Miután otthagyták az egyenes ösvényt, félre lettek vezetve. Bálámnak, Beór fiának ösvényét követték,+ aki a helytelenség cselekvésének jutalmát szerette,+ 16  de feddésben részesült, amiért ő maga megsértette azt, ami helyes.+ Egy néma málhás állat, emberi hangon megszólalva,+ akadályozta a próféta őrült útját.+ 17  Víz nélküli források+ és heves vihartól hajtott ködfellegek ezek, és a sötétség feketesége van fenntartva számukra.+ 18  Mert fellengzős szólamokat hangoztatnak, amelyeknek semmi hasznuk, s a test kívánságai+ által és gátlástalan szokások által elcsábítják+ azokat, akik épphogy elmenekülnek+ a tévelygésben járóktól. 19  Miközben szabadságot ígérnek nekik,+ ők maguk a romlottság rabszolgáiként élnek.+ Mert akit legyőz egy másik, az rabszolgája lesz annak.+ 20  Bizonyos, hogy ha, miután Jézus Krisztus, az Úr és Megmentő pontos ismerete által kimenekültek a világ erkölcstelenségéből,+ megint belekeverednek ugyanezekbe, és legyőzetnek,+ akkor az utolsó állapotuk rosszabb lett az elsőnél.+ 21  Mert jobb lett volna, ha nem ismerik meg pontosan az igazságosság ösvényét,+ mint hogy, miután pontosan megismerték, elforduljanak a nekik átadott szent parancsolattól.+ 22  Az történt velük, amit az igaz példabeszéd mond: „Az eb visszatért+ a maga okádásához, és a megfürdetett disznó, hogy a sárban hemperegjen.”+

Lábjegyzetek